fbpx

Miriam Štolfová a Silvia Šuvadová ťa pozývajú na  webinár zdarma

Transformačná sila osmičky

Poď využiť jej silu a energiu pre svoj prospech!

#ASTRO Spln v Levovi – február 2022

Splnové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po nove. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať.

Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Spln v Levovi

Dnes podvečer, krátko pred 18:00, sa Luna, putujúca krajinou Leva, pozrie do očí Slnku vo Vodnárovi v okamihu, keď dosiahne svoju plnú silu – a nastane okamih Splnu.

Luna v Levovi je aristokratka zverokruhu, kráľovná, plne si vedomá svojej sily, svojich schopností, svojej hodnoty.

A prichádza do kráľovstva Vodnára, v ktorom kráľovské Slnko môže zažívať pravý opak seba samého – zažiť a vnímať, aké to je, nebyť najžiarivejšou hviezdou na oblohe, zdrojom svetla, tepla a výživy pre všetkých.

V období, keď vo zverokruhu vládne vodnár – v čase najsilnejšej zimy – sa v prírode všetko spolieha najmä na seba a na vzájomnú podporu.

Zvieratá sú zalezené v norách a brlohoch, tie spoločenské sa v stádach navzájom zohrievajú, rastliny stiahli svoju silu do koreňov a ľudia trávia svoj čas v domoch, pri peci, a zároveň sa vždy, v tomto období, navzájom delili o svoje svetlo a teplo.

Obdobie Slnka vo Vodnárovi bolo v starých kultúrach vždy obdobím osláv, spoločného tanca, karnevalov – neprítomnosť prirodzeného slnečného tepla a svetla, ako zdroja života, si ľudia nahrádzali tým, že v sebe samých objavovali a prebúdzali vlastný vnútorný zdroj radosti, hojnosti a vzájomnej podpory.

Oslava ega

Spln Luny v Levovi mal v kole roka svoj špecifický, veľmi dôležitý význam, ktorý v dnešných kruhoch môže vyznieť kontroverzne – bol oslavou Ega.

Nie však „ega“ vo význame, v akom je toto veľmi silné a dôležité slovo používané v súčasnosti v „ezoterických“ kruhoch.

Už som to zmienila v niekoľkých príspevkoch a opäť to pripomeniem – slovo Ego je jedným zo silných atlantských kódov, ktorými boli programované bunky pôvodných ľudských bytostí.

Latinčina (podobne ako hebrejčina a gréčtina) majú základ v jazyku Atlantisu, preto sú latinské pomenovania stále univerzálne a stále nesú mnoho pôvodných kódov.

Zároveň je to dôvod, prečo si cirkev tak dlho ponechala latinčinu ako ceremoniálny jazyk, a tiež starí mágovia a alchymisti používali magické formulky v latinčine.

A slovo Ego vo svojom pôvodnom význame znamená „sebavyjadrenie“ alebo „vyjadrenie, prejavenie vlastnej sily a jedinečnosti“ a presne tento jeho význam si pamätajú ľudské bunky.

Je to dôvod, prečo nepoužívam slovo „ego“ na pomenovanie ľudských „nedostatkov a slabostí“, dokonca som si overila, že používanie tohto silného a dôležitého slova na pomenovanie svojho pravého opaku má deštruktívny a zmätočný účinok až na bunkovej úrovni.

Samozrejme, každý môže používať slová, aké uzná za vhodné, ja som si zvolila, nazývať zranenia, kompenzačný mechanizmus, vnútorné dieťa, myseľ a všetky ostatné ľudské aspekty pravými menami a nehádzať ich do spoločného „smetného koša“ s nápisom „ego“.

Len skúste, vysloviť slovo Ego nahlas a pozorujte, ako vibruje váš hrudník a hrdlo – naozaj si myslíme, že slovo s takou silnou vibráciou v oblasti srdca a krčnej čakry malo pôvodne slúžiť na pomenovanie „slabosti“, niečoho, čo máme „skrotiť“, či v horšom prípade dokonca „zničiť“?

V každom prípade, v tomto príspevku budem používať slovo Ego vo význame, aký mi bol odovzdaný, pretože Lev je vo zverokruhu zástupcom archetypu Ega – hrdého a seba-vedomého prijatia, prejavenia a vyjadrenia vlastnej jedinečnosti.

V okamihu, keď prijmeme a integrujeme svoju vlastnú jedinečnosť a dôležitosť vo svete, v Božom pláne, berieme do rúk svoju tvorivú silu a môžeme ju ponúknuť do služby.

Práve preto archetyp Panny (plné odovzdanie sa službe) vo zverokruhu nasleduje po Levovi.

Na to, aby sme mali čím slúžiť, potrebujeme si najprv u-vedomiť tvorivú silu, schopnosti, jedinečný prínos, ktorým disponujeme a naučiť sa, tešiť sa z neho, mať radosť z tvorivého procesu a s láskou a štedrosťou sa deliť o jeho plody a podporovať tak prúdenie energie života.

Keďže v mojom natívnom horoskope je energia Leva obmedzená Saturnom, trvalo mi veľmi dlho, kým som sa naučila s ňou pracovať.

Celý život som cítila strach z toho, aby som nebola „pyšná“, preto som sa radšej držala v úzadí, znehodnocovala som svoje úspechy.

Bála som sa, že „niekoho zatienim“ (výzva môjho natívneho Slnka vo Váhach), a keď sa tak stalo, keď sa niekto pri mne cítil „zatienený“, cítila som sa „vinná“.

Keď som cítila radosť z toho, že sa mi niečo podarilo, že som dosiahla „úspech“ alebo som sa cítila hrdá na výsledky svojej „práce“, či tvorivého procesu, dovolila som mojej mysli, aby súdila, či je moja radosť „vhodná“ alebo „adekvátna“, či je „oprávnená“, dokonca, či sa náhodou neteším z niečoho „nevhodného“..

Neustále som sa sledovala, pozorovala svoje myšlienky (až som zistila, že dokonca aj môj vnútorný sudca má svojho sudcu a môj vnútorný pozorovateľ má svojho pozorovateľa).

Pri každom náznaku radosti som si pripomínala, že som „len nástrojom služby“… Toľko som sa „vychovávala“, až som sa zabudla jednoducho „iba“ ľúbiť…

A nedajbože, že by mi niekto prejavil uznanie a úctu – schovala som sa do myšacej diery, len, aby som náhodou „nespyšnela“…

Toľko som sa snažila, aby sa u mňa neprejavila odvrátená strana archetypu Leva, že som si nedovolila prežívať ani jeho svetlo.

Následkom toho bolo, že ma moje tvorenie netešilo a postupne sa tvorivá energia zmenšovala. Našťastie – možno sa na to už moja duša nemohla pozerať – mi do života prichádzali ľudia so silnou energiou Leva.

Najprv ma iritovali – boli sebavedomí, tvoriví, dokázali sa „predvádzať“, ukázať svetu, dokázali sa pochváliť, oceniť, zakričať do sveta „Haló, tu som a toto dokážem“… A najmä – mali zo svojho tvorenia RADOSŤ…

Cítila som sa pri nich úplne menejcenná, neschopná a najradšej by som ich „vytlačila“ preč z môjho života, aby som tú „neschopnú“ a „menejcennú“ Svetlanku nemusela cítiť.

Až kým som nepochopila, že sú to moji pomocníci a sprievodcovia, ktorí ma vedú práve k tejto zranenej a boľavej časti mňa a dovolila som si ju cítiť… dovolila som si cítiť sa/seba aj „neschopnú“ a „menej-cennú“

Dôležitosť celku nad dôležitosť jednotlivca

A práve táto moja časť sa od „mojich“ levích sprievodcov začala učiť – hoci, priznávam, ide mi to občas veľmi pomaly, ale aj to je súčasťou učebnej lekcie Saturna v Levovi.

Učím sa od nich, prejaviť sa, ukázať svetu, mať radosť, keď sa mi niečo podarí, užívať si tvorenie, dovoliť si „byť za hviezdu“ (toto mi ešte veľmi nejde).

Pochopila som, že pre archetyp Leva je nesmierne dôležité, pripomínať si svoje silné stránky, svoje úspechy, neustále pracovať na uvedomovaní si svojich kvalít, svojej sily.

Len vtedy môžu vyžarovať do sveta svoju láskavosť, štedrosť a radosť zo života – ak si svojej sily a hodnoty nie sú vedomí, stávajú sa pyšnými.

Mechanizmus pýchy, ako kompenzačného mechanizmu menejcennosti, mi pomohla pochopiť Bytosť bylinky hrdobarky obyčajnej, o ktorej mám pripravený samostatný príspevok a všetkým, ktorí cítia potrebu, pracovať s touto témou, ju vrelo odporúčam.

Keď píšem tento príspevok, oveľa silnejšie si uvedomujem, aká je ku mne moja Duša láskavá, keď ma obklopuje sprievodcami z radov Levov a Vodnárov – veľkých učiteľov tvorivosti, radosti, ale aj seba-vedomia a vzájomného zdieľania svojich kvalít.

Obrady Splnu v Levovi totiž v starých kultúrach zahŕňali nielen vzájomné zdieľanie radosti zo života, ale najmä oslavu jedinečnosti, tvorivej sily a seba-vyjadrenia jednotlivca a jeho prínos pre celok.

V slnečnom období Vodnára je dôležitosť celku zdanlivo postavená nad potreby jednotlivca (aby spoločenstvo prežilo zimu, bolo dôležité, aby sa ľudia navzájom o všetko podelili, podporovali sa a slúžili celku).

A práve preto potrebovali návštevu Luny v Levovi, aby nezabudli, že celok je tvorený jednotlivcami a každé spoločenstvo je také silné, ako jeho najslabší článok.

Preto bolo nesmierne dôležité, aby sa každému jednotlivcovi pripomenula jeho sila, schopnosti a dôležitosť pre celok.

Počas obradu „uznania dôležitosti“ alebo „oslavy Ega“ vystúpil každý člen spoločenstva a všetci ostatní mu pripomínali, v čom vnímajú a cítia jeho najväčšiu silu, v čom je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný pre komunitu, uznali a uctili jeho dôležitosť a hodnotu pre celok.

Takto sa postupne vystriedali všetci členovia komunity, od malých detí až po starcov, s vedomím, že tento obrad posilňuje celé spoločenstvo – pretože dodáva silu jednotlivcom.

Zdravá spoločnosť nedovolí, aby sa jej jednotliví členovia cítili „nedôležití“, „menej-cenní“, či dokonca „bezcenní“, ale stará sa o to, aby si bol každý vedomý svojho jedinečného prínosu pre celok.

Lev vo zverokruhu zastupuje nielen archetyp „Ega“, ale aj vládcu, kráľa… Vodnár zastupuje archetyp „Vedomia“, ale aj akéhosi „dvorného šaša, blázna“, ktorého každý kráľ potrebuje, aby nepodľahol ilúzii, že je „dôležitejší než celok“.

Úlohou dvorného „blázna“ vždy bolo, aby kráľovi pripomínal, že je v službe, aby ho s vtipom a láskavosťou, ale rázne, upozorňoval, keď uveril, že tým, že je kráľ, môže byť „nadradený“, pripomínal mu, že byť kráľom je predovšetkým služba.

Preto si králi svojich „šašov“ hýčkali, uznávali ich dôležitosť a obvykle si ich aj veľmi obľúbili… Zároveň, nikdy sa nepovažovalo za vhodné, aby sa dvorný šašo stal kráľom.

Tanec božského Tvorenia

Spln v Levovi je okamihom, kedy Slnko vo Vodnárovi, ako predstaviteľ Vedomia, vyzve Lunu v Levovi, predstaviteľku archetypu Ega na parket a povie jej „Poď do môjho náručia, povediem ťa… a spoločne budeme tancovať radostný tanec božského Tvorenia, na ktoré bola ľudská bytosť predurčená…“

Ak Luna v Levovi prijme a nechá sa viesť, môžeme sa tešiť na nádherné kreácie, ktoré prinesú svetu mnoho radosti, lásky, hojnosti a zároveň jej bude vodnárske Vedomie neustále pripomínať, že samé by takto nádherne a vznešene nikdy tancovať nemohlo.

V okamihu Splnu si pripomenieme, že Vodnár a Lev sa navzájom potrebujú,

  • že Vedomie potrebuje Ego, aby sa mohlo prejaviť v jednotlivcovi,
  • že Ego bez Vedomia ľahko prerastie seba samé,
  • že Vedomie bez Ega je len abstraktná energia bez nástroja, ktorý by ju použilo.

Pripomenieme si, že až vtedy, keď sa človek, ľudská bytosť, stane individualizovaným Vedomím, keď uzná svoju osobnú silu a dôležitosť pre celok, rozozvučí sa Vesmírna symfónia a začne sa radostný tanec.

Opozícia medzi Slnkom a Lunou môže, samozrejme, vyvolať napätie a konflikty, pokiaľ si budú chcieť navzájom dokazovať, kto je „lepší“.

Zároveň môže toto napätie vytvoriť energiu silnej príťažlivosti, ktorá povedie k magickému, posvätnému spojeniu Ega a Vedomia, keď bude ľudské Ego „oplodnené“ božským Vedomím a v každom z nás sa z tohto spojenia zrodí Božské tvorivé dieťa, radujúce sa zo svojho Tvorenia… A potom je na nás, aby sme svoje Božské dieťa ľúbili celou bytosťou, určite ho viac ľúbili, než vychovávali.

Spln v Levovi v nás vždy zobúdza práve energiu božského dieťaťa, ktoré sa túži prejaviť, zažiariť vo svojej jedinečnosti a preto v nás energia Splnu zobúdza a podporuje kreativitu, to tvorivé dieťa, ktoré miluje tvoriť nie pre výsledok, ale z čírej radosti zo života a nadšenia zo samotného tvorenia.

Počas tohto Splnu je táto energia podporená spojením Marsu a Venuše v Kozorožcovi – posilňuje v nás spojenie mužského a ženského princípu.

Keď sa náš vnútorný muž a žena zjednotia, spoja v posvätnom zväzku, ich vzájomné spojenie splodí Božské tvorivé dieťa v nás.

Keďže sa Mars s Venušou pohybujú v krajine Kozorožca, otvárajú tému zodpovednosti za najdôležitejší vzťah, aký v živote máme – za vzťah k sebe samým, k nášmu vnútornému dieťaťu, k nášmu tvorivému potenciálu

Svetlá na oblohe – Slnko a Luna – sa v okamihu Splnu ocitnú vo veľkom kríži k ose lunárnych uzlov, smerujúcich našu pozornosť z krajiny Škorpióna do kráľovstva Býka.

Keď sa hviezdy ocitnú vo formácii veľkého kríža, vždy nás vedú k vycentrovaniu sa, k objaveniu svojho stredu.

Osa uzlov od nás v najbližšom roku a pol bude žiadať, aby sme pochopili a premenili svoj vzťah k smrti a tým si vytvorili vzťah so životom, aby sme uvoľnili lipnutie na témach duše a podporovali úctu k životu cez uctenie si tela a hmoty.

Počas tohto Splnu si môžeme položiť veľmi podnetnú otázku:

„Keby som vedel, že mám pred sebou už len krátky čas, posledné dni do smrti (južný uzol v škorpiónovi), ako by som prejavil svoju jedinečnú esenciu, aby som zanechal svoj otlačok, prejavil sa vo svojej jedinečnosti (Luna v Levovi), aby som svojou jedinečnou esenciou obohatil svet, prispel do kolektívneho príbehu (Slnko vo Vodnárovi)?
Ako by som svoju jedinečnú esenciu prejavil v hmote (severný uzol v Býkovi)?“ 

Zodpovedaním si tejto otázky, ktorá cez uchopenie tém Škorpióna, Leva, Vodnára a Býka zjednocuje ich vplyv a pomáha nám, objaviť pomyselný stred našej bytosti a z neho tvoriť v hmote.

Podporné bylinky

Z bylinkového kráľovstva Matky Zeme v nás zdravú energiu Leva podporí napríklad učiteľ sebadôvery divozel veľkokvetý a veľký majster zdravého Ega a strážca hraníc repík lekársky.

Radostnú tvorivosť podporí nechtík lekársky a prípadnú pýchu, ako kompenzáciu menejcennosti a nedostatočnosti, pomôže pochopiť a premeniť hrdobarka obyčajná.

Lev potrebuje posilniť srdce – ak si tento orgán žiada našu pozornosť, veľmi vhodný je čaj z hlohu, srdcovníka, medovky a šípky, najmä pri zvýšenom tlaku.

Naopak, pri nízkom tlaku prospieva láskavá kručinka farbiarska, ktorá pomáha posilňovať vieru vo vlastné schopnosti a silu tým, že rozpúšťa pochybnosti.

Na záver si dovolím malú prosbu… Skúsme si v týchto splnových dňoch pripomenúť dávne obrady v našich vlastných komunitách, v rodinách, spoločenstvách priateľov a blízkych.

Pripomeňme si navzájom, v čom vnímame jedinečnosť, silu a prínos každej Bytosti, uznajme hodnotu a dôležitosť každého milovaného človeka.

Povedzte im to do očí, napíšte správu, zatelefonujte.

Pokojne tak urobte aj v komentároch pod príspevkom, označte svojich blízkych a uznajte a oslávte ich silu a hodnotu, pripomeňte im, v čom sú, podľa vás, úžasní, v čom najviac prispievajú k sile veľkého Celku.

Nech uznanie sily a radosť Tvorenia prúdi medzi nami všetkými Tak sa staň!

P.S.: Luna v Levovi miluje luxus a pohodlie a potrebuje „byť za dámu“, takže, najmä dámy, neváhajte si obliecť najkrajšie šaty, sviatočne prestrieť stôl a zapáliť sviečky na oslavu s tancom Radosti.

Tento text napísala Svetlana Oboňová Göthová, autorka FB stránky Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre