fbpx

Miriam Štolfová a Silvia Šuvadová ťa pozývajú na  webinár zdarma

Transformačná sila osmičky

Poď využiť jej silu a energiu pre svoj prospech!

#ASTRO Spln vo Váhach – apríl 2022

Splnové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po splne. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať.

Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Spln vo Váhach

Dnes večer, krátko pred 21:00, sa Slnko a Luna ocitli presne oproti sebe, aby sa pozreli jeden druhému do očí a nastane okamih Splnu.

Slnko krajinu Barana miluje, je to jeho najobľúbenejšia pozícia, pretože tu najviac cíti a najviac si uvedomuje svoju silu.

Možno si v krajine Leva, kde je doma, najviac užíva a vychutnáva svoju kráľovskú pozíciu, ale archetyp Barana dodáva Slnku esenciu odvážneho bojovníka, priekopníka a súčasne optimizmus a vieru malého dieťaťa.

Je to Slnko, ktoré svojou silou láme ľady, roztápa snehovú pokrývku a dáva silu semienkam, aby sa v studenej zemi prebrali k životu a vybrali sa na cestu za svetlom.

Slnko v Baranovi je čistou esenciou odvahy žiť, odvahy opustiť všetky komfortné zóny, prekročiť svoje vnútorné aj vonkajšie obmedzenia a vydať sa do neznáma s vierou, že to dokáže.

Netuší, či sa môže spoľahnúť na okolitý svet, ale všetku svoju vieru a dôveru vkladá do seba samého. Musí absolútne dôverovať vo svoju vlastnú silu, neustále podporovať a hýčkať svoju odvahu, lebo vonku ho môže čakať mnoho prekvapení, ešte nedrží vládu pevne v rukách, veď ako často musí v jarnom období prekonávať chlad, mráz a studený vietor.

Zároveň vie, že každá roztopená snehová vločka je jeho malé víťazstvo, ktoré mu dodáva vieru, že to dokáže.

A túto vieru a silu dodáva aj všetkým obyvateľom Zeme – každý slnečný lúč dodáva odvahu, že zasiate semienka sa prederú cez studenú zem a vyrastú z nich nové rastliny, ktoré zakvitnú a prinesú plody.

Slnko v Baranovi dáva každej bytosti na Zemi vieru, že prežijeme, že to, čo s jeho podporou vyklíči, na jeseň prinesie úrodu a vyživí nás.

Oproti tomuto Slnku sa práve dnes večer posadí Luna, putujúca kráľovstvom Váh.

Ak Slnko v Baranovi je bábätko, ktoré sa zrodilo nahé a zakrvavené a krikom oznamuje celému svetu svoj úspešný príchod, tak Luna je veľmi distingvovaná, nádherne oblečená, upravená dáma, ktorá už má odžitú polovicu života, zažila si všetky výzvy zrodenia, rastu a dospievania.

Dozrela… Vie, aké výzvy aj príležitosti život prináša, mnoho sa z nich naučila, získala skúsenosti a dnes ich už odovzdáva, zdieľa s komunitou a vychutnáva si práve to vzájomné zdieľanie, pobyt v prítomnosti svojich milovaných bytostí.

Vie, že spoliehať sa neustále na vlastné sily, sa časom stane únavným a preto oceňuje spoluprácu a vzájomnú podporu, ktorú si ľudia dokážu poskytnúť navzájom.

Kráľovstvo Barana a Váh

V kráľovstve Barana vládne základný zákon – prežiť, postarať sa o seba, o svoj život výhradne vlastnými silami a bezvýhradne dôverovať vlastným schopnostiam.

V kráľovstve Váh je základným zákonom spolupráca, vzájomná úcta, tolerancia, rešpekt a ochota, vnímať a vidieť svet a život zo všetkých uhlov pohľadu, naplniť potreby všetkých zúčastnených.

Úlohou každého Splnu je, dosiahnuť zjednotenie protikladov a zároveň, využiť napätie, ktoré zo spojenia protikladov vzniká, na zrodenie niečoho nového.

Slnko a Luna dostávajú príležitosť, stretnúť sa uprostred, na hraniciach ich kráľovstiev a uvidieť krehký bod, ktorý majú spoločný.

Čo majú spoločné Baran a Váhy, zdanlivo také odlišné archetypy?

Ich spoločným menovateľom, najväčším darom a zároveň najväčšou výzvou je SEBECKOSŤ.

Možno teraz zástupcovia Váh krútia hlavou, ale… ako slnečná Váha, podporená Marsom a Plutom, si dovolím pomenovať túto vlastnoť Váh, a v žiadnom prípade ju nevnímam ako „negatívnu“.

Sebeckosť Barana je jasná a viditeľná – bez nej by nemohol plniť svoju úlohu na tomto svete.

Semienko musí byť dostatočne sebecké, aby sa nezaoberalo tým, či niekomu bude vyhovovať, kde vyrastie, ani tým, ako sa cíti škrupina, keď ju prerazí svojím klíčkom.

Dieťa musí byť absolútne sebecké a ignorovať bolesť a nepohodlie matky, inak by sa nikdy neodvážilo, oddeliť sa od nej a vystaviť ju pôrodnému procesu. Bez poriadnej dávky sebectva niet v prírode nového života.

Sebeckosť Váh na prvý pohľad viditeľná nie je, navyše sa v komunitnom prostredí časom začala považovať za cnosť, pretože sa ukázala ako evolučne výhodná.

Ak je totiž Baran sebecký tým, že uprednostňuje a presadzuje svoje vlastné potreby a nasleduje svoje vlastné rozhodnutia, tak Váhy sú sebecké tým, že uprednostňujú potreby vzťahov a komunity pred svojimi vlastnými.

Nezdá sa vám to sebecké?

A čo je väčšie sebectvo, než nedopriať sami sebe, obmedziť seba a potlačiť, nenaplniť svoje vlastné potreby? Baranov dar a zároveň výzva je sebeckosť voči ostatným, darom a výzvou Váh je, zvládnuť sebeckosť voči sebe samým. 

Luna vo Váhach teda prichádza do krajiny Barana, aby pripomenula tomu malému, odvážnemu dieťaťu, pripravenému dobyť svet, že príde čas, keď vystrieľa svoje náboje, zažije všetky dobrodružstvá, prerazí mnoho stien, prekoná mnoho prekážok, vypestuje si silu, odvahu a sebavedomie, vďaka ktorým dokáže lámať skaly, objavovať a dobíjať nové územia, prešľapávať nové cesty.

A jedného dňa, keď dospeje a dozreje, bude jeho úlohou, vložiť všetku silu, odvahu, sebadôveru do služby komunite, zdieľať ju s ostatnými, byť im inšpiráciou, ale aj povzbudením pre tých, ktorí túto odvahu a silu v sebe ešte neobjavili.

Príde čas, keď Baran bude potrebovať pochopiť, že cesty, ktoré odvážne presekával nepriechodnou džungľou – a vnímal to ako obrovské dobrodružstvo – v skutočnosti vytváral pre ostatných.

A Baran v Lune vo Váhach uvidí svoju budúcnosť – to, čo pod jeho vládou vyklíčilo, bude v krajine Váh zhodnotené. To, čo on zaseje, bude úrodou, ktorá vyživí všetkých.

Od sily a odvahy, ktorú teraz prejaví, bude jedného dňa závisieť, či všetci budú mať dostatok. Zrazu si uvedomí svoju zodpovednosť, o ktorej ani netušil, že ju má.

V tom okamihu sa môžu na seba pozrieť s úctou a pochopením, uvidieť jednotu v protikladoch a uctiť a uznať svoju dôležitosť sám v sebe, aj navzájom.

To, čo Baran zaseje, prinesie úrodu, ktorú budú Váhy spravodlivo rozdeľovať, s pochopením a múdrosťou, akú môže priniesť len zrelosť a životné skúsenosti.

Váhy vedia, že bez odvahy a sily Barana, nebolo čo zdieľať … Baran vie, že ani najsilnejšie semienka nemajú zmysel, keď nikomu neposlúžia, a odvaha a sila získava skutočný ľudský rozmer až vtedy, keď poslúži Životu – a teda aj iným bytostiam.

Životné otázky

Počas tohto Splnu si Slnko v Baranovi, ovplyvnené Lunou vo Váhach, musí položiť otázky:

 • Kto som JA v mojich vzťahoch s inými, kto som JA v komunite?
 • Aká je moja úloha?
 • Prečo som tu?
 • Ako môže moja sila, odvaha a sebavedomie, moje najväčšie schopnosti, poslúžiť celku, podporiť či inšpirovať iných ľudí ?

A Luna vo Váhach si zas, zoči-voči odvahe a nezávislosti Barana, položí otázku:

 • Na akých základoch tvorím a budujem svoje vzťahy?
 • Som v nich dostatočne sama sebou?
 • Mám v nich pevné miesto ako JA?
 • Nezabúdam na svoje potreby?
 • Nepoužívam vzťahy s inými na kompenzáciu mojich slabostí a pocitov nedostatku?
 • Nepoužívam komunitu ako úkryt pred svojimi vlastnými potrebami a túžbami?

Baran môže uvidieť svoj strach, že v komunite zanikne jeho individualita, jeho sila, jeho nezávislosť, možno aj strach, že sa bude musieť deliť o zásluhy, alebo sa prispôsobovať, či dokonca poslúchať.

Môže pocítiť strach, keď si uvedomí, že každý jeho odvážny čin môže ovplyvniť ostatných, môže pocítiť strach zo zodpovednosti a možno aj z vlastnej sily.

Váhy si zas môžu uvedomiť, že v snahe o harmonické vzťahy môžu stratiť samé seba, aj to, že vzťahy, ktoré sú tvorené na základe potláčania potrieb jednotlivca, nikdy nebudú skutočne harmonické.

Spoločne pochopia, že každý vzťah a každá komunita sú presne také silné, ako ich najslabší článok, a že je nevyhnutné, aby sme vo všetkých svojich vzťahoch stáli každý vo svojej plnej sile a odvahe, byť SEBOU.

Ak Slnko a Luna dospejú do tohto bodu pochopenia, Spln vo Váhach splní svoju úlohu – v kolektívnom poli, aj v každom z nás.

Špecifická esencia splnu

Toto je, samozrejme, všeobecná esencia Splnu vo Váhach, ktorá je každý rok rovnaká. Každý rok však má svoje jedinečné energie a v tomto roku dostáva Spln vo Váhach veľmi špecifickú esenciu.

Keďže krajine Váh vládne Venuša a krajine Barana vládne Mars, energetický náboj tohto Splnu spoluvytvárajú práve tieto dve planéty.

Zobrazujú zároveň archetypy ženskej a mužskej polarity, ktoré vytvárajú vzťah, ako základnú esenciu, okolo ktorej sa točí život v krajine Váh, a ktoré tiež vytvárajú dynamiku tvorenia – keď sa mužská a ženská energia spoja, dochádza k explózii tvorivej energie.

Či už je v tomto spojení stvorené dieťa, v prípade fyzického spojenia, alebo je ich spojením na úrovni energie vytvorený nový projekt, nové dielo, nová filozofia, nová komunita, nový partnerský vzťah, vždy spojením mužskej a ženskej energie v spoločnom tvorení vzniká nový život.

Venuša ako žena – inšpirátorka, ktorej tvorivým impulzom je túžba žiť radosť a potešenie v každom okamihu života a Mars ako muž – vykonávateľ a tvorca, ktorý svoju silu a schopnosti používa na zhmotnenie Venušinej túžby.

V okamihu Splnu sa obe tieto planéty – Venuša aj Mars – nachádzajú v krajine Rýb, ktorá je aktuálne presiaknutá nebeskou esenciou významnej konjunkcie Jupitera a Neptúna.

O tejto energii sa už popísalo a narozprávalo mnoho, napĺňa kolektívne vedomie ideálom nekonečnej „rybičkovskej“ lásky, láskavosti, vľúdnosti, nehy, otvára mocný portál pre všetkých, ktorí cítia potrebu, spojiť sa s božskou esenciou vo svojom vnútri, so Zdrojom všetkého tvorenia a nechať sa nimi naplniť.

Žiť vo svete absolútnej lásky

Venuša nás počas tohto Splnu napĺňa práve touto túžbou – žiť vo svete, v ktorom vládne absolútna a bezhraničná láska, vľúdnosť, neha, súcit, pochopenie, cíti radosť z tvorby vzťahov, ktoré sú naplnené práve týmto rybičkovským ideálom.

Táto Venuša sa nezameriava na túžby jednotlivca, ale vyslovene túži vytvoriť dokonalý láskyplný svet pre celé ľudstvo, pre všetky stvorenia, ktoré žijú na Zemi a vo Vesmíre.

Venuša je naviac vo veľmi príjemnej väzbe k Merkuru a Uranu, ktoré budú v krajine Býka hľadať a objavovať spôsoby, ako realizovať jej túžby v hmote.

Je preto dobré, v týchto dňoch sledovať „iskričky“ nápadov a myšlienky, ktoré nás budú viesť k praktickému žitiu Lásky v každodennom živote.

Mars, ktorý práve vstúpil do krajiny Rýb, sa pomaličky rozhliada, obzerá si „nástroje“, ktoré dostáva v tejto krajine k dispozícii, aby pochopil tvorivé zadanie, svoju novú úlohu, smer, ktorým má orientovať svoje konanie a tvorivú silu.

A akokoľvek je postavenie bojovníka v kráľovstve Rýb náročné, pretože nástroje Rýb nie sú ani trochu podobné tým, s ktorými pracuje vo svojom domovskom kráľovstve Barana, jeho najväčšou túžbou je, naplniť túžby a potreby Venuše, vidieť ju šťastnú, cítiť jej radosť, ktoré sú pre muža – bojovníka a tvorcu – tým najlákavejším „žoldom“, tou najsladšou odmenou.

A pre radosť Venuše uchopí nástroje Rýb a pustí sa do tvorenia, bude nás inšpirovať ku konaniu, ktoré povedie k vytvoreniu láskavého a lásky-Plného sveta, ku konaniu, ktoré je naplnené súcitom, vľúdnosťou, pochopením a pomocou.

Odvrátena strana

Samozrejme, podľa miery integrácie v osobných hviezdnych mapách, sa môže prejaviť aj odvrátená strana Marsu a Venuše v Rybách v podobe glorifikácie obetí a hľadania „vinníkov“, ale aj vo forme spasiteľského syndrómu a sebaobetovania.

Je nesmierne dôležité, všímať si obe tieto polarity a využiť silu Barana a vyvažujúcu schopnosť Váh, aby sme ich v sebe uviedli do rovnováhy a tým stvorili vnútornú harmóniu.

Z tohto priestoru vnútornej rovnováhy a harmónie potom môžeme nechať vystúpiť na povrch Venušine túžby a inšpirovať Mars k tvoreniu lásky-plného Vesmíru – svojho vlastného Vesmíru, lebo ten jediný je úplne v našej réžii.

Pretože – a na to ani Venuša v Rybách nesmie zabudnúť – skutočnú harmóniu a bezhraničnú lásku a súcit môžeme tvoriť len vtedy, ak ju žijeme v tom najdôležitejšom vzťahu – vo vzťahu so sebou samými.

Energia Splnu bude zároveň silno ovplyvnená Plutom – majstrom transformácie, ktorý nás zároveň bude sprevádzať naším osobným podsvetím.

Ukáže nám, ktoré naše vzťahy sú životaschopné a život podporujúce a kde ešte vkladáme svoju energiu do udržiavania vzťahov, ktoré pre nás nie sú podporujúce a obohacujúce a sú len „čiernou dierou“, v ktorej sa stráca naša životná sila.

A keďže Pluto je strážcom našej životnej energie, nedovolí nám, aby sme plytvali svojou životnou silou na vzťahy, v ktorých nie je čistá láska a vzájomná rovnováha prijímania a dávania.

Jeho vplyv môže byť veľmi nátlakový, najmä tam, kde ešte budeme chcieť, za každú cenu udržať tieto vzťahy, alebo sa držať modelov správania, ktoré vytvárajú vo vzťahoch energetickú nerovnováhu, kde jedna strana dlhodobo dáva a nedostáva späť, alebo, kde existuje akékoľvek zneužívanie vkladanej energie jednou či druhou stranou.

Preto nám bude jasne ukázané, ktoré vzťahy sú životaschopné a ktoré už „doslúžili“ svojmu účelu a majú byť s úctou pochované.

Ak poslúchneme, Pluto nám ponúkne príležitosť a dostatok energie na transformáciu tých, ktoré potrebujú byť premenené a opustenie tých, ktoré potrebujú byť ukončené, ak budeme chcieť za každú cenu nefunkčné vzťahy „udržať“, Pluto použije tlak, ktorý sa nám určite nebude páčiť.

Rituál

Každý rok na Spln vo Váhach (je pre mňa z viacerých dôvodov najnáročnejší v roku) si robím inventúru vzťahov. Vytvorím si niekoľko zoznamov:

 1. Ľudia, ktorých milujem a som za nich hlboko vďačná, pretože prešli previerkou časom.
 2. Ľudia, ktorí ma inšpirujú svojimi schopnosťami alebo vlastnosťami, ktoré by som v sebe chcela rozvinúť aj ja – tí mi ukazujú smer k tomu, kým sa chcem stať.
 3. Ľudia, ktorí mi svojím správaním pripomínajú, kým sa určite stať NEchcem.
 4. Ľudia, s ktorými si už navzájom nemáme čo ponúknuť.

Všetky tieto zoznamy si položím pred seba, v tichu si zapálim päť sviečok, uložených do tvaru pentagramu a poďakujem sa každému človeku za jeho prínos do môjho života, za všetko, čo som vďaka nemu pochopila.

Pri prvých dvoch zoznamoch vyšlem modlitbu a zámer, aby ma Boh viedol k rozvíjaniu týchto inšpirujúcich a obohacujúcich vzťahov, pri druhých dvoch zoznamoch zase zámer, aby boli tieto vzťahy premenené, alebo rozpustené vo vzájomnej láske a úcte.

Tento čas výnimočne slúži akémusi „dorovnaniu“ v oblasti vzťahov – a teda umožňuje ľahké a láskyplné ukončovanie vzťahov, ktoré splnili svoju úlohu, ale aj vzťahov „výukových“, ktoré priniesli a splnili „vývojovú príležitosť.

Začínam zoznamom 4, pokračujem číslom 3 a oba zoznamy potom odovzdávam očistnej sile ohňa. Prvé dva zoznamy nechávam v kruhu sviečok až do rána, s prosbou Lune, aby ich naplnila svojím svetlom a láskou.

Tento jednoduchý a praktický rituál mi už priniesol mnohé pochopenia a mnoho mojich vzťahov uzdravil, očistil aj posilnil, aj uvoľnenie tých, ktoré už neslúžili najvyššiemu dobru všetkých, prebehlo pokojne a vo vzájomnej úcte.

Ak máte chuť, môžete vyskúšať, ponúkam ho ako inšpiráciu, vzhľadom na aktuálny vplyv Pluta počas tohto Splnu mi dáva celkom nový zmysel a jeho podporná úloha k transformácii osobných vzťahov dostáva veľmi zmysluplný kontext.

Iní su našimi učiteľmi

Vzťahy, ktoré za to stoja, nám pomáhajú stať sa sebavedomejšími, silnejšími, spokojnejšími so sebou samými.

Niektoré nás učia súladom, iné odporom, ale v každom prípade sú to veľkí učitelia a zaslúžia si úctu.

Až dnes viem oceniť prínos ľudí, ktorí mi hovorili „To nezvládneš, na to nemáš.“ alebo „So mnou nepočítaj“ – naučili ma takej sile, samostatnosti, odvahe a vytrvalosti, ako nikto iný.

Až dnes oceňujem tých, ktorí ma odmietali takú, aká som, pretože ma naučili, ako veľmi bolí, keď seba neprijímam a nemilujem. A bez ohľadu na to, že s ich správaním nie som v súlade, mám im za čo ďakovať a chápem, že v tom čase som zrejme nebola schopná naučiť sa to inak.

Slnečné obdobie Barana vždy motivuje k zrodeniu niečoho nového – a tiež k symbolickému zrodeniu seba samých v úplnej autenticite, pravdivosti… v odvahe, byť sebou samými, so všetkými našimi svetlými, aj temnými aspektami, v celej našej 360-stupňovej žiare.

Čo ovplyvňuje tento Spln

Slnko v Baranovi ovplyvňuje okrem hlavy (ktorá pri prerážaní prekážok dostáva zabrať“ aj nadobličky a produkciu adrenalínu a kortizolu. Mám pocit, že v tomto období dostávajú zabrať u mnohých z nás, u mňa určite.

Môže sa to prejaviť aj veľkou chuťou na sladké, bolesťami svalov a kĺbov, tenkou a suchou, až pergamenovou pokožkou a akousi nedefinovateľnou nervozitou, vnútornou triaškou, ktorú spôsobuje zvýšená produkcia kortizolu a adrenalínu.

Ak máte tieto prejavy, veľmi dobre pôsobí užívanie rozchodnice ružovej, indická ashwaganda a ženšeň, z našich domácich byliniek medovka, betonika,mäta, harmanček a ľubovník.

Luna vo Váhach vplýva na zdravie obličiek, dávajte si pozor na prechladnutie, hoci by slniečko mohlo zvádzať k tomu, aby sme si ľahli na zem, radšej si oblasť obličiek dobre chráňme.

Obličkám veľmi prospieva aj kúpeľ nôh v horúcej vode s morskou soľou a čaj z mladej žihľavy. Spln vo Váhach je najlepší čas na začatie žihľavovej kúry – v nasledujúcich dvoch týždňoch vypiť dva litre čaju z mladej žihľavy denne.

Ideálne sú mladučké vrcholčeky, zaliať cca 90 stupňovou vodou a nechať krátko macerovať (cca 3-5 minút). Čaj je potrebný variť vždy čerstvý, aby sme nepili ráno uvarený čaj počas celého dňa.

Táto kúra podporí činnosť obličiek, vyplaví usadené toxíny z tela, prečistí pečeň a posilní slezinu, a tým aj tvorbu novej, zdravej a čerstvej krvi.

Veď s novou, čerstvou krvou, prekrvenými orgánmi (aj mozgom) sa nám bude nový život ľahšie začínať.

Želám nám všetkým požehnaný a láskyplný Spln, nech sú Slnko v Baranovi a Luna vo Váhach jasnými svetlami, ktoré nám svietia na nové cesty k láske, porozumeniu a pokoju. Tak sa staň

Tento text napísala Svetlana Oboňová Göthová, autorka FB stránky Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

 

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre