fbpx

Workshop ZDARMA

NOV V BARANOVI

Poď sa spolu so mnou naladiť na aktuálny rytmus Luny.

Záznam bude zdarma do piatku 12.4.2024. 

#HO’OPONOPONO Duševná sprcha

Existujú 4 zázračné vety, ktoré vyčistia tvoju myseľ i dušu od škodlivých programov, vzorcov. Volá sa Ho’oponopono. Je to zázračná technika, ktorá zmení tvoj život.

Máte v sebe strachy a bloky, ktoré vás brzdia? Vyskúšajte túto techniku.

Prečo práve Ho’oponopono?

Všetko máte vo svojich rukách (hlavách). Stačí, ak prevezmete zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom živote deje. Toto je jeho hlavný princíp, no netreba si ho mýliť s vinou. To, čo sa v našich životoch deje nie je ničia vina. Je to dej, ktorý nazývame osudom.

Ale aj ten sa dá ovplyvniť ak uveríme, že všetko, čo sme prežili a ešte prežijeme je určitá skúsenosť, ktorou sme sa rozhodli prejsť.

A tu nastupuje známe duchovné pravidlo, ktoré hovorí, že prevzatie zodpovednosti znamená nechcieť zmenu od druhých ale od seba samého. 

Prijať zodpovednosť znamená, že sa vedome rozhodneme byť zodpovední za vlastné myšlienky a činy a tiež za to, či sa chceme alebo nechceme nechať riadiť vlastnými spomienkami, vzorcami myslenia a blokmi.

Ho´oponopono neanalyzuje, kde problém vznikol a čo je to presne za problém. Ho´oponopono jednoducho problém (spomienku) len čistí. Existuje mnoho čistiacich pomôcok, postačujúcim nástrojom sú však  4 základné vety.

Keď sa objaví (z nášho pohľadu) problém, nebudeme mať snahu zisťovať, prečo sa to deje, kto za to môže, atď..budeme len čistiť.

Za čo v živote zodpovedáme

Všetky situácie, ktoré sa v našom živote odohrávajú sú v skutočnosti príležitosťami.

Aj tá najhoršia možná udalosť (smrť blízkeho človeka, strata rodiny, peňazí alebo zamestnania, choroby aj nepríjemné udalosti) v sebe nesú možný potenciál pre rast a zmenu.

No zároveň platí, že je ťažké vo vypätých chvíľach udržať čistú a pozitívnu myseľ. Toto dokáže málokto z nás, a tak na pochmúrnych myšlienkach nie je vôbec nič zlé.

Našou zodpovednosťou je rozhodnúť sa, aký vplyv na nás táto situácia bude mať. Ak ju využijeme ako príležitosť k tomu, aby sme urobili napríklad dlho odkladané zmeny, opustili nefunkčné vzťahy, zmenili zamestnanie atď.

Máme moc k tomu sa slobodne rozhodnúť. Sme slobodní ľudia so slobodnou vôľou. Sme plne zodpovední za vytváranie „spomienok“, ktoré sa v našej mysli ukladajú a prehrávajú ako problémy.

Sme plne zodpovední za rozhodnutia, či tieto spomienky chceme „vyčistiť“. Našou jedinou zodpovednosťou teda je rozhodnúť sa, či chceme tieto bloky z podvedomia odstrániť. Ako? Prosto ich čistiť.

Dôležité je začať čistiť hneď, ak problém nastane a nie sme s niečím spokojní.

Nesmieme sa nechať vtiahnuť do negatívneho uvažovania, pretože sa naše emócie zmenia a my si vytvoríme ďalšiu negatívnu skúsenosť (začneme sa hnevať) a dostaneme sa do kruhu (kolotoča) takýchto emócií.

Za čo nesieme 100% zodpovednosť

 • za naše myšlienky
 • za naše skutky prúdiace z myšlienok
 • za vedomé rozhodnutia
 • za to, či sa rozhodneme čistiť spomienky a bloky v podvedomej mysli
 • za to, či budeme alebo nebudeme nasledovať vlastné inšpirácie

Ho´oponopono je cenný dar, ktorý pomáha človeku rozvinúť funkčný vzťah zo svojou podstatou a nepretržite prosiť o nápravu chybných myšlienok, slov a skutkov.

Podstata techniky spočíva v slobode a bezpodmienečnom oslobodení od minulosti.

Nahrávka Ho’oponopono

 • Ak chceš začať hneď čístiť, tu je moja nahrávka zdarma —> Duševná sprcha.
 • V mojom obchodíku sa nachádza aj platená nahrávka, ktorá má ešte väčšiu silu —> Anjelské ho’oponopono.

Zákon príťažlivosti

Pozitívna myšlienka (energia) sa vracia vo forme pozitívnej skúsenosti v živote. Stačí sa naučiť správne si priať a naše myšlienky sa zhmotnia.

Knihy a filmy, ktoré sa zaoberali zákonom príťažlivosti popisujú, že ak po niečom konkrétnom túžime, stačí si predstavovať, že to máte a naša predstava sa stane realitou.

Áno, na prvý pohľad to vyvolá u mnohých úsmev.

Pravdou je, že ak sa človek začne zaujímať o rozvoj svojej osobnosti, je pozitívne myslenie spravidla prvou vecou, s ktorou sa na svojej ceste stretne.

Chcieť si pritiahnuť podľa zákona príťažlivosti čokoľvek konkrétne do svojho života znamená mať konkrétny zámer. A zámer vychádza z našej mysle.

Mozog je orgán, ktorý máme za tie roky zanesený najrôznejšími programami (v Ho’oponopono sa o nich hovorí ako o spomienkach).

Pokiaľ si teda čokoľvek naša myseľ praje a túži po tom, aby sa to akokoľvek zhmotnilo znamená to, že sa vedome i podvedome rozhoduje práve na základe týchto programov.

Základným princípom Ho’oponopono je odovzdanie – bez upnutia mysle na konkrétny zámer.

Ho’oponopono  nás naučí zbavovať sa negatívnych programov – spomienok ich čistením.

Jeho podstatou teda nie je pritiahnutie konkrétnej veci, situácie alebo osoby do vášho života. Princípom čistenia spomienok je absolútne odovzdanie situácie božstvu, vesmíru, prírode.

Pamätajme však, že my ste toho súčasťou. Súčasťou boha, vesmíru, prírody atď. Akonáhle sa zbavíme negatívneho posudzovania (vyčistíme sa), dostaneme sa do tzv. nulového bodu. 

V ňom sú moje vibrácie dostatočne vysoké na priame spojenie s božstvom (ktorým som ja sám, len si to negativitou blokujem) a môžem tak vytvoriť vo svojom živote, čokoľvek chcem.

V tomto nulovom bode sa stávam kanálom a môžem byť obdarený inšpiráciou.

Pod inšpiráciou sa myslia nápady a zhody okolností, ktoré do nášho života prinášajú to najlepšie. Niekedy ešte lepšie, než si vieme sami predstaviť.

Myseľ, ktorá sa nachádza v „nulovom stave“ koná na základe inšpirácie. V nulovom stave neexistujú žiadne negatívne spomienky a naša myseľ a podstata je úplne čistá.

V nulovom stave neexistuje nič, no možné je všetko. A vôbec to neznamená, že by sme sa mali vzdať svojich snov a prianí. Je potreba ich len čistiť.

Je dôležité, aby tieto zámery neboli len konštruktom nefunkčných myšlienkových programov.

Jednoducho povedané – veci, ktoré nám nie sú nijako súdené nám ani nebudú dané.

Zrejme už viete, čo od života čakáte. Máte jasný zámer, túžbu alebo želania. Jasne si ho formulujte a – čistite. Nechajte tomu voľný priebeh a netlačte na pílu.

Ak vaše priania a zámery vychádzajú z inšpirácie, veci môžu nabrať veľmi rýchly spád. Inšpirácia neprešľapuje na prahu za dverami – do vášho života vletí nečakane a na nič sa nepýta.

Potom konajte. To je najlepší návod na to, ako si plniť svoje sny.

4 zázračné vety

Ak v našom živote niečo nefunguje, je nutné vyčistiť naše spomienky. Podľa Ho´oponopono toho dosiahneme pomocou jednoduchého procesu, opakovaním štyroch viet – mantier:

 • Milujem Ťa.
 • Ospravedlňujem sa.
 • Odpusť mi prosím.
 • Ďakujem.

Opakovaním týchto slov dosiahneme proces čistenia negatívnej energie v nás, chybných vzorcov, myšlienok a programov.

Od roku 1983 vyučuje po celom svete obnovený systém Ho´oponopono Dr. Ihaleakala Hew Len.

Muž, ktorý úspešne použil túto metódu v rokoch 1984 – 1987 ako klinický psychológ na uzavretej bezpečnostnej jednotke Štátnej psychiatrickej liečebne na Havaji.

Pomocou metódy Ho´oponopono uzdravil celé oddelenie psychicky narušených väzňov, bez toho by sa s jediným z nich osobne stretol.

Znie to neuveriteľne.

S použitím obnovenej techniky Ho´oponopono, procesu odpúšťania a transmutácie dokázal tento terapeut premeniť svoje aj klientovo chybné uvažovanie v zdravé myslenie naplnené láskou.

Princípom jeho „liečby“ bolo už spomínané prevzatie zodpovednosti.

Za to, čo sa deje nielen nám samotným, ale aj komukoľvek, kto sa vyskytne v našej blízkosti s akýmkoľvek problémom.

Príčina a následok

Nech sa nám vo vašom živote deje čokoľvek, deje sa to z dvoch dôvodov – buď sme na niečo reagovali (myšlienkou alebo činom), alebo nereagovali a situáciu nechali vyplynúť (ponechali svojmu osudu).

To znamená – či reagujeme alebo nereagujeme, stále tak vytvárame svoj osud. Všetkým, čo robíme aj nerobíme.

Toto je dôležité vedieť – svoj osud priamo určujeme sami – spôsobom, ako na veci a situácie reagujeme alebo nereagujeme v prítomnosti.

Ak máte pocit, že vo vašom živote niečo nefunguje, môže to priamym dôsledkom vášho minulého konania alebo nekonania.

Umenie života je pozerať sa na veci tak ako sú – vo svojej prostej podobe, tu a teraz.

Akokoľvek na veci dnes budete reagovať, taký bude váš zajtrajší osud.

Návod, ako vykonávať techniku Ho’oponopono popisuje sám Dr.Hew Len:

Pamätajte si, že to, čo vidíte u druhých, je tiež vo vás samotných, takže všetky uzdravovania sú liečením seba samého. Nikto iný tieto procesy nemôže uskutočniť, iba vy. Celý svet je doslova vo vašich rukách.

Podľa neho je potrebné začať vetami „Ospravedlňujem sa“ a „Prosím, odpusť mi.“ 

Toto hovoríte, aby ste uznali, že sa niečo – bez toho aby ste vedeli čo – dostalo do vášho tela alebo mysle. Nemáte potuchy, ako sa to tam dostalo a ani to nemusíte vedieť.

Potom opakujete „Milujem ťa“ a „Ďakujem ti“.

Slová „Milujem ťa“ rozprúdia zablokovanú energiu. Znovu sa napojíte na Božstvo. Vzhľadom k tomu, že nulový stav je úplne čistá láska a je to svet bez hraníc, začínate sa dostávať do tohto stavu tým, že vyjadrujete lásku.

Keď po tomto výroku vyslovíte „ďakujem ti“, vyjadrujete vďačnosť. Vyjadrujete vieru, že problém bude vyriešený pre najvyššie dobro všetkých zúčastnených.

Čo sa bude diať ďalej, závisí na Božstva (čiže od vás samotných). Môžete cítiť inšpiráciu na nejakú činnosť. Nech je to čokoľvek, urobte to.

Techniku môžete aplikovať na všetko vo svojom živote.

Skúsite to?

S láskou

Miriam

(Spracované podľa dobrarada.sk)

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre šťastný život. Celý rok 2024 ideme v školičke tému hojnosť  a prosperita.

Aby ste aj vy žili v takej hojnosti všetkého druhu, akú si len viete predstaviť.  Do Školy hojnosti tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre