fbpx

Prežitkový Workshop

SPLN v kozorožcovi

Poď sa spolu so mnou naladiť na aktuálny rytmus Luny.

Vysielame 21.6.2024

#ASTRO Nov v Býkovi – máj 2024

Novové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po nove. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať.

Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Nov v Býkovi

V stredu skoro ráno nastane okamih, kedy sa v kráľovstve Býka stretnú Slnko a Luna v láskyplnom objatí.

Novolunie je vždy časom nových začiatkov, príležitosťou na opustenie starých ciest a vytvorenie nových.

A hoci sme v krajine Býka, v ktorom potreba istoty a bezpečia môžu zvádzať k tvrdohlavému zotrvávaniu v minulosti, zároveň je Býk zosobnením túžby po živote a lásky k životu – a práve túžba, žiť v radosti a láske, je hybnou silou, ktorá nás môže viesť k zmenám, otvárať nové obzory… zvlášť, keď na aktuálne Novolunie bude dohliadať sám veľký Uran, ktorý hádže svoje šúľky dynamitu do všetkých presvedčení o tom, čo pre nás predstavuje bezpečie, istotu, zázemie, domov.

Rozbíja na kašu naše programy dôvery či nedôvery k životu, úcty či neúcty k nášmu telu, vedomia či nevedomia hojnosti.

Lebo Uran nás nenechá v starých štruktúrach, ktoré sa stali naším väzením a ak sa z nich nechceme, alebo nedokážeme pohnúť, jednoducho z nich nenechá kameň na kameni.

Slnko v Býkovi ako stelesnenie bohyne Gaie

Slnko v Býkovi stelesňuje v mytologickej astrológii archetypálnu kvalitu bohyne Gaie.

Veľká Matka Zem, tá, z ktorej sa rodí všetko živé a ktorá všetko, čo už dožilo a doslúžilo, opäť objíme a prijme do svojho lona, aby to premenila v nový život.

Matka – prvotné telo, z ktorého sme všetci vzišli. Matka, ktorá všetky svoje deti miluje a vyživuje.

Pokojná, veľkorysá, láskavá, dôstojná a štedrá, ale aj nesmierne silná a nekompromisná, keď nastavuje hranice deťom, ktoré sa nedokážu vmestiť do kože.

Mýtická Gaia sa po celý predchádzajúci mesiac slnečného obdobia Býka ujíma svojej vlády.

Zahrieva a vyživovuje rastlinky, ktoré v slnečnom období Barana prerazili na svetlo, ponúka láskyplnú náruč semienkam, ktoré sme do nej vložili, zahŕňa ich svojou silou, aby priniesli výživné a zdravé plody pre všetky jej deti – ľudí i zvieratá.

Od utorka už kráľovstvom Býka poputuje aj Luna, predstavujúca mýtickú Hathor – egyptskú kraviu bohyňu, prvotnú vesmírnu Matku ktorej mlieko prúdilo do hviezdnej noci a vytvorilo galaxie.

Hathor, veľká nebeská Matka, ktorá mliekom zo svojich prsníkov kŕmi Slnko každú noc, keď sa potrebuje posilniť po celodennej púti po oblohe.

Luna v Býkovi, vo svojej najsilnejšej pozícii – rovnako vyživujúca, starostlivá, pokojná a stabilná, ako Gaia.

Dvojitá dávka štedrosti, hojnosti, láskavosti a starostlivosti, dvojitá dávka pôžitkov, ktoré môžeme zažívať vďaka nášmu telu.

Býk – archetyp Tela

Ľudská bytosť má štyri základné aspekty – Telo, Ego, Dušu a Vedomie, zastupované v astrológii pevnými znameniami (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár).

Býk predstavuje archetyp Tela – preto tieto dni patria starostlivosti o telo, o jeho výživu, schopnosti vychutnávať si pôžitky života, schopnosti, len tak sa uložiť do trávy, nasať zhlboka vôňu prebúdzajúcej sa pôdy, pozorovať včielky, obťažkané guľôčkami peľu, privoňať si k rozkvitnutému orgovánu a nechať sa omámiť opojnou vôňou jari.

Opäť v sebe aktivovať batoľa, milované dieťa, ktoré žije v blaženej dôvere, že sa jeho matka oňho vždy postará, že v jej náručí je v bezpečí, nasýtené, zahriate, spokojné a milované.

Uvedomiť si a celou bytosťou precítiť, že všetci sme takéto deti – deti milujúcej Matky Zeme. Precítiť vďačnosť za jej dary, za to, že vôbec máme túto nádhernú planétu, na ktorej môžeme žiť.

Uvedomiť si, že to nie je nárokovateľné právo, ale dar nekonečnej hodnoty. Zastaviť sa a uvidieť krásu, ktorou sme obklopení, ktorej sme súčasťou.

Uvidieť dokonalosť Stvorenia a pochopiť, že tomu, čo už bolo stvorené, sa ani najdokonalejší vynález ľudskej mysle nedokáže vyrovnať.

Pred mesiacom, počas Novolunia v Baranovi, sme mali príležitosť, otvoriť sa zrodeniu Božského dieťaťa v nás, aktuálne Novolunie nás posúva ďalej.

Bábätko, ktoré sa pred mesiacom zrodilo, rastie a vyvíja sa, potrebuje výživu, starostlivosť, milujúce objatia, potrebuje ukotvovať pocit, že je v bezpečí, milované, hýčkané, vyživované, že svet je bezpečné miesto, v ktorom je dostatok a hojnosť všetkého, čo potrebuje.

Novolunie v Býkovi je časom na aktiváciu práve tohto milovaného, hýčkaného a vyživovaného batoľaťa, zároveň však môže vyplaviť – a u mnohých aj vyplavuje – programy nedostatku, neistoty, straty bezpečia a s tým súvisiace programy závislosti a lipnutia.

Pretože závislosť a lipnutie sa vždy vytvára ako kompenzačný mechanizmus neistoty a strachu zo straty, ktoré vznikajú, keď sa vo svete necítime v bezpečí.

Obdobie vyplavovania programov nedostatku

Z hĺbky nevedomia sa dostávajú na svetlo programy z nášho vlastného batoľacieho obdobia.

Spomienky na oddelenie od matky, na chvíle, keď sme potrebovali bezpečie a istotu matkinho náručia, istotu, že vždy, keď potrebujeme, je k dispozícii prsník plný teplého a výživného mlieka, keď sme potrebovali zažívať tú bezhraničnú, nevinnú dôveru dieťaťa, že je oňho vždy dokonale postarané.

Dôveru, že môže byť presne také, aké je – bezmocné, nevinné, závislé, že nemusí podávať žiadne výkony, len byť … a práve o také je oňho dokonale postarané.

Každé oddelenie od matky, vždy, keď sme ju nevideli a nepočuli, keď sme sa cítili sami, keď sme plakali, lebo sme potrebovali cítiť teplo a bezpečie, vytvorilo strach zo straty, z neistoty, pochybnosti o tom, že svet je bezpečné miesto, že v ňom môžeme iba byť, cítiť práve to, čo práve cítime a bude o nás postarané.

Vyplavujú sa aj mnohé rodové programy strachu z nedostatku, programy neistoty a nedôvery v hojnosť života, ktoré sú uložené v DNA a na základe nich sa vytvorili kódy prežitia.

Preto môžeme zažívať rôzne pocity neistoty, strachu, pochybnosti o tom, či môžeme žiť v hojnosti a dostatku.

Môžeme uvidieť, aké kompenzačné mechanizmy sme si vytvorili, alebo prijali od predchádzajúcich generácií, aby sme sa vyhli strachu z nedostatku, alebo strachu zo straty bezpečia.

Napríklad závislosť na práci, workoholizmus, závislosť na uznaní okolia, potreba byť užitočný, vyhovieť ostatným a naplniť ich potreby, potreba hromadiť veci, vytvárať úspory aj na úkor radosti zo života, ale aj strach z hladu a s ním súvisiace závislosti na jedle, či strata spojenia s telom a jeho potrebami a pocitmi.

Jupiter, ktorý pred rokom vstúpil do kráľovstva Býka so zámerom, zahŕňať nás hojnosťou, výživou, pôžitkami života od nás zároveň po celý čas vyžaduje, aby sme mali otvorené dvere pre jeho dary.

Keď narazil na prekážky v podobe programov nedostatku, strachu zo straty bezpečia, presvedčení o vlastnej nedostatočnosti, či pochybnosti o svojej hodnote a o tom, že si zaslúžime všetku hojnosť a radosť Vesmíru, vyžaduje, aby sme mu ich uvoľnili z cesty.

Preto je veľmi prospešné, nezatvárať oči pred programami nedostatku, neprekrývať ich afirmáciami a „pozitívnym myslením“, ale dovoliť, aby boli cez nás prepísané.

Čas rozmaznávať svoju vnútorné dieťa

Prítomnosť archetypov dvoch božských matiek – Gaie a Hathor, ktoré vládnu býčiemu Novoluniu, vytvára bezpečný priestor materského náručia, v ktorom môžeme hýčkať a rozmaznať svoje vnútorné dieťa, to malé batoľa, ktoré potrebuje rozvinúť pocit istoty a dôvery, že je oňho dokonale postarané.

Môžeme sa na chvíľu stať práve týmto dieťatkom – predstavte si, aké to je, vedieť, že je pre vás vždy hojnosť všetkého, čo potrebujete, že ste milované a milovania – hodné dieťa Matky Zeme, že sa o vás vždy postará.

Predstavte si, že ste na každom kroku istený, ako dieťatko, ktoré sa práve učí chodiť, že aj keď spadnete, vždy tu budú pre vás milujúce a ochranné ruky, ktoré vás zachytia, alebo vám pomôžu vstať.

Predstavte si, že ste neustále objímaní a ľúbení veľkou Matkou.

A dôverujte, že si túto pomoc, hojnosť a bezpečie nemusíte „kupovať“ tým, že budete ustupovať z toho, kým ste, ale ste milovaní presne takí, akí ste, môžete byť Sebou a vaše potreby budú naplnené.

Počas týchto dní, do okamihu, keď sa na oblohe objaví tenučký cíp novej Luny, je čas na tvorenie vízií, ktoré novej dorastajúcej Lune predstavíme a požiadame ju o zhmotnenie.

Môžeme ich zašepkať Mamičke Zemi, či dokonca ich napísať na papier a vložiť do zeme a požiadať ju o vyživujúcu silu pre naše zámery.

Vkladanie do zeme je skvelý spôsob, či už chceme „pochovať“ minulosť, alebo zasiať, aby prinieslo úrodu, dôležitý je len zámer.

Zem je živlom temnoty, ženskej maternice, zdrojom tvorivej sily a v temnote sa môže rovnako rozložiť staré, aby sa to premenilo na výživný kompost, ako aj zrodiť nové.

Obrad semienok hojnosti

Na Novolunie v Býkovi sa tradične robil obrad „semienok hojnosti“ – do kvetináča sa zasadilo semienko rastliny a minca.

O toto semienko sa pani domu pozorne starala, polievala, prihovárala sa mu láskavými slovami, tešila sa z jeho rastu, kvetu i plodu a na jeseň, na Spln v Býkovi, rastlinku rituálne zakopala do záhrady, aby dala Mamičke Zemi najavo, že jej vracia jej dary a zároveň sa tým rodina učila nelipnúť na majetku, dôverovať Matke Zemi, že sa o nás vždy postará a prijímať pominuteľnosť darov Zeme.

Ak túžite rozvinúť materiálnu hojnosť, môžete tento semienkový rituálik vyskúšať, ale nemusí to byť práve minca, môže to byť napríklad vlastnoručne vyrobené srdiečko na hojnosť lásky, štvorlístok na šťastie, škrupinka z vajíčka na plodnosť, ružová stužka zviazaná do kruhu na porozumenie.

Zasaďte symbol toho, čo chcete vo svojom živote rozmnožiť, spolu so semienkom a dobre sa o to starajte.

Staré gazdiné sadili vždy rastlinky, ktoré na jeseň priniesli plody a symbolizovali hojnosť, najmä fazuľku, kukuricu alebo pár zrniečok obilia.

Tento obrad je vhodné robiť po okamihu Novolunia, teda v stredu, približne po 5:20.

Luna v Býkovi vždy dodáva chuť užívať si pôžitky života, túžbu po luxuse, odpočinku, jednoduchých radostiach.

A miluje dobré jedlo, takže, ak budete chcieť držať pôst, ak sa vám to na toto Novolunie podarí, budete skôr výnimka.

Skôr je veľmi vhodné, rozhodnúť sa dať svojmu telu naozaj kvalitnú a výživnú potravu, preskúmať svoj bežný jedálniček a rozhodnúť sa pre kvalitatívnu stravovaciu zmenu.

Počas tohto Novolunia budú podporené všetky prospešné zmeny vo vzťahu k telu a jeho vyživovaniu a hýčkaniu.

Keďže Novolunie vždy praje zmenám, Novolunie v Býkovi obzvlášť podporí zmeny, ktoré prinášajú dlhodobý úžitok, najmä v oblasti starostlivosti o telo, je teda skvelý čas na preladenie sa v oblasti zdravia, stravy, zdravého pohybu, rozhodne odporúčam zaradiť viac pohybu v prírode, na čerstvom vzduchu, kde sa náš vnútorný Býk môže vyživiť pohľadom na sviežosť a krásu, spevom vtáčikov a opojnou vôňou jarnej pôdy, sviežich listov a jarných kvetov.

Teraz sú tiež vhodné dni na vypracovanie domáceho rozpočtu, finančné plány, posilnenie zámeru na rekonštrukciu príbytku alebo nákup hodnotných vecí do domácnosti.

Ak si chcete dopriať do domácnosti niečo naozaj krásne, hodnotné, či dokonca luxusné, teraz je vhodný čas, Luna v Býkovi nasmeruje pohľad tam, kde je výhodný pomer cena-kvalita.

Ak chcete nasýtiť svojho vnútorného Býka – svoju túžbu po pohodlí, luxuse, pôžitkoch, je veľmi dobré, dopriať si v lunárnych dňoch Býka niečo, čo považujete za svoj osobný luxus, odmení sa vám príjemným pocitom spokojnosti po celý nasledujúci mesiac.

Vzhľadom na to, že v kráľovstve Býka si bude po celý nasledujúci rok užívať aj Jupiter, môže byť toto Novolunie symbolickým prijatím jupiterovského rohu hojnosti a otvorením sa jeho darom.

Novové bylinky

Slnečné obdobie Býka otvorilo magickú záhradu Gaie aj pre bylinkárov, je to oficiálne otvorenie bylinkovej sezóny.

V tomto čase už vždy rastú a kvitnú bylinky, ktoré bude Matka Zem prinášať až do neskorej jesene, do býčieho Splnu.

Novolunie sťahuje silu rastlín do koreňov, preto je v najbližších dvoch dňoch najlepší čas na zber koreňa lopúcha, kostihoja, valeriány, či púpavy, či už na usušenie, alebo naloženie do tinktúry či oleja.

Luna v Býkovi vplýva na krk, uši, štítnu žľazu a šiju. Ak budete cítiť napätie vo svaloch šije, doprajte si jemnú masáž olejom z ľubovníka, alebo púpavových kvetov.

Pozor na prievan a prechladnutie, so zmrzlinou a ľadovým drinkom teraz opatrne, mandle a hlasivky sú veľmi citlivé.

Pri problémoch s hrdlom kloktajte odvar zo šalviezbehovca, alebo pridajte tinktúru z týchto dvoch byliniek (ja čaj z nich vypiť nedokážem, horká chuť mi nerobí dobre) do chutného čaju zo slezu lesnéhoskorocelu.

Slez lesnýnebadaný sú veľkými pomocníkmi a sprievodcami pri premieňaní programov nedostatku, podporujú dôveru v život a posilňujú vedomie hojnosti a zároveň sú najmocnejšími bylinkovými sprievodcami nasledujúceho jupiterovského roka.

Ušiam prospeje kvapka oleja z divozelu veľkokvetého a štítnu žľazu poteší obklad z odvaru kručinky farbiarskej, pri zvýšenej činnosti zbehovec plazivýlipkavec biely, pri slabej štítnej žľaze kotvičník zemný.

V kráľovstve Býka máme aktuálne celkom plno – vládkyňa tohto Novolunia, kráľovná Venuša, si užíva vo svojom domovskom kráľovstve, v sprievode Slnka, Luny, Jupitera, Uranu a Seleny.

Portál Blahobytia, ktorý aktivovalo stretnutie Jupitera s Uranom pred dvoma týždňami, je ešte stále otvorený dokorán a jediné, čo potrebujeme, aby sme ním mohli prejsť, je ochota, odložiť všetky presvedčenia nedostatku, vlastnej nedostatočnosti, nedôvery v život.

Ak máme odvahu, nechať ich pred bránou, vysypať z batôžka a vykročiť na cestu celkom novou krajinou Blahobytia, práve toto Novolunie je ideálny čas.

Myšlienkami a vhľadmi v tomto texte nás obohatila Svetlanka Oboňová Göthová, ktorej ďalšie inšpirácie nájdete na FB stránke Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre šťastný život. Celý rok 2024 ideme v školičke tému hojnosť  a prosperita.

Aby ste aj vy žili v takej hojnosti všetkého druhu, akú si len viete predstaviť.  Do Školy hojnosti tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre