fbpx

Prežitkový Workshop

SPLN V ŠKORPIÓNOVI

Poď sa spolu so mnou naladiť na aktuálny rytmus Luny.

Vysielame 23.4.2024. 

Joga smiechu

V dnešnej dobe je potreba smiať sa ešte dôležitejšia ako inokedy. Všade navôkol nás sú negatívne správy a to pôsobí na našu psychiku a fyzické zdravie.

Joga smiechu je koncept moderného cvičenia, ktoré zahŕňa dobrovoľný smiech. Pretože je dokázané, že smiech nám robí dobre. Smiech nám prináša pocity hravosti, bláznivosti, kreativity a uvoľnenia.

Potreba smiať sa

„Smiech znamená zdravie“ – táto formulácia je známa už od pradávna.

Každý z nás nevedomým spôsobom súhlasí s touto pravdou, ktorá platí od nepamäti a vo všetkých kultúrach.

Smiech vždy zaujímal dôležité miesto v spoločnosti, odjakživa sme sa totiž chceli predovšetkým chihotať, chechtať a smiať tak, aby nás to privádzalo napríklad až k plaču, čo nás v skutočnosti zaujímalo vždy oveľa viac než pochopiť mechanizmy smiechu.

To je bezpochyby normálne, pretože analyzovať a rozoberať smiech znamená ho úplne zničiť.

Názory vyjadrené veľkými mysliteľmi a filozofmi o smiechu a jeho fenomenológii mali vždy len pomerne malú odozvu u širokej verejnosti.

Akékoľvek predsudky alebo vnútorné bloky niektorých vážených autorít nikdy nespôsobili to, že by sa ľudia prestali smiať, pretože smiech je jednou zo základných potrieb našej bytosti.

V spoločnosti je smiech tiež jedným z prostriedkov medziľudského zbližovania, zmenšuje napätie a je vyjadrením spoločnej radosti.

V ľudových porekadlách smiech nikdy nemal pejoratívny význam, dokonca ani príslovie „umrieť smiechmi“ neoznačuje smrť, ale stav extrémnej radosti.

Ľudové múdrosti veľmi dobre poznajú fakt, že smiech uvoľňuje napätie a odstraňuje agresivitu, ktorá by sa inak mohla prejavovať násilím.

Príkladom využitia týchto znalostí sú špeciálne miestnosti v niektorých japonských firmách, kde sa robotníci a úradníci môžu odreagovať pred portrétom svojho nadriadeného, ktorému sa tu môžu smiať alebo dokonca aj posmievať a takto sa vyhnúť množstvu vnútorných konfliktov.

Mali by sme mať dôveru v ľudové múdrosti vyjadrujúce nutnosť sa radostne smiať a tiež by sme mali mať dôveru v schopnosti nášho tela, ktorá má v sebe zabudované zložité mechanizmy smiechu.

Liečivé možnosti smiechu

Okrem filozofických teórií zaoberajúcich sa smiechom existuje aj názor, že smiech môže mať liečivé vlastnosti, o čom sú zmienky už v starovekých lekárskych spisoch, ktoré zdôrazňujú vplyv vnútorného stavu na vývoj a liečenie choroby.

Na rozdiel od psychológov, mysliteľov a filozofov to boli práve lekári, ktorí začali pristupovať k problémom smiechu pragmatickým spôsobom bez toho, aby sa príliš nechali pohltiť etickými úvahami.

Od Aristotela až do dnešnej doby nájdeme v lekárskej literatúre jasné zmienky o smiechu.

Lekári staroveku odporúčali smiech ako prostriedok na posilňovanie pľúc a regeneráciu celého organizmu. Jeden zo známych chirurgov 13. storočia Henri de Mondeville odporúčal smiech pri pooperačnej rekonvalescencii.

Richard Mulcaster, anglický lekár zo 16. storočia, navrhoval smiech ako fyzický cvik podporujúci zdravie.

Tvrdil, že smiech môže veľmi pomôcť tým, ktorí sú melancholickí a majú hrudník a ruky studené, pretože dodáva veľa vzduchu do pľúc a to vyvoláva teplo, ktoré rozprúdi krv.

Francúzsky lekár zo stredoveku menom Brambille zase tvrdil, že „negatívne emócie zhoršujú stav ťažkých rán, zatiaľ čo smiech a nádeje umožňujú ich zahojenie“.

V 19. storočí pre zmenu nemecký lekár Gottlieb Hupland povedal, že smiech je jedným z najdôležitejších faktorov trávenia a na podporu tohto svojho tvrdenia pripomínal stredoveké šašky, ktoré mali za úlohu pri jedle baviť kráľovskú rodinu.

Sám tento lekár považoval smiech za výbornú liečebnú metódu. Na začiatku 20. storočia James Sully zaradil smiech medzi „telesné cviky“ a píše o ňom ako o faktore, ktorý vyvoláva dôležitý rast vitálnych činností a aktivuje nervový systém.

Smiech a deti

Skúsení cvičitelia, či už na základnej škole, univerzite alebo na cvičení jogy vedia, že smiech dokáže vzbudiť pozornosť, zlepšuje schopnosť zapamätania a odstraňuje napätie, ktoré by inak sťažovalo učenie.

Zanedbateľná nie je ani okolnosť, že smiech znižuje agresivitu, s ktorou si deti a dospievajúci často nevedia rady.

Dr. Kataria používajúca rôzne spôsoby vyvolania smiechu v školskom prostredí zhrnul jeho výhody nasledovne:

 • smiech oslabuje u detí trému a napomáha uvoľneniu,
 • zámerne vyvolaný smiech u určitej skupiny detí vedie k ich sebadôvere a rozvíja v deťoch schopnosť lepšie sa naučiť danú látku
 • posilňuje imunitu a tým zvyšuje odolnosť voči prechladnutiu a ďalším bežným chorobám
 • pôsobí priaznivo aj na celkovú telesnú kondíciu detí

Pár dobrých rád pre dobrú náladu

 • dodržujte zásady správneho stravovania, ktoré podporujú odolnosť vášho organizmu (myslia sa tým predovšetkým aby ste začali konzumovať predovšetkým potraviny bohaté na minerály a vitamíny)
 • nepoužívajte biely cukor, kávu, alkohol, tabak a drogy
 • nájdite si každý deň aspoň chvíľku voľného času na relaxáciu
 • nebuďte tvrdohlaví v prekonávaní prekážok, ktoré nemôžete v danom okamihu vyriešiť a radšej sa pustite do niečoho iného
 • nesnažte sa zapáčiť všetkým
 • prijmite kritiku, ale aj otvorene vyjadrite čo si myslíte bez toho, aby ste pritom urazili niekoho iného
 • majte radosť z toho čo robíte bez toho, aby premrháte príliš veľa času a energie
 • každý deň si urobte malú prechádzku a zacvičte si (napr. jogu)

Dobrým a jednoduchým spôsobom ako sa zasmiať je pozrieť sa na nejaký komický film, predstavenie alebo si prečítať humornú knižku.

Techniky „jogy smiechu“

V roku 1928 vyšla kniha amerického lekára Jamesa Walsha, ktorý vzbudila veľké nadšenie. Autor v tejto publikácii originálne ale zároveň veľmi pravdivo formuluje nasledujúcu matematickú rovnicu:

Zdravie osoby je úmerné kvantite jej smiechu.

Paradoxom však je, že v dnešnej dobe sa ľudia smejú oveľa menej ako v minulosti. Štatistiky ukazujú, že v ponurej dobe tesne pred II. svetovou vojnou (1939) sa francúzski v priemere denne smiali po dobu 29 minút.

Zatiaľ čo o 40 rokov neskôr sa ten istý národ smeje v priemere už len 6 minút denne. Je dobre známym faktom, že deti sa smejú priemerne asi 300x denne, zatiaľ čo dospelí len 15x denne!

Aby sme vyliečili túto chorobu dospelého veku, odporúčame túto novú formu jogy nazývanú „jóga smiechu“ obsahujúca niektoré jednoduché cviky vyvolávajúce smiech a dobrú náladu.

Musíme však mať na pamäti, že „jóga smiechu“ je serióznou disciplínou. V rámci tohto plne prirodzeného systému nie sú využívané klasické vtipy, ale iba určité presne popísané cviky.

Pri týchto spoločných cvičeniach je samozrejme dovolené smiať sa sami sebe, smiať sa spolu s ostatnými, ale naopak nie je dovolené sa škodoradostne posmievať druhým.

Všeobecne všetci vieme, že smiech je hlboko blahodarný a preto je dôležité poznať spôsoby ako ho účinne vyvolávať.

Najskôr by sme ale mali vedieť, že smiech môže byť podnietený pôsobením špecifických rezonančných javov na úrovni skrytého silového centra MANIPÚRA ČAKRY – solar plexu.

Nevýhodou bežných žartov je, že nie sú smiešne pre každého a navyše platí pravidlo, že opakovaný vtip už nie je tak vtipný.

Pokiaľ si toto plne uvedomíme, až potom oceníme techniky „jógy smiechu“ ako spôsobu ako sa hodiny smiať a navyše bez zrejmého dôvodu.

Techniky boli vypozorované a odvodené od hier detí, ktoré sa ich sami spontánne začali hrať počas svojho voľného času a čiastočne sú tiež prevzaté z tisíce rokov starých jogínskych dychových cvičení.

Všetko je štruktúrované do jednoduchých cvikov, ktoré sú veľmi účinné v dosahovaní dobrej nálady.

Najlepšie je vykonávať tieto cvičenia ráno a v skupine, odmenou nám potom bude dobrá nálada po celý deň. Niektoré cvičenia sa môžu vykonávať ako v páre tak aj samostatne, v oboch prípadoch budú výsledkom rovnako krásne účinky.

Cvik pre jednotlivcov

Cvik trvá po dobu siedmich minút počas ktorých stojíme pred zrkadlom, sledujeme svoj vlastný obraz a snažíme sa vyvolať smiech – a to aj vtedy, ak máme zlú náladu.

Hoci zo začiatku nám môže ísť vyvolávanie smiechu veľmi ťažko a tak nám naše počínanie môže začať pripadať nezmyselné, napriek tomu pokračujeme kým neprichádza skutočný, spontánny smiech; čo by nemalo trvať dlho.

Vďaka tomuto cvičeniu budeme mať hodiny dobrú náladu a nadšenie do akejkoľvek činnosti.

Cvik pre páry

Najľahším spôsobom ako vyvolať smiech v páre je vzájomne sa štekliť, musíme len nájsť správnu mieru, účinky budú vždy priaznivé rovnako ako pri akejkoľvek inej forme smiechu.

Cviky pre skupiny

Utvoríme kruh, stojíme s otvorenými očami vo vzdialenosti na dosah ruky. Celé sedenie „jogy smiechu“ bude trvať po dobu 20 až 30 minút.

Po skončení každého cviku budeme vždy znova opakovať prvý cvik. Táto skupina by mala byť vedená osobou, ktorá je oboznámená so špecifickými energiami smiechu.

Najprv zdvihneme paže nad hlavu bez toho, aby sme sa nimi vzájomne dotýkali.

Niekoľkokrát sa nadýchneme nosom a vydýchneme ústami, pretiahneme ramená a ruky, aj krk postupným otáčaním hlavy najprv 7x do ľava a potom 7x doprava.

Prvý cvik: Tlieskanie

Tlieskame rukami tesne pred bruchom v rytme 1-2, 1-2-3 a zároveň nahlas vyslovujeme zvuky: ho-ho! ha-ha-ha! Tento cvik je tiež výborný na posilnenie bránice.

Druhý cvik: Pozdravný smiech

Účastníci sa navzájom zdravia smiechom a ľubovoľnými gestami, ktoré sú v tej ktorej kultúre obvyklé (napr. potrepanie rúk s úsmevom, eskimácky pozdrav vzájomného trenia nosmi a pod.).

Dôležité je aby sa pritom pozerali navzájom do očí.

Tretí cvik: Smiech pri úprimnom ocenení druhého

Vztýčime palec jednej alebo aj oboch rúk, ostatné prsty držíme zaťaté v päsť a robíme hravé a úprimné gestá naznačujúce ocenenie iného účastníka pri ktorých sa voľne smejeme.

Štvrtý cvik: Spontánny smiech od srdca

Ruky sú zdvihnuté, dlane smerujú k nebu, hlavu necháme poklesnúť zľahka dozadu a smejeme sa hlboko a spontánne ako by smiech vychádzal priamo zo srdca.

Zatiaľ čo sa smejeme, snažíme sa čo najviac odpútať od vlastných chýb a problémov, smejeme sa s ostatnými, ale nikdy nie ostatným.

Piaty cvik: Kokteil smiechu

Predstavujeme si, že v ruke držíme pohár plný smiechu, na pokyn vedúceho skupiny prelejeme smiech do iného iluzórneho pohára a nahlas vyslovujeme zvuk Aeee!

Potom prelejeme smiech späť do pôvodného pohára a znova vyslovujeme nahlas Aeee! Potom sa chechtáme a predvádzame ako pijeme smiech z imaginárneho pohára.

Šiesty cvik: Smiech končatinami

Ležíme na chrbte. Pritiahneme stehná k trupu a pokrčíme ruky v lakťoch. Nohami aj rukami robíme pohyby ako pri jazde na bicykli.

Do rytmu šliapania vyslovujeme v zrýchľujúcom sa tempe slabiky „ha, ha, ha – ho, ho – ho, he, he – hi, hi, hi – ha, ha, ho, ho, ho – he, he, he – hi, hi, hi…“ Cvik pokračuje tak dlho, kým stačia sily a dych alebo podľa pokynov vedúceho.

Siedmy cvik: Smejúca sa vianočka

Celá skupina vytvorí zo svojich tiel na zemi vianočku. Prvý si ľahne na zem, druhý si ľahne kolmo k jeho telu tak, aby jeho hlava ležala na bruchu prvého.

Tretia si ľahne kolmo k telu druhého a jeho hlava spočinie na bruchu druhého, takto postupne vytvoríme z tiel všetkých účastníkov obrie vianočku.

Potom len postačí, aby sa jeden začal smiať a vďaka zvláštnym pohybom brušných svalov, ktoré pôsobia na hlavu ďalšieho účastníka sa smiech šíri do všetkých strán.

Ôsmy cvik: Šťastné batoľa

Kľakneme si na zem a oprieme sa o natiahnuté paže. Vykonávame rôzne smiešne pohyby hlavou, ramenami, trupom i panvou, pohybujme sa na všetkých štyroch dopredu aj dozadu, pozeráme sa cez rameno atď.

Pritom všetkom sa šťastne usmievame. Počas tohto cviku si zároveň skvele oddýchne naša chrbtica.

Deviaty cvik: Tichý smiech

Do široko otvoríme ústa a chechtáme sa bez toho aby sme vydávali akýkoľvek zvuk a pozeráme sa s odvahou priamo do očí nášho kolegu či kolegyne, zatiaľ čo obaja robíte smiešne gestá či komické grimasy.

Pri tomto druhu smiechu by sa smejúci nemal veľmi namáhať, aby sa príliš nezvýšil tlak v hrudníku a dutine brušnej.

Desiaty cvik: Smiech dávajúci vnútornú rovnováhu

V stoji vytvoríme kruh (striedavo muž, žena), na znamenie sa všetci začnú pohybovať smerom do stredu kruhu a nahlas pritom vyslovujú: „ááááááá…“, potom sa spätným pohybom opäť roztiahnu do kruhu.

Potom urobíme znova pár krokov do stredu kruhu a vyslovujeme : „óóóóóó…“, kruh zase roztiahneme a opäť sa približujeme so samohláskou: „éééééé…“, vrátime sa, nakoniec robíme pár krokov do stredu a vyslovujeme samohlásku: „úúúúúú…“.

Tento cvik bude bezpochyby zakončený zborovým chechotom.

Jedenásty cvik: Smiech s mobilom

Držíme teraz pri uchu imaginárny mobil, chechtáme sa a robíme rôzne komické gestá, akoby sme s niekým práve telefonovali o niečom veľmi zábavnom. Prechádzame sa medzi kolegami a pozeráme sa im priamo a odvážne do očí.

Na koniec začneme všetci silne a pevne kričať:

Sme najšťastnejší! Anóóó! Sme najzdravší! Anóóó! Veľmi radi sa smejeme! Anóóó! Sme členovia skupiny smiechu! Anóóó!

Všetky tieto cviky sa nám budú oveľa lepšie cvičiť pokiaľ budeme zaujímať podobný postoj, ako má malé dieťa.

Deti sú otvorené, často sa smejú a nemajú žiadne predsudky, cviky nám pomôžu navodiť v nás tento kúzelný stav, ktorý mnohí už dávno zabudli, stav bezstarostného a šťastného dieťaťa.

Stretnutie končí meditáciou smiechu:

Sedíme na zemi v dvoch radoch naproti sebe, pokiaľ možno muž – žena, pozeráme sa jeden druhému intenzívne, veselo a šťastne do očí bez toho, aby sme sa smiali, hovorili, alebo sa mysľami niekde túlali.

Sústredíme sa vnútorne na úroveň solár plexu. Uspokojíme sa len s usmievaním, a potom, až energia narastie, bez zábran prepadneme chechtaniu, ktoré sa neodolateľne šíri od jednej dvojice k ostatným cez rezonančný jav.

Pred úplným ukončením stretnutia sa všetci účastníci postavia, zdvihnú paže k nebu, zavrú oči a zostanú tak po dobu 5 minút.

Počas tejto doby vyvolávajú energie božského šťastia, ktoré sa v nich následne začnú prejavovať vo forme vĺn prichádzajúcich od Boha a rozširujúcich sa v ich bytosti skrze silové centrum srdcovej čakry.

Úsmev nič nestojí ale pritom má veľkú hodnotu

Nie je žiadnym tajomstvom, že úsmev prináša viac svetla a krásy do tváre tým, ktorí usmievavú tvár nosia. Úsmev, okrem toho, že nič nestojí, ponúka radosť a kúzlo aj tým, ktorí ho prijímajú aj tým, ktorí ho dávajú.

Ľudia, ktorí nie sú zamračení za žiadnej situácie a dokážu kedykoľvek rozdávať úsmev budú za tento svoj postoj odmenení zväčšením vlastnej charizmy a krásy.

Kolegovia, kamaráti a príbuzní si vždy budú priať byť v ich prítomnosti.

S tvárou plnou žiarivých úsmevov sa nestávame len krajšími, ale tiež sa stávame zdravšími. Škodlivý účinok, ktorý na nás môže mať naša vlastná psychika nezriedka udržovaná pod neustálym napätím, je pomerne známou záležitosťou.

Skupina amerických vedcov však zistila, že úsmev spôsobuje jemné endokrinné a kortikálne uvoľnenie všetkých tvárových svalov.

Keď sa človek smeje alebo chechtá, všetky jeho biologické funkcie pracujú v optimálnom režime. Na základe toho si môžeme dovoliť začať tvrdiť, že počas smiechu sa organizmus omladzuje.

Preto neváhajme a začnime sa viac smiať!

S láskou

Miriam

(Spracované podľa jogin.cz)

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre