Najväčšia virtuálna udalosť tejto jesene v našich končinách

Bude mi cťou inšpirovať vás spolu s viac ako 40. rečníkmi z celého sveta k tomu, aby ste žili svoj život vo flow, šťastí, láske a hojnosti.

Značka: smrť

Mor

Hoj, mor ho! detvo môjho rodu…. Vyskočil na mňa na facebooku – status Verči, mojej pravej ruky...