fbpx

#ASTRO Spln v býkovi – november 2021

Splnové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po splne. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať. Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Spln v býkovi

V piatok, 19. novembra, tesne pred desiatou hodinou dopoludnia nastal okamih Splnu – keď sa Slnko, aktuálne na návšteve v krajine Škorpióna, postaví oproti Lune, prechádzajúcej krajinou Býka.

V tomto roku sa tak stane na posledných stupňoch oboch znamení, keď Slnko končí svoj pobyt v škorpiónskej jaskyni, má za sebou hlboké ponory do temných krajín nášho osobného, aj kolektívneho nevedomia, dostalo nás do silného kontaktu s našou Dušou, tým, že nás prinútilo, precítiť moc a silu emócií…

Pretože pozná silu, ktorú v sebe obsahujú a vie, že každý náš pocit je hlasom Duše, ktorým sa nám prihovára, preto nám kráľ Škorpión nedovolí, aby sme od svojich emócií, a tým od našej Duše, utekali, vzďaľovali sa..

Stretnutie Škorpióna s Býkom

Po dlhom období Samhainu (nevnímam Samhain ako jeden deň v roku, ale ako celé slnečné obdobie Škorpióna) nás čaká oslava Splnu, v ktorej sa vo výnimočnom okamihu stretáva Slnko v Škorpiónovi s archetypálnou kvalitou Šivu – ničiteľa a Luna v Býkovi s archetypálnou kvalitou Hathor – veľkej kozmickej Matky.

Témy Škorpióna – prepúšťanie starého, smrť, odvaha, ponoriť sa hlboko do „stoky“ osobného aj kolektívneho nevedomia a uvidieť „nahú“ pravdu o sebe, ľuďoch, o živote, o smrti, o svete, ktorý sme vytvorili a tvoríme v každom okamihu sa stretávajú s témami Býka – život, radosť, pôžitok, ocenenie, výživa v hmote.

V kódoch štyroch pevných znamení – Býk, Lev, Škorpión, Vodnár, ktoré tvoria pomyselné štyri piliere ľudskej bytosti

  • Býk zastupuje Telo a hmotu
  • Škorpión predstavuje Dušu.

Na krátke obdobie Splnu sa nám takto stretnú Telo a Duša, Šiva a Hathor, Ničiteľ a Tvorkyňa života, aby nás požehnali svojimi darmi múdrosti.

Obdarovávanie medzi Šivom a Hathor

Šiva, zvyknutý na temnotu, ničenie a rozklad mŕtveho, objavovanie pokladov v tmavých hlbinách Duše, občas zabúda, že koniec môže nastať len tam, kde existoval začiatok, že smrti vždy predchádza život.

Že aj to najhlbšie poznanie má zmysel len vtedy, keď je realizované v hmote, že Duša potrebuje Telo, v ktorom sa môže realizovať.

Hathor, ktorá miluje privádzať na svet nový život, vyživovať ho, hýčkať v býčej „vatičke“, si potrebuje pripomenúť, že všetko, čo sme na tomto svete stvorili, hýčkali a vyživovali, jedného dňa skončí, umrie a zmení formu.

Preto potrebujeme spojenie s hĺbkou svojho vnútra, aby sme múdro tvorili a vyživovali to, čo je s Dušou v súlade.

To je jeden z dôvodov nepokoja, ktorý so sebou energia Splnu v Býkovi prináša – stretávajú sa dve protichodné energie, obyvatelia kráľovstiev, v ktorých vládnu zdanlivo úplne rozdielne zákony.

Keď však sedia za stolom, ktorý Luna v Býkovi krásne vyzdobila a naplnila dobrotami od výmyslu sveta a pozerajú sa jeden druhému do očí, na okamih si uvedomia, čo majú spoločné.

Objavujú a uctia si ten krehký bod, v ktorom sa ich kráľovstvá môžu stretnúť, jeden zákon, ktorý majú obe kráľovstvá spoločné – a to je absolútne a hlboké prežívanie prítomného okamihu.

Pozerajú sa na život z oboch uhlov pohľadu

A žiadajú od nás, aby sme si spolu s nimi položili dôležité otázky:

  • Čo ak je toto posledný okamih môjho života?
  • Som so svojím životom spokojný?
  • Ako prežívam tie jedinečné okamihy môjho života, z ktorých každý môže byť mojím posledným?

Práve teraz, v energii Splnu v Býkovi, sa dokážeme pozrieť na svoj život z pohľadu Býka, aj Škorpióna zároveň.

  • Za aký život sa dokážeme postaviť aj v okamihu smrti? Žijeme práve taký život?
  • Čo vyživujeme? Do čoho investujeme seba, svoju životnú energiu, čo ňou vytvárame?
  • A naopak – čoho sa potrebujeme pustiť, uvoľniť to zo svojho života, aby sme svojou životnou energiou neplytvali?

A Býk a Škorpión nám pripomínajú, že tieto otázky si máme klásť každý deň, v každom okamihu života…

Žiť tak, akoby každý náš deň bol tým posledným – nájsť krehkú rovnováhu medzi užívaním si pôžitkov života a očistným pôstom, medzi potrebou tela a potrebou duše, precítiť radosť a pôžitok z Bytia.

A zároveň byť schopný, vzdať sa pominuteľných pôžitkov, ak nás zvádzajú z cesty. Obaja majú potenciál, viesť nás k objaveniu tých skutočných a pravých hodnôt, oddeliť zrno od pliev, prijať život aj smrť ako rovnocenných partnerov a učiteľov.

Téma hodnoty

Spln v Býkovi nám zo všetkého najviac dáva príležitosť, pochopiť tému HODNOTY – pretože to, čo považujeme za hodnotné, môžeme spoznať práve vďaka spojeniu múdrosti Býka a Škorpióna.

Býk nám hovorí, že hodnotné je pre nás to, čo vyživujeme, že množstvo investovanej životnej energie nás púta k projektu, do ktorého ju vkladáme, či už je to predmet, človek, vzťah, situácia..

Škorpión hovorí, že hodnotné je to, čo nechceme stratiť, čo v okamihu smrti najťažšie opúšťame.

Obaja nám spoločne pripomínajú, že najväčší poklad, aký na tomto svete máme, tá najväčšia hodnota zo všetkých, je náš čas a naša životná energia.

Učia nás, že je našou osobnou zodpovednosťou, poznať sa do hĺbky, aby sme svoju energiu a čas – seba – investovali v súlade s Dušou.

Ich spojenie nám pripomína, že Telo potrebuje Dušu, aby žilo a Duša potrebuje Telo, aby sa mohla realizovať v hmote. Jeden bez druhého sú ničím a každé narušenie ich rovnováhy narúša Život.

Spln v Býkovi je okamihom, keď Hathor, silná a múdra Matka, uctí Šivovo hľadanie múdrosti v hĺbkach, ale zároveň mu pripomenie, že na Zemi je účelom poznania, aj toho najhlbšieho, aby bolo realizované v hmote.

Ponoriť sa do hĺbky, dospieť k poznaniu a vynoriť sa múdrejší – to je úloha Šivu.

Tvoriť v hmote to, čo bolo Svetlom múdrosti objavené v temných hlbinách a priviesť to na svet, zrodiť to a vyživovať, aby prinieslo úrodu, je úloha Hathor.

Transformačné energie

Transformačnej sile tlaku a často aj bolesti sme v tomto období vystavovaní dostatočne a cítim, že práve teraz, v deň Splnu v Býkovi, je veľmi dôležité, uctiť si ŽIVOT, v jeho jednoduchosti, a kľudne si dovoliť aj trochu „povrchnosti“.

Lebo povrch a hĺbka sú úplne rovnocenné úrovne vnímania života. Cítim, že je čas, jednoducho len osláviť BYTIE, poďakovať sa za príležitosť k Tvoreniu, ktorú Duša dostane, keď sa narodí v Tele, na Zemi.

Spln Luny v Býkovi je príležitosťou, vniesť do jaskyne nášho podvedomia svetlo, krásu a radosť. Všetky tie aspekty nás, ktoré sme sa snažili vyhladovať tým, že im nevenujeme pozornosť a stále sa im otáčame chrbtom, posadiť k stolu a poriadne ich nakŕmiť.

Aj tak sú súčasťou nás, či ich vyživujeme, alebo ich trápime hladom a snaha, nechať ich umrieť, je stále boj proti sebe samým.

Objatie Uranu s Lunou v krajine Býka prináša príležitosť, hlbokých zmien v našom vnútri, v pochopení našej hodnoty, hodnoty tela, hodnoty daru Života.

A Slnko z opozície bude osvetľovať všetky aspekty, ktoré nás odvádzajú od uvedomenia si hodnoty seba, ako s-Tele-snenia Božskej tvorivej energie, tie, ktoré boli spo-chybnené a tým označené za „chybné“, až sme uverili, že nie sú „hodnotné“ – a my nie sme hodnotní, keď sú našou súčasťou…

Spln v Býkovi je nádhernou príležitosťou na oslavu života, uvedomenie si a prejavenie vďačnosti za každý okamih, ktorý máme v tomto živote k dispozícii.

Dovoliť si, prežiť svoj život, ako ten najkrajší Boží dar, vychutnať ho ako Býk a zároveň naplniť hlbokým pochopením Slnka v Škorpiónovi, že jedného dňa táto príležitosť skončí a jediné, čo si z nej odnesieme, je pocit z toho, ako sme Dar života využili, čo sme tu vytvorili.

Uctiť si vzácnu tvorivú energiu, ktorou nás Božstvo naplnilo v okamihu nášho stvorenia, tým, že ju múdro vložíme to tvorenia toho, čo milujeme..

Skúsme teda, iba na dnešný deň, dovoliť si, dôverovať veľkej Matke – Lune v Býkovi, aby nás objala vo svojom širokom náručí a oslávme dnešný deň… len ten dnešný, zajtrajší ponechajme zajtrajšku..

Silná energia zatmenia

Tento Spln však nie je tak úplne typický a možno mnohí cítite väčšiu ťažobu, než počas iných Splnov – bude ovplyvnený energiou silného zatmenia.

Čo je zatmenie? Je to jav, počas ktorého vstúpi medzi Slnko a Lunu planéta Zem a zabráni Slnku, aby svojimi lúčmi osvetlilo Lunu.

Keďže Slnko predstavuje našu vedomú vôľu a zdroj Života a Luna zosobňuje archetyp nášho podvedomia a potrieb, ktorých uspokojenie závisí práve na dostatku slnečného svetla, počas tohto Splnu sa môžeme cítiť nevyživení, nepochopení, nenaplnení…

Že nevidíme svetlo Vedomia, ktoré by nám pripomínalo naše skutočné potreby.

Môže sa stať, že „tieň hmoty, pozemského života“ sa postaví medzi naše Vedomie, našu vôľu a svetlo a naše hlboké, skutočné potreby a cez pocit „neuspokojenia“ dostaneme príležitosť..

Príležitosť oveľa silnejšie si uvedomiť, čo SKUTOČNE potrebujeme, aké skutočné pocity sú ukryté za pocitmi, ktoré sme doteraz videli na povrchu…

Tiež dostaneme príležitosť, uvidieť, ako dovolíme „pozemským ťažkostiam“, aby ovplyvňovali naše vnímanie seba samých, kde a prečo prežívame naše osobné „zatmenia“, keď každodenný život neprináša dostatok svetla z vonkajšieho zdroja.

Alebo, keď si nemôžeme dostatok svetla, radosti a potešenia, dopriať svojím vlastným konaním a vedomým rozhodnutím.

Ak sa sústredíme na túto tému, môžeme dospieť k veľmi mocným a dôležitým odhaleniam a posunu v poznaní a pochopení seba samých.

V uplynulých dňoch sa mi silno pripomínala téma darov a darovania, ktorá tiež patrí k tomuto Splnu – predsa len je Luna v Býkovi majsterka dávania i prijímania darov.

Moja dcérka, je pre mňa veľkou učiteľkou aj v tejto oblasti. Dokáže prijímať dary s nesmiernou ľahkosťou a užívať si radosť z každého darčeka, ktorý sa jej páči. A zároveň dokáže „ľavou zadnou“ vrátiť darček, ktorý sa jej nepáči. 🙂

Spln Luny má vždy potenciál, SPLNiť naše želania a aktuálny Spln v Býkovi má schopnosť, veľmi rýchlo premieňať myšlienku na hmotu.

Tým nás učí, starostlivo si vyberať myšlienky, ktoré práve dnes vysielame do sveta… Prosím teda tých, ktorí si to prečítali, aby zajtra dopoludnia, tesne pred desiatou, v okamihu Splnu, sa na okamih zastavili a vyslali spoločnú myšlienku bezpečia, lásky, úcty, radosti, hojnosti a mieru pre všetkých.

Nech plná Luna v Býkovi dodá tejto myšlienke a želaniu silu a podporí nás v ich zhmotnení do reality Poďme sa, prosím, maznať so životom. Nech sa stane.

Tento text napísala Svetlana Oboňová Göthová, autorka FB stránky Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre