fbpx

Miriam Štolfová a Silvia Šuvadová ťa pozývajú na  webinár zdarma

Transformačná sila osmičky

Poď využiť jej silu a energiu pre svoj prospech!

#NUMEROLÓGIA Osobná ročná vibrácia

To kedy sa narodíme, vôbec NIE je náhoda. V ten daný okamih nás začnú ovplvyňovať vesmírne energie, ktoré nám určujú naše dary, výzvy i naše poslanie.

Každá číslica vyžaruje určitú vibráciu. Tieto vibrácie prebiehajú v deväťročných cykloch. Každý rok teda prináša inú vibráciu a teda iné dary i výzvy. Týmto čislam sa hovorí Osobné ročné vibrácie.

Vlastnosti energie sa rok od roku menia a tak, ak vieme presne, čo nás v tom ktorom roku čaká alebo inými slovami – aká sila k nám z Vesmíru prúdi.

Môžeme tým smerom napnúť všetky svoje sily, bez toho aby sme sa zbytočne usilovali o ciele, ktoré sú pre nás v tej dobe nedosiahnuteľné.

Účinky každej vibrácie trvajú dvanásť mesiacov, vždy od jedných narodenín k druhým. Ročné vibrácie vyvolané číslami v dátume narodenia nám povedia veľa o schopnostiach, ktoré môžeme ten daný rok využívať.

A ako zistiť svoju aktuálnu osobnú ročnú vibráciu?

Stačí sčítať číslice zo dňa a mesiaca narodenia a z aktuálneho roka.

Príklad:

 • Ak si narodený / á 28.5. a spojíš s aktuálnym rokom – 2021, tak potom –> 2+8+5+2+0+2+1 = 20 = 2+0 = 2
 • Človek narodený 28.5. má od svojich tohtoročných narodenín do narodenín v budúcom roku osobnú ročnú vibráciu 2.
 • Ak si tento rok narodeniny ešte nemal / nemala, tak pre teba stále platí minulý rok (2020), až do dátumu tvojho narodenia.
 • To znamená, že ak si chceš vypočítať aktuálnu vibráciu, tak namiesto s rokom 2021 rátaj ešte s rokom 2020.

Osobné ročné vibrácie – stručná charakteristika

ORV 1 (Slnko) Čas pre nové začiatky, osobné a profesionálne

Podporované činnosti: iniciatíva, počiatok, začiatok realizácie projektu, zaujatie stanoviska, nutnosť rozhodnúť sa, uplatniť svoju autoritu, zmena zamestnania, premena, povýšenie, rozhodnutie.

Ale taktiež aj dohodnutie schôdzky, vzťahy s mužmi, čítanie a písanie, nákup nehnuteľnosti, investície a finančné transakcie.

ORV 1 prinesie:

 • Zlepšenie fyzického i duševného zdravia.
 • Možnosť konečne urobiť veľký krok vpred.
 • Dôležitú zmenu.
 • Pri dobrej organizácii práce a správnom plánovaní prinesie úspech v podnikaní a v obchode.

Nové kontakty s ľuďmi, ktorí budú v budúcnosti užitoční. Možnosť zbaviť sa strachu a úzkosti. Pomoc od ľudí s vysokým postavením a od úradných a vládnych miest.

Je to obdobie vhodné pre umelcov, lebo ich tvorivá sila nájde v tomto období výborné uplatnenie. Môže dôjsť k dôležitým zmenám, ktoré budú znamenať zlepšenie životných podmienok.

ORV 2 (Mesiac) Čas na kontrolu a posilnenie toho, čo sme začali

Podporované činnosti: združovanie sa, spájanie, zmierenie, narodenie, stretnutia, spolupráca, tímová práca, vyjednávanie, vzťahy so ženami. Je vyžadovaná opatrnosť a takt vo vzťahoch.

ORV 2 prinesie:

 • Kúzlo osobnosti a väčšiu príťažlivosť.
 • Nových priateľov, ktorých pomoc bude v budúcnosti užitočná.
 • Pri trpezlivosti a dobrom plánovaní zlepšenie životných podmienok a tým aj menej starostí a stresov.
 • Možnosť získať nový byt alebo dom a zmeny v spôsobe myslenia.

Je potrebné sa v tomto období vyvarovať neuváženým citovým vzplanutiam a unáhleným rozhodnutiam.

ORV 3 (Jupiter) Rok pre osobný a profesionálny rozvoj a úspech

Podporované činnosti: spoločenské aktivity, priateľské vzťahy, stretnutia, stretnutia, záľuby, bohémsky život, športy, dovolenky, cestovanie, umenie, tvorivosť, písanie, narodenie, rozvíjanie. Otvorenie sa priateľstvu, ale aj predstavivosti.

ORV 3 prinesie:

 • Viac vedomostí a praktických poznatkov.
 • Čas na dokončenie projektov.
 • Nové priateľstvá a známosti.
 • Šťastie: finančné výhry.
 • Uznanie.
 • Kariérny postup.

Je to obdobie priaznivé najmä pre ľudí, pracujúcich so slovom, lebo sa prenikavo zvýšia ich vyjadrovacie schopnosti.

Je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože otvorenosť slovného prejavu a ostré slová (vplyv Jupitera) môžu privolať nepríjemnosti, ktorých dôsledky sa prejavia v budúcnosti.

Tento rok nie je vhodný pre podpisovanie dôležitých dohôd a listín, najmä ak sa týkajú právnych záležitostí. Je to ale dobrý rok pre obchod a zahájenie nových aktivít.

ORV 3 je veľmi vhodná pre otestovanie priateľov skôr, než im venujeme dôveru.

ORV 4 (Rahu) Čas pre tvrdú prácu, osobnú disciplínu a usilovnosť

Podporované činnosti: materiálne aspekty, tvrdá drina, vážne záležitosti, stabilizácia, organizácia, bezpečnosť, sporenie, usporiadanie, konštruktívne myslenie, nákup, predaj.

V popredí stojí záujem o všedný život a jeho bežný priebeh, ale tiež uskutočnenie nápadov z predchádzajúceho roka.

ORV 4 prinesie:

 • Ťažko dosiahnutý úspech.
 • Silu, ktorú neoslabia ani nečakané a nepredvídateľné nepríjemnosti a prekážky.
 • Pohotovosť a pripravenosť.
 • Pracovitosť a pokojnú myseľ.
 • Zisk a výhry.
 • Nové zdroje zárobku a finančnú stabilitu.
 • Nové aktivity aj významnú udalosť napr. nový byt.

Je to rok naklonený dobrým vzťahom s priateľmi a so životným partnerom. Nie je ale absolútne vhodný pre milostné dobrodružstvá. Rokovania na úradoch a s nadriadenými budú úspešné.

Je to dobrá doba pre cestovanie a pre duševnú prácu, hľadanie zmyslu života v duchovne a pre posilňovanie viery.

ORV 5 (Merkúr) Čas zmeny

Podporované činnosti: milostné dobrodružstvá, sloboda, novoty, zmena zamestnania, reklama, komunikácia, cestovanie, zábava, narodenie. Pozor na nervozitu a boje, ktoré môžu nastať. Je potreba šetriť sa a krotiť svoju popudlivosť.

ORV 5 prinesie:

 • Úspech a finančnú stabilitu.
 • Úspešné obchody a podnikanie.
 • Dobré a príjemné cesty – služobné aj súkromné.
 • Dobré vzťahy s pracovným partnerom.

V tomto období je lepšie najprv dobre uvažovať a až potom hovoriť. Platí to aj pre uzatváranie zmlúv a pre všetky úradné rokovania.

Je to významný rok a priaznivý pre všetkých, ktorých povolanie súvisí s masmédiami. Vhodné obdobie pre boj s konkurenciou, pre účasť v súťažiach a pre riskantné podniky.

ORV 6 (Venuša) Poučenie z minulosti a plánovanie do budúcnosti

Podporované činnosti: rodina, zodpovednosť, povinnosti, zväzky, domáce práce, domov, sťahovanie, nehnuteľnosti, romantika, stretnutia, starostlivosť o zdravie, umenie.

ORV 6 prinesie:

 • Dobré rodinné vzťahy.
 • Rok vhodný pre lásku a počatie.
 • Rálnu šancu na získanie nečakaného majetku, výhry alebo zvýšenie platu.

ORV 6 je priaznivá pre umelcov a bytových architektov a ďalej pre klenotníkov, zlatníkov a všetky osoby, ktorých profesia súvisí s parfumériou. Je to dobrý rok pre nákup zariadenia a vybavenia bytu a aj vecí pre radosť a zábavu.

Rok, ktorý podporuje dokončenie začatej práce.

ORV 6 je rok, kedy nezamestnaní nájdu prácu. Je to obdobie radosti života a jeho obohatenie jednak o krásne milostné zážitky, ale aj o pôžitky všetkých zmyslov – o dary vecné i pre dušu.

ORV 7 (Ketu) Rok pre sebaspytovanie a spirituálne rast

Podporované činnosti: samota, premýšľanie, intuícia, analýza, zdržanlivosť, meditácie, hľadanie, náboženstvo, pochybnosti, štúdium, zdokonaľovanie, písanie, prázdniny, veľká cesta, moreplavba, odpočinok, dôchodok, zdravotná starostlivosť.

ORV 7 prinesie:

 • Úspechy v právnych sporoch a súdnych sporoch.
 • Ale aj pracovné problémy, nedorozumenia a ťažkosti.
 • Tento rok môže byť obdobím skúšok priateľstva ľudí, od ktorých očakávame pomoc.
 • Obdobím zbytočných sporov.
 • Ale aj obdobím dobre využitej energie, ak sa budeme venovať duchovným záležitostiam.

ORV 7 je aj obdobím rizika, hrozí nebezpečenstvo straty dobrej povesti. Je potrebné zachovať si optimizmus a nenechať sa vyviesť z miery neúspechom a problémami.

Je potrebné obrniť sa trpezlivosťou a optimistickým prístupom. Všetky ťažkosti sú totiž skúškami osudu. Odpočinok sa vrelo odporúča.

Je to dobrý rok pre liečiteľa, astrológov a všetkých, ktorí sa zaoberajú okultnými vedami.

ORV 8 (Saturn) Čas ku konkretizácii svojich predstáv, ale aj pre spojenie sa so svojou dušou a s ostatnými

Podporované činnosti: finančné transakcie, obchody, nákup, predaj, výdavky, investície, zmluva, postup.

ORV 8 prinesie:

 • Dobrý rok pre politikov, sociálnych pracovníkov a pre všetky osoby, ktorých povolanie súvisí so spracovaním železa a ocele.
 • Je tiež dobrou príležitosťou pre štart do nových aktivít.
 • Rok vhodný k neobvyklým tvorivým činom aj k finančným operáciám.

ORV 8 nie je najvhodnejší pre zdravotný stav – prevencia a zvýšená opatrnosť je nutnosťou. Je potrebné vyhýbať sa stresovým situáciám a snažiť sa prekonať úzkostné stavy.

Vhodné je pitie väčšieho množstva ovocných štiav a bylinných čajov čistiacich krv a posilňujúcich srdcovú činnosť. Je to doba priaznivá pre dosiahnutie úspechu „svetového“ významu, ale za predpokladu, že využijeme energiu tvorivým spôsobom.

Je to rok dobrých podmienok pre prácu v sociálnej oblasti.

ORV 9 (Mars) Čas k oceneniu minulosti a radosti z plodov svojej práce

Podporované činnosti: zakončovanie, uzavretie nejaké aktivity, rozchod, dobročinnosť, predaj, zahraničia, veľká cesta, známosť, popularita. Rok vhodný na povznesenie ducha i myšlienok, k ľudomilným činom.

ORV 9 prinesie:

 • Rok uskutočnených plánov, úspechov a šťastie.
 • Čas naplnených túžob.
 • Vhodný čas pre sebarealizáciu.
 • Úspešné rokovania na úradoch, aj keď niekedy spojené s menšími nepríjemnosťami.

ORV 9 tiež môže priniesť víťazstvo v súťažiach a nad konkurenciou, úctu a uznanie; nádej na nečakanú výhru v lotérii, dedičstvo. Je potrebné, aby sme sa snažili zbaviť svojich pochybností.

Keď sa budeme venovať duchovným záležitostiam, prežijeme dobrý rok.

Pochopiliii?

Tak hurá do počítania.

V akej osobnej vibráci sa nachádzaš práve teraz ?

Podeľ sa do komentu.

S láskou

Miriam

(Spracované podľa www.novoucestou.cz napísala Sofie Natarani. Tento článok môže byť ďalej šírený a kopírovaný v neskrátenej a neupravenej podobe, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.)

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre šťastný život. Celý rok 2024 ideme v školičke tému hojnosť  a prosperita.

Aby ste aj vy žili v takej hojnosti všetkého druhu, akú si len viete predstaviť.  Do Školy hojnosti tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre