fbpx

Miriam Štolfová a Silvia Šuvadová ťa pozývajú na  webinár zdarma

Transformačná sila osmičky

Poď využiť jej silu a energiu pre svoj prospech!

Terapia hudbou

Človek od nepamäti používa zvuky a hudbu ako na terapeutické účely, tak aj na účely duchovných obradov či praxe.

Kedykoľvek sa cítime byť neodolateľne priťahovaní nejakou piesňou, musíme si priznať, že má zrejmý vplyv na našu „dušu“.

Niekedy je hudba veľmi povznášajúca a rôzne duchovné piesne sa snažia pozdvihnúť ľudskú bytosť na vyššiu duchovnú úroveň.

Hudba navyše inklinuje k tomu, viesť človeka späť – k jeho pravej podstate a pôvodu.

Účinky hudby

Je teda očividné, že hudba predstavuje možnosť liečby a všeobecne harmonizácie jednotlivca. S jej pomocou sa môže človek postupne zbaviť svojich zlých návykov a správania.

Napríklad už dávno sa zistilo, že harmonické zvuky znižujú psychické napätie, čím oslabujú ľudské agresívne reakcie.

Hoci hudba začala byť v modernej medicíne používaná na liečbu pomerne nedávno, jej použitie na tento účel sa vyskytovalo už pred stáročiami.

Jedným z hlavných záverov Kongresu hudby a lekárstva v Ludenscheide roku 1984 bolo, že hudba znižuje úroveň stresu. V súčasnosti je v medicíne predstavený rad iných záverov ohľadom vplyvu hudby na jednotlivcov.

Relaxačná hudba tak napr. znižuje krvný tlak a srdcový pulz.

Jedna študentka zo San Franciska vykonala výskum účinkov klasickej hudby na novorodencoch a zistila, že sa s jej pomocou sa vyvíjajú rýchlejšie.

Hudba – to sú vibrácie a na ne ľudia reagujú spontánne.

Australian Clynes, autor pozoruhodnej knihy „Hudba, duch a mozog“, rozlišuje rôzne druhy vibrácií podľa toho, aký druh emócie vyjadrujú.

Je teda potrebné rozlišovať medzi vibráciami patriacimi hnevu, smútku či strachu (ktoré reprezentujú nepriaznivé negatívne vibrácie) a medzi vibráciami, ktoré vyjadrujú lásku, optimizmus, radosť alebo iné pozitívne emócie.

Tieto „základné vibrácie“ (ako sú nazývané) môžeme rozpoznať vo všetkých veľkých skladbách minulosti – aj súčasnosti.

Utvárajú tzv. primárne vibrácie, ktoré sú metaforicky povedané čiastočne superponované v genetickom kóde človeka, čím môžu byť rozpoznané.

Existuje celý rad rôznych vibrácií: radosti, potešenie, dôvera, strach, hnev, nedôvera..atď.

A tieto vibrácie sú v pevnom spojení s bioenergetickou (vitálnou) a astrálnou (aura) štruktúrou ľudskej bytosti a vytvárajú určitú rezonanciu, vedecky vyjadriteľnú vzťahom k nervovému systému človeka.

„Robiť hudbu“, to predsa znamená predovšetkým nájsť presný akord či harmóniu, ktoré by zapôsobili na publikum.

Metódy terapie hudbou

Aby mohla byť muzika používaná efektívne až do konca terapie, je potrebné vyberať taký druh hudby, ktorý je vhodný pre emocionálne predispozície jedinca.

Osoby v depresii by napríklad nemali byť hneď od začiatku vystavení radostnej alebo povzbudzujúcej muzike. Oveľa lepšie bude začať s nejakými skladbami z melancholického žánru.

Alebo niekto, kto trpí úzkosťou, by nemal začínať počúvaním Beethovenovú 7. Symfóniu, ktorá je veľmi radostná a vyžaruje dôveru a optimizmus.

Pre človeka žijúceho v strachu bude pre začiatok oveľa vhodnejšia niektorá Bachova kompozícia. Základným predpokladom je odporučiť a používať vhodnú hudbu podľa momentálnej „vibračnej frekvencie“ pacienta.

Budeme sa skrátka snažiť vybrať skladbu, ktorá čo najvernejšie odráža jeho náladu.

Takto vytvoríme určité spojenie medzi osobou a stanovenou liečebnou metódou pomocou rezonancie (v našom prípade hudbou).

Až potom môžeme postúpiť k takému druhu hudby, ktorá bude v pacientovi podnecovať viac dôvery. Celý proces sa ale musí odvíjať postupne, počas malých krôčikov, a mal by byť vedený s opatrnosťou.

Nikdy by sme nemali skrz náhlu zmenu hudby vyvolať v človeku otras.

Hudba ťa dokáže transformovať

Používanie terapie hudbou môže priniesť moderným ľuďom veľký úžitok. Jej inteligentná aplikácia umožňuje uchovať si kontrolu nad našimi vnútornými stavmi a v pokročilých fázach, pokiaľ vytrváme, umožňuje aj ich harmonizáciu.

Súčasný človek musí čeliť mnohým problémom a tlakom, čo zahŕňa obrovskú zmes mentálnych a emocionálnych stavov. V tejto situácii nám môže byť vhodná hudba pomocou na nájdenie stratenej rovnováhy.

Všetko podlieha zákonu duality. V rámci hudobnej terapie by sme vždy mali mať na pamäti nasledujúce doplňujúce sa kontrasty:

  • radosť – melanchólia
  • triumf – sentimentalizmus
  • ráznosť – miernosť
  • velikášstvo – súcit

S pomocou hudby môžeme nepriamo vytvárať určité povznášajúce stavy, alebo meniť tie negatívne. Najskôr vždy zvolíme hudbu, ktorá je vhodná na momentálne naladenie človeka, pre jeho „dušu“.

Ako teda postupovať pri terapii hudbou:

  1. Pokiaľ niekto trpí pocitmi smútku, najlepšie bude začať sériou skladieb, ktoré vyjadrujú rovnaké smútočné melancholické prostredie.
  2. Následne sa postupne budeme presúvať k radostnejšej hudbe.

Je dobré vedieť, že v hudobnej terapii sa akýkoľvek prechod musí odohrávať jemne, krok za krokom.

Hudba nás púta k tým najhlbším úrovniam našej bytosti.

Keďže každý človek sa vyznačuje svojou individualitou, nie je vôbec šialené predstaviť si, že každý z nás môže byť opísaný cez obvyklú zodpovedajúcu hudbu, ktorá „pasuje“ našim citom a vnútornej štruktúre.

S láskou

Miriam

(Spracované podľa jogin.cz)

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre šťastný život. Celý rok 2024 ideme v školičke tému hojnosť  a prosperita.

Aby ste aj vy žili v takej hojnosti všetkého druhu, akú si len viete predstaviť.  Do Školy hojnosti tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre