fbpx

Miriam Štolfová a Silvia Šuvadová ťa pozývajú na  webinár zdarma

Transformačná sila osmičky

Poď využiť jej silu a energiu pre svoj prospech!

#ASTRO Spln v Rakovi – január 2023

Splnové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po splne. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať.

Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Spln v Rakovi

V noci z piatka na sobotu, presnejšie v sobotu pár minút po polnoci, oslávime Spln Luny v Rakovi – teda v krajine, kde je Luna zvrchovanou vládkyňou.

Tento prvý Spln po zimnom Slnovrate má veľmi špecifickú energiu, na ktorú by som rada upozornila – je to okamih obrody a znovuzrodenia nášho vnútorného dieťaťa, ale aj deň požehnania domova a rodu.

Kresťanstvo nahradilo túto tradíciu sviatkom Troch kráľov, v ktorej však nahradilo požehnanie žien-matiek požehnaním mužov-kňazov.

Tento Spln bude akýmsi symbolickým vyvrcholením 9-mesačného pôsobenia Lilith v kráľovstve Raka. Nie je náhodou, že Lilith sa v každom znamení zdrží rovnaký čas, aký predstavuje v ľudskom živote obdobie od počatia po pôrod.

S Lilith si vždy, v každej oblasti života, prechádzame symbolickým počatím, tehotenstvom, až po zrodenie novej podoby seba a práve jej pôsobenie v krajine Raka to platilo mnohonásobne.

Aké bolo „tehotenstvo“, ktoré sme si spolu s Lilith v Rakovi zažívali od apríla minulého roka?

Prechádzali sme si obdobím intenzívnej emocionálnej očisty, naše vnútorné deti nám ukazovali všetky svoje boľačky, pocity strachu, neistoty, pocity slabosti a nedostatočnosti.

Vyplavovali sa rodové strachy o život, strach z materiálneho nedostatku, hladu, vojny, strach zo straty našich milovaných.

Lilith nám jasne a bez milosti ukazovala, aké pocity potláčame, odmietame, kde strach a neistotu maskujeme, kde sa snažíme pred svojimi pocitmi ujsť do závislostí alebo detinskej manipulácie, ako používame svoju energiu na manipuláciu, aby sme sa vyhli pocitom, ktoré nechceme cítiť.

Tým, že nás postavila čelom ku každému nášmu pocitu, nás prinútila uvidieť všetky časti seba, s ktorými sme sa celé roky odmietali stretnúť, ktorým sme sa vyhýbali… prinútila nás, pozrieť sa im do očí, prijať ich a uznať, že aj ony sú našou súčasťou.

Cez uznanie našej skutočnej bolesti nás takto motivovala (uznávam, že jej motivačné nástroje nie sú práve jemné, ale je to Lilith), aby sme sa stali svojmu dieťaťu skutočnými starostlivými matkami, aby sme prevzali zodpovednosť za všetky svoje pocity a ošetrili si každú boľačku.

Aby sme prestali hľadať niekoho, kto je za našu bolesť zodpovedný a uvedomili si, že bez ohľadu na to, kto nám zranenie spôsobil, sme to my, kto si ho má ošetriť a uzdraviť, sme to my, kto sa má postarať o naše bezpečie.

A akokoľvek to mohlo byť náročné, umožnilo nám to, objaviť v sebe zdroj prapôvodnej sily – pretože kto môže byť silnejší, ako matka, ktorá je odhodlaná postarať sa o svoje dieťa.

A zrejme nie je náhoda, že práve Splnom v Rakovi sa Lilith rozlúči s krajinou Raka a vstúpi do kráľovstva Leva – Splnom uznáme a uctíme svoje vnútorné dieťa aj matku, objímeme ich a s láskou ich prijmeme ako svoju súčasť.

Prvý spln – sviatok spolupatričnosti

Prvý Spln po zimnom Slnovrate – Spln v Rakovi, je sviatkom rodiny, materinskej lásky, silnej spolupatričnosti a pochopenia. Prináša so sebou energiu vzájomnej súdržnosti, láskavosti, vľúdnosti a vzájomnej podpory.

Ak teda môžete, skúste tieto dni tráviť sami so sebou a svojimi najmilšími.

Pozrite sa okolo seba a poďakujte sa za každého, kto je s vami, pretože uplynulé roky nás mnohokrát presvedčili, že to, že sú naši milovaní živí, zdraví a v našej blízkosti, nie je samozrejmosť a odkladať slová lásky, vľúdnosti a zmierenia, na „vhodnejší“ čas, sa naozaj neoplatí.

Objímte tých, ktorých milujete a poďakujte sa z celého srdca za každého, kto je s vami. Nech je veta „Ľúbim ťa a ďakujem, že si tu so mnou“ mantrou týchto dní.

Spln v Rakovi bol u starých kultúr dňom zmierenia vnútorného dieťaťa a dospelého, zmierenia s energiou otca aj matky a požehnaním rodiny.

Tento Spln je hlboko osobný a rodinne zameraný, preto aj v komunitách, v ktorých sa splny oslavovali spoločne, práve ten v Rakovi bol výnimkou a odohrával sa v kruhu rodiny.

Bol príležitosťou na to, aby si rodiny pripomenuli svojich predkov, oslavovali ich prínos do rodu, ich silu a schopnosti, zosnulým predkom požehnávali, aby sa mohli s týmto požehnaním znovu narodiť do nového života, žijúcich žehnali, aby ich ďalšia cesta bola naplnená silnými kvalitami predkov.

Toto požehnanie vykonávali vždy matky – žiadali predkov o ochranu svojho rodu a žehnali svojich potomkov, pripomínali úspechy a silu predkov, aby sa táto sila rozvíjala a odovzdávala v ďalších generáciách.

Spomeňme si počas tohto Splnu na našich rodičov, starých rodičov, rozprávajme a počúvajme príbehy z ich životov, sústreďme sa na tie príbehy, ktoré opisujú ich najlepšie vlastnosti, ich najväčšiu silu, to, čo na svojich predkoch obdivujeme, za čo si ich najviac vážime a požiadajme rod o to, aby sa táto sila a schopnosti prejavili aj v našich životoch vo svojej najčistejšej a najsilnejšej podobe.

Ak sa vám pri spomínaní budú vynárať nepríjemné spomienky na slabosti vašich rodičov a detské zranenia, ktoré vám spôsobili, objímte svoje vnútorné dieťa so všetkými jeho boľačkami s materskou silou Luny v Rakovi.

Ale pri každej tejto spomienke si pripomeňte, že vaši rodičia a starí rodičia mali svoje silné stránky a oceňte ich, aspoň v myšlienkach, alebo sa im poďakujte a oceňte ich priamo, ak máte tú možnosť.

V týchto dňoch máme tiež nádhernú príležitosť, pochopiť a uctiť si aj zdanlivé „slabosti“ našich rodičov a predkov, či skôr to, čo sme sa naučili považovať za „slabosť“.

Môžeme si spomenúť na „krivdy“ z detstva, ale aj prežiť cez seba to, čo sme rodičom vyčítali – na vlastnej koži zažiť, ako sa cítili, keď podľahli emócii, pochopiť motívy ich konania a dôvody ich postojov.

Merkur, ktorý cúva krajinou Kozorožca, nás bude sprevádzať cestou do minulosti, aby sme pochopili zdroje našich presvedčení o sebe, o svete, o živote, ktoré sa často odovzdávajú z generácie na generáciu a zapisujú sa do buniek, ako kódy prežitia.

Ich pochopenie nám umožní nielen hlbšie porozumenie motivácie našich rodičov, ale aj premenu vzťahu medzi naším vnútorným dieťaťom a vnútornou matkou, a tiež pochopenie a premenu kompenzačných mechanizmov „rodič-dieťa“ v partnerských vzťahoch.

Téma ženy – Matky, téma rodičovstva, ale aj vnútorného dieťaťa

Práve v týchto dňoch sa môžu veľmi intenzívne otvárať tieto témy, môžu sa vyplavovať emócie, ktoré potrebujeme precítiť, uvoľniť, spomienky na minulosť, ktorú si potrebujeme uctiť a integrovať ju, aby sme s láskou a múdrosťou vykročili do budúcnosti.

Čokoľvek, čo sa vyplaví, potrebuje byť uznané a uctené – bez ohľadu na to, či sa rozhodneme, pribaliť si to do batôžka, alebo to, naopak, odložiť nabok.

Najmä, ak sa vyplavia programy, ktoré si už nechceme brať ďalej, je nesmierne dôležité, aby sme ich pochovali so všetkými poctami.

Pretože, hoci nám dnes už neslúžia, v minulosti zabezpečovali prežitie rodu a aj vďaka nim sme dnes na svete … určite si nezaslúžia, skončiť odhodené ako „odpad“ niekde v priekope dejín nášho rodu.

Zároveň nám tento Spln kladie otázku:

Komu a čomu som matkou? Aké myšlienky, slová a činy rodím každý deň, čím obohacujem Život?

Oveľa intenzívnejšie môžeme v tomto čase vnímať svoje emócie, potreby vnútorného dieťaťa, ale aj vnútornej ženy – matky.

Ak sa rozhodneme, vedome pozorovať, čo tieto naše aspekty zažívajú, v akom sú vzájomnom vzťahu, akú konštaláciu rozohrávajú v rôznych situáciách, ktoré zažívame, môže nám čas Splnu v Rakovi priniesť mnoho hlbokého pochopenia, inšpirácie a príležitostí, premeniť vnútorné a emocionálne prežívanie.

Spln v Rakovi dáva silu a energiu vnútornej Matke, aby sa s nehou a vľúdnosťou postarala o naše vnútorné dieťa, a zároveň odhaľuje otvorenosť a nevinnosť vnútorného dieťaťa, ktoré nás povedie k pochopeniu našich najhlbších potrieb.

Téma rodu a našich koreňov

V týchto dňoch je veľmi dobré sústrediť sa na svoj rod, na korene, z ktorých vychádzame, pozorovať programy, ktoré sme od svojej rodiny získali a rozmyslieť si, ktoré z nich si chceme ponechať, lebo nám pomáhajú tvoriť si svoj vysnívaný život – a ktoré zmeníme, lebo nám v tejto tvorbe bránia, alebo nás spomaľujú.

Nejde len o to, aké presvedčenia nám rodina odovzdala v podobe slov, ale aj v tom, čo nás učili predkovia svojím životom.

Zamýšľajte sa nad tým, čo na svojej rodine milujete a obdivujete a čerpajte z týchto silných vlastností svoju silu, ale uvedomujte si aj slabosti, ktoré ste spolu so silou prijali v balíčku.

Keď si totiž duša vyberá rodinu, do ktorej sa narodí, sústreďuje sa na silné vlastnosti a danosti, z ktorých môže čerpať, ale zároveň preberá zodpovednosť za „balast“, ktorý sa v rode nazbieral počas predchádzajúcich generácií.

Tento Spln nám dáva možnosť oddeliť zrno od pliev a vybrať si len to zdravé, čo nám náš rod priniesol a zároveň si plne uvedomovať, že ako duše sme sa zaviazali, svojím každodenným životom, myslením a konaním, prečisťovať a prepúšťať emocionálny balast.

Materská energia Luny v Rakovi ponúka silu aj ženám, ktoré túžia po bábätku a požehnanie príchodu nového života bolo v mnohých starých kultúrach súčasťou Splnu v Rakovi.

Ak teda túžite po príchode novej dušičky do vášho života, prihovorte sa jej pri svojom osobnom rituáli a porozprávajte jej svoj príbeh.

Príbeh vašej túžby, pripomeňte jej, akú silu dostane od vašich predkov, aké svoje schopnosti a lásku jej ponúkate, čo ste sa rozhodli jej poskytnúť ako rodičia, akými rodičmi jej budete.

Ukážte svoju lásku a urobte z nej magnet pre dušičku, ktorá určite rada príde do vášho života.

Samozrejme, nezabúdajme ani na úctu a lásku k najdôležitejšej, najväčšej Matke, z ktorej všetci pochádzame a ktorá sa o nás s láskou stará – k Mamičke Zemi.

K Splnu v Rakovi patria jej dary, podporujúce materskú a vyživujúcu energiu a schopnosť milovať hlboko a bezhranične.

Nielen iných, ale byť aj bezhranične milujúcimi matkami pre naše vlastné vnútorné dieťa, aby nám umožnilo, v radosti a nevinnosti prežívať a preciťovať intenzívnu lásku k Životu.

Splnové bylinky

Najdôležitejšími bylinkami račieho Splnu sú lipamaterina dúška, každá z nich zosobňuje iný aspekt materskej energie.

Lipa – veľká Matka Matiek – je stelesnením materskej jemnosti, sladkosti a nehy, materina dúška zas podporuje schopnosť, prijať za svoju úlohu matky plnú zodpovednosť.

Obe nám prinášajú dar, byť milujúcimi, silnými a zrelými matkami nielen našim fyzickým, ale najmä našim vnútorným deťom a prevziať zodpovednosť za naplnenie ich potrieb.

Medovka lekárska nás otvára bezhraničnej láske nášho vnútorného dieťaťa a učí nás, užívať si prirodzenú sladkosť života.

Slez lesný (ale aj nebadaný a maurský) nás obklopí pocitom bezpečia a hojnosti a podporí dôveru, že je o nás vždy dokonale postarané.

Obe tieto bylinky podporujú zdravie sleziny – orgánu, ktorý stráži našu bezstarostnosť, nevinnosť a schopnosť, vychutnávať si sladké dary života.

Spln v Rakovi môže zasiahnuť do spánkového režimu a tiež vyplaviť silné emócie, okrem medovky v tomto prípade prospeje aj valeriána a harmonizujúca betonika.

Výnimočnou bylinkou pre tento čas je láskavý anjel našich lúk a sprievodca bezhraničnou Láskou – túžobník brestový, ktorý nás učí, vidieť a počuť Lásku vo všetkom, čo zažívame a objaviť semienko Lásky v každej emócii, ktorú cítime.

Muškátová šalvia (aj vo forme esenciálneho oleja) nás objíma v milujúcom a upokojujúcom objatí múdrych pramatiek, prináša odkaz „Pozri, toto všetko sme prežili, zvládli, z mnohého sme sa poučili, tak sa upokoj, všetko sa dá zvládnuť…“

Ak naša vnútorná matka cíti potrebu, obnoviť svoje sily a potrebuje pevnejšie nastaviť hranice, veľmi vhodný pomocník je repík.

Vynikajúcou potravinou pre čas Splnu v Rakovi je mak – makovica s množstvom výživných a chutných semienok je symbolom maternice, a tiež vyživujúcej materskej energie, rovnako aj avokádo a olivy, ktoré podporujú energiu zdravej a zrelej vnútornej matky.

Už niekoľko rokov venujem Spln v Rakovi rituálom na požehnanie sily svojho rodu, vnímam ho ako príležitosť ďakovať svojim predkom za všetko silné a zdravé, čo mi odovzdali a transformovať, alebo prepustiť to, čo ma z „dedičstva“ brzdí a obmedzuje.

Ako keď zdedíte dom so zariadením a triedite, čo si necháte, lebo sa vám to páči, alebo to môžete použiť, niečo môžete predať alebo darovať a niečo jednoducho vyhodíte, lebo viete, že už je to nepoužiteľné.

Venujte sa v týchto dňoch triedeniu svojho dedičstva a žehnajte svojmu rodu, svojim predkom aj potomkom. Tento Spln je nádhernou príležitosťou na požehnanie a nové zrodenie, ku ktorému sme smerovali 9 mesiacov v lone Lilith.

V piatok večer je tiež vhodný čas, venovať Spln požehnaniu svojej rodiny. Každý rok sa s vami delím o moju osobnú modlitbu račieho Splnu a s láskou ju zopakujem aj teraz.

Je moja osobná, taká, akú si ju pamätá moja duša, preto si ju môžete upraviť, alebo zmeniť podľa seba, či ju len použiť ako inšpiráciu.

Dôležitý je predsa zámer, s ktorým ju vyslovíte Želám nám všetkým, nech sa energia požehnania nesie celými našimi rodinami, veď nikdy nevieme, či niekde nemáme spoločných predkov… alebo potomkov.

Splnová modlitba

V mene Boha Otca Stvoriteľa a Bohyne Matky Živiteľky, z ktorých je zrodená moja duša, ďakujem ľudskému rodu, z ktorého sa zrodilo moje telo.

Ďakujem za život, ktorý mi bol daný, za zdravé telo, za jedlo, teplú posteľ, za lásku, ktorú mi môj rod prejavoval najlepšie, ako dokázal, ďakujem za to, že som v bezpečí a láske mohla vyrásť a stať sa človekom, ktorým som práve teraz.

Ďakujem mojim predkom za silu, ktorou ma naplnili a žiadam, aby som bola múdro vedená v jej použití, nech ju užívam a rozvíjam pre dobro tohto sveta a Matky Zeme, nech sila mojich predkov, znásobená mojím životom, žije ďalej vo všetkých generáciách mojich potomkov.

Prosím Otca Stvoriteľa a Matku Živiteľku o požehnanie pre môj rod, pre mojich predkov i potomkov.

Prosím o požehnanie mojich predkov pre seba, aj svojich potomkov, nech sme požehnaní radosťou, láskou, pokojom, dôverou, hojnosťou, úctou, zdravím a silou Boha Otca a Bohyne Matky, nech je môj rod naplnený Božským Svetlom od jeho počiatku až naveky, pre najvyššie dobro všetkých, ktorých sa to týka.

Nech sa stane! Ďakujem.

Tento text napísala Svetlana Oboňová Göthová, autorka FB stránky Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre