fbpx

Miriam Štolfová a Silvia Šuvadová ťa pozývajú na  webinár zdarma

Transformačná sila osmičky

Poď využiť jej silu a energiu pre svoj prospech!

#ASTRO Nov v Strelcovi – december 2023

Novové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po nove. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať.

Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Nov v Strelcovi

Dnes , krátko po polnoci, sa Slnko a Luna stretnú na svojom putovaní kráľovstvom Strelca. Každý Spln a každé Novolunie majú svoju špecifickú úlohu, jedinečnú tému, ktorú nám predostierajú na pochopenie, spracovanie a integráciu.

Aká téma je kľúčovým motívom krajiny Strelca?

Hľadanie pravdy, pochopenie a objavenie viery, jasné videnie, ako sa naša viera v to, čo vnímame ako “pravdu” manifestuje v našom živote.

Novolunie je stretnutím Slnka a Luny, vzájomnom objatí vedomia a podvedomia, vôle a potrieb – a keďže ide o ohnivé znamenie, dá sa predpokladať, že to bude stretnutie dynamické, živé a ak pochopíme odkaz Strelca, môže byť veľmi radostné, vo vrúcnom objatí a družnom rozhovore… ak nepochopíme, môže byť konfliktné a presiaknuté snahou, dokázať si navzájom svoju “pravdu.

Novolunie v Strelcovi je posledné pred Zimným Slnovratom a má teda aj svoju, veľmi špecifickú úlohu.

Prirodzené cykly hviezd a Matky Zeme spolupracujú a vedú nás procesom pochopenia každý rok – a každý rok dostávame príležitosť, pochopiť a integrovať témy celého, stáročia používaného zverokruhu, ktoré reflektujú a zobrazujú príbeh ľudského života.

Samozrejme, že čím viac máme svoj príbeh pochopený, prijatý a s úctou a porozumením žitý, tým menej nás obmedzuje a tým viac môžeme vnímať vedenie prirodzeného cyklu zvieratníka aj Matky Zeme ako inšpiráciu a nástroj sprevádzania naším vlastným procesom vývoja.

Prvá polovica astrologického roka – od Jarnej Rovnodennosti a Slnka v Baranovi, zobrazuje individuálny ľudský vývoj od zrodenia (Baran) po okamih, keď svoju osobnosť a jedinečnosť odovzdáme službe celku (Panna).

Nasleduje obdobie Váh, kedy si vychutnávame plody spoločnej práce v komunite, zdieľame svoje schopnosti a dary s milovanými, objavujeme komunitu, v ktorej je spoločné tvorenie prirodzené a vzájomne podporujúce.

Škorpión nás stiahne dovnútra, do precítenia celého uplynulého obdobia, ukáže nám, že starý proces je na konci, naše staré ja môže umrieť.

Aby nám ukázal stupeň nášho vnútorného vývoja, dary, ktoré sme objavili a vytvorili, ale aj fyzický a emocionálny “odpad”, ktorý sa vždy počas tvorenia nazbiera a ukáže nám, čo potrebujeme rozvíjať a čoho sa, naopak, potrebujeme vzdať.

Ak sme si prešli týmto procesom vedome, teraz sa môžeme stretnúť s odkazom inšpiratívneho Strelca.

Predstavme si teraz svet a život očami Strelca

Všade okolo neho je nekonečný priestor – staré už zaniklo, stromy stratili svoje listy, ktoré prikryli zem, aj spadnuté plody, ako mäkká hrejivá prikrývka.

Rastliny uschli, ich semienka spadli na zem, vietor ich rozfúkal po okolí, zvieratá ich rozniesli na kožúškoch, labkách, ľudia na oblečení a topánkach – všetci nevedomky spolupracujú na tom, aby sa život opäť obnovil.

Slnko v Strelcovi sa pozerá na svet okolo seba a uvedomuje si, že tam, kde starý život zanikol, je potenciál nového života, zatiaľ neprejavený v hmote, ale uzamknutý v semienkach, ktoré odpočívajú na zemi a čakajú, kým príde ich čas. 

Slnko v Strelcovi vie, že o tom, či tieto semienka vyklíčia a ktoré z nich budú zdrojom nového života, rozhoduje mnoho faktorov.

 • To, či je pôda pod nimi mäkká a úrodná,
 • alebo spadli na kameň,
 • alebo ich vietor odniesol do potoka či jazera, kde poslúžili ako potrava pre vodné živočíchy,
 • či ich uvidí vtáčik alebo myška – tie semienka sa opäť stanú potravou, nástrojom prežitia.

Či budú vhodné podmienky na to, aby šupka či škrupinka, ukrývajúca semienko, praskla v pravý čas, či bude dostatok vlahy, slnka, alebo naopak, v prílišnom premokrení bude semienko odplavené, znehodnotené hnilobou.

Slnko v Strelcovi vie, že nič z toho nemôže ovplyvniť a ani to nie je jeho úloha – jeho práca je, pomôcť nám, ujasniť si, ako chceme, aby vyzeral náš svet potom, ako prejde zima.

 • Aké rastlinky chceme, aby kvitli?
 • Koľko nových stromov potrebujeme, aby vyrástlo zo spadnutých semien?
 • Aké zvieratá sa majú pásť na zakvitnutých lúkach?
 • Akú úrodu si chceme užívať o rok?
 • Vieme, aké semienka máme k dispozícii?
 • Vieme, akú kvalitu má pôda, na ktorej hospodárime?

Priestorom, v ktorom Strelec operuje, je naša myseľ, duša a srdce, a jeho nástrojom je Viera. Spojené sily Slnka a Luny počas Novolunia v Strelcovi zamerajú našu pozornosť na pôdu nášho vnútorného priestoru a na semienka našej viery.

 • V čo verím?
 • V koho verím?
 • Akú kvalitu prisudzujem objektom mojej viery?
 • Aká silná je moja viera v seba, v Boží zámer, v proces, ktorý zažívam?
 • Aká silná je moja viera v dobro, lásku?
 • Má moja viera niekde medzery? Aké, kde a prečo?
 • Odkiaľ pochádzajú konštrukcie mojej viery, kto položil ich základy a z akých osobných príbehov vychádzala viera tých, od ktorých som ju prebral?
 • Čomu verili moji predkovia? A čomu neverili?

Strelec zo svojej podstaty dokáže veriť aj v nemožné – vo všetkých zmysloch toho slova

Keď sa Slnko v Strelcovi pozerá na šíre pláne okolo seba, vie, že tam, kde starý život skončil, kde už nič nie je, je zároveň potenciál všetkého. Rovnako sa pozerá na krajinu našej mysle a srdce a ukazuje nám, aké semienka máme k dispozícii.

 • Čo v našej vnútornej záhrade rástlo doteraz?
 • Pestovali sme si vieru v dobro, v lásku, ľudskosť, súcit, spolupatričnosť?
 • Pestovali sme vieru vo vlastné sily?
 • Rozvíjali sme a vyživovali vieru v priateľský Vesmír, v podporu, v dokonalosť Božieho zámeru?
 • Aké bohaté, pevné a košaté sú rastliny našej viery? Aké sú plodné?
 • Priniesli bohatú úrodu kvalitných semienok do nasledujúceho roka?

S plným vedomím toho, že v našej vnútornej záhrade rastú aj rastliny, ktoré zasadili ešte naši pra-pra-pra-predkovia a každý rok sa vysemeňujú, potrebujeme preskúmať, ktoré rastlinky to sú a do akej miery nám pomáhajú pri tvorení vízie života, vízie sveta – podporujú nás v Tvorení, alebo obmedzujú?

Z akých skúseností predkov vychádzajú? Uznali sme už silu týchto skúseností, uctili sme si svojich predkov a dôležitosť ich viery v časoch, keď žili? Alebo potrebujeme opakovať ich skúsenosti, aby sme dospeli k úcte a uznaniu cez vlastnú skúsenosť?

Slnko a Luna v Strelcovi nám posvietia aj na semienka viery, ktoré zasiala spoločnosť, škola, komunity, v ktorých sme sa počas života pohybovali.

Ich spoločné svetlo nás povedie cestou, na ktorej si ako Popolušky preberieme jedno semienko za druhým, zhodnotíme, aké rastlinky z nich vyrastú, akou vierou zakvitne záhada nášho vnútra a tým aj nášho života.

Čomu, v čo, v koho verím a prečo? V čo neverím – pretože aj “neviera”, pochybnosť, nedôvera sú vlastne vierou… Aby som dokázala rozhodnúť, aké rastliny chcem nechať vyrásť v mojej záhrade, potrebujem si vytvoriť víziu, ako má záhrada môjho života vyzerať, aby som sa v nej cítila príjemne, radostne, aby mi dodávala dostatok energie a sily, aby ma podporovala a vyživovala. 

Následne, v súlade s touto víziou, roztriedim semienka, ktoré mám k dispozícii – vyberiem tie najzdravšie, najkrajšie semienka tých rastlín, ktoré do svojej vysnívanej záhrady potrebujem a tým, ktoré už nepotrebujem, poďakujem, uctím ich ako svoj vlastný výtvor, ale nebudem ich sadiť do svojej vnútornej záhrady.

Ak sú z rastlín, ktoré sú hlboko zakorenené, viem, že bude nejaký čas trvať, kým ich úplne vykorením, a poobzerám sa, aké semienka mi pomôžu vypestovať rastliny sily, odhodlania a vytrvalosti.

Žijeme to, čomu veríme – a naša viera vyrastá v pôde nášho vnútra

Sme úrodnou pôdou pre semienka viery, ktorej plody túžime vypestovať? A máme tieto semienka k dispozícii? Ak nie, vieme, kde ich môžeme nájsť, objaviť, získať?

Pohybujeme sa v spoločenstvách, ktoré podporujú a vyživujú tie rastliny, ktoré túžim vypestovať? Púšťam do svojej záhrady aj ľudí, ktorí “dusia” moje rastlinky, alebo (vedome, či nevedome) rozosievajú semienka svojej viery a a tým im dávam možnosť, vplývať na moju záhradu?

Akú úctu chovám k svojej vlastnej záhrade, k svojim semienkam, k energii, ktorú venujem tvorbe svojho života?

Dostávame mnoho otázok, obzvášť v silných procesoch, ku ktorým nás počas uplynulého víkendu inšpirovala Luna v Škorpiónovi, ktorá nás ponorila do hlbín, do temnoty nášho podvedomia, aby nám ukázala, aké sú naše vnútorné zdroje, aká je kvalita pôdy.

Viedla nás hlboko do nášho vnútra, k stretnutiu s Dušou.

Pripomenula nám, že vieru nenájdeme pri bezprizornom putovaní vonkajšími krajinami, ani hľadaním rôznych “právd”, filozofií, svetonázorov, ktoré nám ponúka vonkajší svet, ale len v podobe semienka pravdy, ktoré do nás vložil Stvoriteľ, len sme ho prekryli nánosmi získanej “viery” od nášho okolia. 

V uplynulých dňoch sa Luna v Škorpiónovi pokúsila nás motivovať, aby sme urobili potrebné kroky k tomu, aby náš život bol v súlade s potrebami Duše.

Možno to boli dni silné, intenzívne… možno aj nátlakové, ako sa na kráľa Škorpióna patrí, preto sme sa v týchto dňoch (a nociach) mohli stretnúť s nespavosťou, vyplavením dávno pochovaných emócií, ale aj hlbokým liečením -ak sme si dovolili, uvidieť a uctiť si všetky časti nás, ktoré sme odmietli, pretože sme ich/SEBA nechceli cítiť. 

Motívom Novolunia v Strelcovi je výzva Ješuu Nazarejského: “Ak budete mať vieru ako horčičné semienko a poviete tomuto vrchu – Prejdi odtiaľto tam! – prejde. A nič vám nebude nemožné…” (Mt. 17, 19-21)

Tieto slová nás upozorňujú, že naša viera určuje, ako bude vyzerať náš život, bez ohľadu na to, či veríme v podporu, alebo odmietnutie, či veríme v hojnosť, alebo nedostatok.

Thomas More napísal svoju Utópiu v rovnakom období, ako Niccolo Machiavelli napísal Vladára – ľudia v ich dobe však svojou pozornosťou a vierou podporovali a vyživovali viac Machiavelliho teóriu, na ktorú nadviazal neskôr Thomas Hobbes svojím Leviathanom.

Prečo? Lebo vtedajšia úroveň vedomia ľudstva vyrástla na viere, že v záujme prežitia “účel svätí prostriedky”, zneužívanie moci a manipulácia sú prirodzené ľudské nástroje a utopickú spoločnosť si vlastne ani nedokázali predstaviť.

Spomínam si, keď som prvýkrát, ešte na strednej škole, čítala tieto knihy, rozplakala som sa zo smútku nad tým, že nádherné, povznášajúce myšlienky Utópie neboli pochopené, dokonca sa slovo “utópia” stalo často až dehonestujúcim označením pre ideály ľudskosti, súcitu a vzájomnej úcty a podpory.

Aké náročné bolo pre ľudí v tých časoch uveriť, že je možné vytvoriť spoločnosť, založenú na najvyšších ideáloch ľudskosti a ako ľahko sa stotožnili s machiavellistickou teóriou, alebo Hobbesovým presvedčením, že “Homo homini lupus est” (človek je človeku vlkom).

Práve teraz, keď už Novolunie v Strelcovi klope na dvere a vyplavuje z nás semienka našej viery aj ne-viery, tlačí nás, aby sme uvideli našu záhradu v pravdivom svetle, si dovoľujem, precítiť a vyjadriť vieru, že je vedomie ľudstva na úrovni, ktorá nám umožní, vytvoriť svet, založený na princípoch lásky, podpory, súcitu, vzájomnej úcty a uznaní.

Že dokážeme vypestovať záhradu, na ktorú by Thomas More (natívne Slnko vo Vodnárovi a ascendent v Strelcovi), mohol byť hrdý. Samozrejme, jediné, čo môžeme ovplyvniť, je naša vlastná vnútorná záhrada, naše semienka viery.

Rozlúčme sa so starými konštruktami našej viery

Keďže Strelec je znamenie ohnivé, do okamihu Novolunia máme príležitosť, rozlúčiť sa s tými konštrukciami viery, ktoré nesúladia, či dokonca bránia v uskutočňovaní vízie Novej Zeme.

Môžeme si tieto presvedčenia a modely viery napísať na papier a v predvečer Novolunia odovzdať očistnej sile ohňa… keďže Novoluniu vládne ohnivý Strelec, môže byť práve tento typ obradu veľmi prínosný.

Luna v Strelcovi, stelesňujúca archetyp bohyne Artemis, nám môže ukázať, kde sa necháme zmanipulovanou, alebo cudzou pravdou, či len nedôverou vo svoju vnútornú pravdu, odkloniť od svojich skutočných zámerov.

Do hĺbky týchto programov strachu, neistoty a nedôvery – v seba, Vesmír, Božiu podporu – nás ponorila Luna, kým putovala krajinou Škorpióna, teda naším skrytým emocionálnym svetom.

Keďže Strelec je aj znamením sľubov, veľmi podnetné môže byť aj preskúmanie sľubov, ktoré sme dali sami sebe aj iným, naprieč časom a priestorom a tie, ktoré stratili platnosť, alebo opodstatnenie, tiež odovzdať očistnej sile ohňa.

Stačí, keď si zadáte zámer, uvidieť sľuby, ktoré už môžete rozviazať a možno budete prekvapení, ako rýchlo vám ich vaše podvedomie ukáže.

Od okamihu Novolunia do chvíle, keď sa objaví na oblohe prvý, tenučký kosáčik novej Luny, si môžeme vytvárať v myšlienkach víziu, ktorú novej Lune predstavíme, vyslovíme ju nahlas, alebo si ju zapíšeme do svojho “denníka vízií”, či podporíme meditáciou, modlitbou, vyslovením jasného zámeru voči Stvoriteľovi.

Forma v tomto prípade nie je dôležitá, podstatný je zámer a viera.

Novové bylinky

Energiu Novolunia môžeme podporiť darmi Mamičky Zeme – najsilnejšou bylinkou s energiou Strelca je ľubovník bodkovaný, ktorý nás podporí v tvorbe vízie, založenej na najvyšších ideáloch, aké je človek schopný dosiahnuť.

Veľmi prospešný je v týchto dňoch divozel veľkokvetý, ktorý pomáha rozvíjať sebaúctu a uvedomenie si vlastnej sily a schopností, dosiahnuť akýkoľvek cieľ, ktorý si vytýčime.

Veľmi silnou a prínosnou bylinkou je kručinka farbiarska, ktorá posilňuje odvahu, rozhodnúť sa, dodáva energiu, kráčať po vytýčenej ceste, pomáha rozpúšťať a uvoľňovať pochybnosti o sebe, o vlastných schopnostiacha dodáva odvahu k seba-vyjadreniu, k zdieľaniu seba samého.

Prospešný je tiež borák lekársky, ktorý dodáva odvahu žiť podľa svojej viery a schopnosť, vidieť svet ako radostné miesto, posilňuje radosť zo života a repík, ktorý podporuje vytyčovanie si jasných hraníc, schopnosť priamej komunikácie a vyjadrovanie našej osobnej pravdy s úctou a rešpektom k sebe, aj iným.

Žehnám nám všetkým, nech je toto Novolunie znovuzrodením našej najhlbšej viery v ľudskosť, lásku, dobro, úctu a mier, v prirodzenú hojnosť a dokonalosť Božieho zámeru.

Nech nám energia Strelca ukáže cieľ, zapísaný Stvoriteľom do našej Duše a vedie nás k nemu v pokoji a radosti. Nech sa stane.

Myšlienkami a vhľadmi v tomto texte nás obohatila Svetlanka Oboňová Göthová, ktorej ďalšie inšpirácie nájdete na FB stránke Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre