fbpx

Miriam Štolfová a Silvia Šuvadová ťa pozývajú na  webinár zdarma

Transformačná sila osmičky

Poď využiť jej silu a energiu pre svoj prospech!

#ASTRO Merkúr v škorpiónovi a 3 týždne skúmania bahna minulosti

Súčasná situácia na astrologickom nebi a možnosti, ako tieto dary využiť. Od Svetlanky  z Čarovné dary Zeme – čarovne, láskavo, po hračkársky, ako to len ona vie. Aktuálny astro vhľad zo 14.10.2020.

Merkúr v škorpiónovi a Morrigan

Merkúr dnes stojí na mieste a pripravuje sa na obrat do spätného chodu… vlastne to môžeme cítiť už odvčera, pocit, že „nám to hlava neberie“, problém porozumieť sebe, okoliu, udalostiam…

A keďže tento vládca myslenia a komunikácie aktuálne posedáva v tmavej škorpiónskej jaskyni, je jasné, že naša myseľ sa nebude zaoberať povrchnými témami z bulvárnych časopisov…

S Merkúrom v Škorpiónovi ideme do najhlbších hĺbok, vyplachujeme potrubia, ponárame sa do bahna, čistíme žumpy… Pretože Merkúr vie, že bez toho, aby sme vyčistili odpad, nemôžeme vytvoriť krásu.

Merkúr v Škorpiónovi zosobňuje archetypálnu kvalitu mýtickej Morrigan – kostnatej bohyne s uhrančivými očami, ktorá sa vznáša s kŕdľom vrán nad krajinou a vyslovuje požehnania, ale aj kliatby, podľa toho, čo si kto, podľa nej „zaslúži“.

Merkúr v Škorpiónovi je ovplyvnený Plutom, preto zásluhy Morrigan posudzuje podľa toho, či konanie slúži životu a životaschopnosti, alebo ho potláča. Morrigan nehrá hru na dobrých a zlých, na tyranov a obete, z jej pohľadu je obeť rovnako zodpovedná, ako ten, kto jej „ubližuje“, neospravedlní konanie proti životu, ale ani nekonanie v prospech života, rovnakým metrom posúdi činnosť, aj nečinnosť, a neznalosť jej zákonov neospravedlňuje.

Až na dreň

Keď Merkúr preberie na seba kvality Morrigan, ideme na dreň – končia sa neutrálne rečičky o počasí a úrode v záhradke, klebetenie o tom, „kto, kde, kedy, s kým a za koľko“…

Už sa s ňou stretávame od 27. septembra, prechádza sa krajinou nášho podvedomia, neomylne pichá do citlivých miest, aby nás cez silné emócie upozornila, kde nie sme autentickí, kde si dostatočne nenačúvame, kde ignorujeme varovné signály z nášho vnútra, kde pred sebou zatajujeme svoje skutočné potreby a túžby, kde si ešte nasadzujeme masky nielen pred inými, ale aj vtedy, keď sa pozeráme do zrkadla…

Morrigan nie je ľúbivá, uhladená dáma, ktorá by udržiavala ilúziu súladu a krásy, ale má inú kvalitu – nebojí sa, pozrieť sa do očí našej najväčšej „škaredosti“ a uvidieť v nej pravdu. Dodáva nám odvahu, uvidieť všetky naše nechcené myšlienky, tie, ktoré v nás vyvolávajú najsilnejšie emócie, ale my ich nechceme vidieť, pretože s nimi sme nikdy neboli prijateľní.

Morrigan to však nezaujíma, ona chce, aby sme ich pochopili, aby sme porozumeli a do hĺbky precítili korene všetkých našich myšlienok a presvedčení, uznali tie časti seba, ktoré sú v nich uväznené a objali ich a milovali tak silno, ako to nikto predtým nedokázal.

Otočka naspäť

Dnes sa otáča späť – uprie svoj uhrančivý pohľad do našej minulosti a laserovým lúčom svojich vhľadov prepáli všetky vrstvy nášho podvedomia.

Bude od nás vyžadovať, aby sme spolu s ňou tri týždne strávili v jaskyni nášho podvedomia, sami, iba so sebou, so svojím vnútrom, s našimi vlastnými myšlienkami.

Zoberie nás na výlet celým naším doterajším životom, životmi našich predkov, a celou históriou ľudstva, aby sme uvideli, odkiaľ pochádzajú naše myšlienkové presvedčenia, konštrukcie, na ktorých sme stavali svoj život, najmä tie, ktoré najviac ukrývame aj sami pred sebou.

Neprestáva ma udivovať, ako silno nás hviezdy podporujú a dávajú nám príležitosti, aby sme vystúpili zo starých paradigiem a dovolili, aby sa tvorenie nového, radostného sveta dialo cez nás, cez naše hlboké porozumenie sebe samým.

Žiadne flákanie

Aj prostredníctvom Merkúra v škorpiónskej jaskyni – nedovolia nám, aby sme „odflákli“ poznanie svojho najhlbšieho vnútra za tri týždne, ale dajú nám oveľa viac času, oveľa silnejšiu podporu v podobe dlhého pobytu s Morrigan.

Všimla som si, že už druhý rok po sebe prechádza Merkúr svoje retro-fázy vo vodných znameniach (čo nie je úplne bežný jav) a dáva nám tým najavo, aké je dôležité, do hĺbky preskúmať svoje vnútro, spoznať, kým sme.

Pretože Merkúr v nasledujúcich troch týždňoch bude mať práve túto úlohu – vstúpiť do hĺbok našich osobných jaskýň, preskúmať všetky tmavé zákutia, prehrabať hromady odpadkov, ktorými sme zasypali zlaté semienka našich ideálov a potenciálov.

Dokonalý detektív

Neviem si predstaviť lepšieho pomocníka – Merkúr v Škorpiónovi je ten najdokonalejší detektív, ktorý nám nedovolí, zamiesť odpadky pod koberec, ani ich ukryť v kúte a nevšímať si ich. Nedovolí nám, presviedčať seba samých, že je to s nami lepšie, ako to v skutočnosti je…

Otvorí padacie dvierka na pivniciach pod jaskyňou a vytiahne všetkých vnútorných sabotérov, aby sme sa konečne prestali tváriť, že tie hlasy, ktoré nás vo vnútri spochybňujú, k nám nepatria.

Prinúti nás, spomenúť si na všetky naše „nedostatky“, na všetky minulé „chyby“, na všetky neuskutočnené túžby, na nenaplnené potreby, na všetky vzťahy, v ktorých sme „zlyhali“… v ktorých sme sa dopustili manipulácie, alebo sa nechali manipulovať, v ktorých sme zraňovali, alebo sa nechali zraňovať…

Minulý rok obdobie retro Merkúra v Škorpiónovi prinieslo silné odhalenia aj na politickej aj spoločenskej scéne, celkom som zvedavá, čo vytiahne na svetlo v tomto roku.

Žiadne „Odpúšťam ti“!

Merkúr v Škorpiónovi nás nebude viesť k odpusteniu – pretože Morrigan zo svojej podstaty neodpúšťa. Jej úlohou je, previesť nás procesom hlbokého pochopenia situácií a cez ne, k hlbokému porozumeniu sebe samým, všetkým našim aspektom.

Majstra Škorpióna nezaujíma „Odpúšťam ti“, pretože vie, že mnohokrát odpustením bránime sami sebe v skutočnom pochopení. Pozná úlohu emócií, vie, že úlohou každej z nich (najmä tých, ktoré označujeme za „negatívne“) je, priviesť nás bližšie k sebe samým, spojiť sa s odvrhnutými časťami seba, tými, ktoré cítia hnev, žiarlivosť, vinu, strach… Neuspokojíme ju slovom „odpúšťam“, alebo „odpusť mi“, aj keby sme ich tisíckrát zopakovali ako mantru…

Jeho úlohou je, priviesť nás ďaleko za ľudské predstavy o odpúšťaní, do bodu, v ktorom povieme „Pochopil som – nie je čo odpúšťať…“

Pretože Škorpión vie, že keď pochopíme vyšší zmysel situácií, ktoré sme zažili, keď porozumieme úlohu ľudí, ktorí nám ublížili, v procese nášho rastu, skloníme sa v pokore pred Veľkým dielom a v pochopení sa všetky emócie rozpustia a rozplynú ako opar nad jazerom.

  • Koľkokrát sa opakovaním mantry „odpúšťam“ snažíme len o to, aby sme necítili to, čo práve cítime?
  • Koľkokrát používame rituály odpustenia, aby sme necítili vinu, strach, hnev, odpor… ?

Krajinami emócií

A toto nám Merkúr v Škorpiónovi nedovolí, práve naopak, prinúti nás prejsť krajinami všetkých emócií s otvorenou mysľou, s lupou Sherlocka Holmesa a hľadať tak dlho, kým nenájdeme odkaz, ukrytý v hĺbke tých emócií, ktorým sa tak veľmi snažíme vyhnúť.

Pretože tieto emócie nás upozorňujú na to, že nejaké časti nás boli zranené, potlačené, zatvorené do pivníc – a cez tieto emócie sa nám pripomínajú.

Tie naše aspekty, kvôli ktorým sme zažili odmietnutie, neprijatie, nepochopenie, preto sme sa ich aj my naučili neprijímať, odmietať a nechápať. Ale bez nich nie sme úplní – a potom nám chýba veľký potenciál energie, ktorú potrebujeme na uskutočnenie zámerov našich duší.

Všimnite si, ako sa cítite v spoločnosti ľudí, pri ktorých nemôžete byť sami sebou?

Pri ktorých nemôžete prejavovať niektoré aspekty seba, stále strážite, či ste pochopení, prijatí, či ste „neprestrelili“, či ste nepovedali niečo, čo by narušilo krehkú ilúziu „že je všetko v poriadku“.

Po chvíli sa začnete cítiť unavení, ak v takejto spoločnosti trávite dlhší čas, cítite sa úplne vyšťavení. Prečo? Pretože strácate kontakt so sebou, potláčaním a kontrolovaním rôznych častí vás samých, sa oberáme o veľké množstvo energie, ktoré nám práve tieto naše potláčané aspekty prepožičiavajú.

A ako sa cítime, keď sme v spoločnosti ľudí, ktorí nás prijímajú a milujú bez výhrad, presne takých, akí sme?

Cítime sa vyživení, plní energie, nové nápady sa valia ako vodopád, tvorivá energia prúdi naplno, máme chuť spievať, tancovať, usmievať sa… Cez pochopenie našich vnútorných sabotérov sa dostaneme k túžbe, konečne striasť zo seba všetko, čo nás drží v pozícii obete, nedostatku a strachu.

Cez pochopenie pozadia a zdrojov našich najhlbšie uložených strachov, objavíme prameň odvahy a sily.

Morrigan nám umožní, vyjadriť a vysloviť tie emócie, ktoré nie sú „pekné“, ale zožierajú nás zvnútra… ale bez ich vyslovenia sa nemôžeme považovať za slobodných. Zoberie nás do jadra tých emócií, ktoré nám pomáhajú, stanoviť si jasné hranice a chrániť si ich, ale aj tých, ktoré sa nám pripomínajú ako varovné červené vlajky na našej ceste.

Požehnanie za odvahu

Ak sa spolu s Morrigan vydáme na túto cestu do minulosti a prejavíme odvahu, uvidieť, precítiť a uvoľniť všetky tie silné, intenzívne emócie, ktoré sme doteraz ukrývali, lebo nás naučili, považovať ich za „odsúdeniahodné“ a „trestuhodné“ , požehná nás silou, odvahou a nezlomnou vôľou.

Ak jej dovolíme, aby nám cez silu našich emócií ukázala pravdu o nás, o skrytých zákutiach našej mysle, obdarí nás nespochybniteľnou intuíciou.

Ak teda vytiahne zo skríň a tmavých kútov kostlivcov minulosti, nesnažte sa o odpustenie, nebude s vami spolupracovať.
Skloňte hlavu pred bolesťou skúseností a zážitkov a požiadajte o pochopenie – v tom vám s veľkou radosťou a ochotou pomôže.

K tomuto smerujeme, s Merkúrom v Škorpiónovi v nasledujúcich troch týždňoch:
doslova nás ponorí do kyseliny, v ktorej bude rozpustené a vypustené všetko, okrem toho najzdravšieho, nezničiteľného jadra Stvoriteľa v našom vnútri.

Nemusí to byť príjemné – ale to nie je ani bolesť, ktorú cítime, keď si vyťahujeme zapálenú a hnisavú triesku z prsta. Ale ten pocit, keď je trieska von, hnis vytlačený a rana ošetrená, rozhodne stojí za to. ?

Ponor do vnútra

Nasledujúce týždne sú určené na ponor do nášho vnútra.
Ľudia často vnímajú retrográdny Merkúr ako nepríjemný, ale to len preto, že sa snažia fungovať „normálne“, tak, ako sú zvyknutí a nerešpektujú, že tento čas je určený na ponor do seba.

Ak prestaneme sledovať svet „tam vonku“ a prijmeme tento čas, ako príležitosť, ponoriť sa do nášho vnútra, môžeme ho naopak vnímať ako nesmierne príjemný a podnetný.

Samozrejme, keď Merkúr vytiahne nejaké odpadky z minulosti a my nepochopíme, že ich máme s úctou vytriediť, zrecyklovať, spáliť… ale pri spomienke na bolestnú situáciu zoberieme to vrece s odpadkami k niekomu, koho považujeme za „vinníka existencie odpadkov“, nastane jediné – nasledujúce týždne strávime v hádkach a hádzaní odpadkov jeden na druhého…

Nech sa stane čokoľvek, pokúsme sa vyhnúť konfrontáciám s inými ľuďmi, vybavovaniu účtov, ustúpme zo snahy vysvetľovať „svoju pravdu“, obhajovať sa, obviňovať – riziko, že nebudeme druhou stranou pochopení, je teraz príliš vysoké.

A retro-Merkúr tu nie je, aby vyvolával vojny, ale na to, aby sme sa zmierili so sebou samými, v našom vnútri. Je tu, aby sme prešli absolútnou a hĺbkovou očistou našej mysle, pochopením a rozpustením našich presvedčení, odpútaním sa od spomienok, ktoré nás držali zatvorených v jaskyni… A pre nás to bude ľahšie, ak budeme spolupracovať.

3 týždne samoty a upratovania

Ideálny spôsob, ako stráviť nasledujúce tri týždne a vyťažiť z „výletu“ s Morrigan tie najväčšie poklady, je stráviť nasledujúce tri týždne v samote, zatvorení doma, odpojiť sa od všetkých zdrojov informácií zvonku.

„Upratovanie“ našej škorpiónskej jaskyne nás bude inšpirovať k uprataniu si aj svojho životného priestoru.

Máme plnú podporu Venuše v Panne, ktorá upratovanie miluje a užíva si ho – a my môžeme s ľahkosťou púšťať všetko, čo sme si držali vo svojom životnom priestore z pohnútok starých programov strachu, nedostatku, nedôvery voči svetu, alebo sebe samým (čo je vlastne to isté).

Najväčšiu podporu budeme mať pri upratovaní knižnice, pretože patrí pod vplyv Merkúra – požiadajme Morrigan, aby nám ukázala, ktoré zdroje informácií nám už doslúžili a ona vám pomôže, uvoľniť mentálny priestor novým vhľadom.

Počas nasledujúcich týždňov môžeme doslova odložiť všetky vrstvy, ktorými sa obaľujeme, aby sme necítili, kým v skutočnosti sme – preto je veľmi pravdepodobné, že zmenou prejde aj náš jedálniček, ale aj skrine s oblečením.

Upozorňujem, že upratovanie s Morrigan nebude logické a racionálne, a často nás môže viesť k úplne nepochopiteľným rozhodnutiam, čo zo starého života si ponecháme a čo pustíme… Tak, aby sme 3. novembra, keď sa Merkúr otočí opäť dopredu, boli v oveľa silnejšom súlade so sebou samými a mali intuíciu a vnútorné svetlo ako svojho najsilnejšieho sprievodcu…

Bylinky pomôžu

Vhodnými bylinkovými sprievodcami v tomto období, sú najmä Očianka Rostkova, ktorá nám dáva nadhľad a schopnosť, uvidieť širšie súvislosti, mäta pieporná, ktorá prejasní myseľ a pomôže nám „stráviť“ minulé skúsenosti, harmanček, ktorý nám dodá vedomie nevinnosti všetkých zúčastnených a detskú zvedavosť v objavovaní a pochopení.

Vhodná je tiež praslička roľná, pretože dáva schopnosť, vytriediť, čo je potrebné posilniť a čo, naopak, môžeme prepustiť, betonika lekárska prinesie harmóniu do vzťahu k sebe samým, a tým aj do vzťahov s okolím a túžobník, ktorý do toho všetkého vloží esenciu bezpodmienečnej, božskej lásky.

…………………………

Ďakujem autorke textu Svetlanka Oboňová Gothová z FB Čarovné dary Zeme  za tento vhľad a možnosť podeliť sa s vami cez tento školský blog.
S láskou Miriam

Rituály a obrady na pritiahnutie peňazí >>>>>

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre