fbpx

Magický ženský 

Bylinkovo - šamanský kurz

Budeme bylinkovať, čarovať a prebúdzať zabudnutú múdrosť predkov.

13.-15.10.2023

Značka: mor

Mor

Hoj, mor ho! detvo môjho rodu…. Vyskočil na mňa na facebooku – status Verči, mojej pravej ruky...