fbpx

#ASTRO Nov v Škorpiónovi – október 2022

Novové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po nove. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať.

Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Nov v Škorpiónovi

V utorok, 25.10. približne hodinu po poludní, sa obe svetlá na oblohe – Slnko aj Luna – stretnú v najhlbšej temnote škorpiónskej jaskyne, v krajine smrti a znovuzrodenia.

Nastane Novolunie v magickej krajine Škorpióna, ktoré je symbolickým počiatkom obdobia Samhainu.

V nedeľu popoludni Slnko vstúpi do krajiny Škorpióna, do znamenia, v ktorom prechádza svojou vlastnou mystickou smrťou, ponorením sa do temnoty, ktorou bude prechádzať, spoznávať ju a vychutnávať si jej dary, až do okamihu zimného Slnovratu, kedy sa symbolicky, z najhlbšej tmy, znovuzrodí.

Súbežne so svojou vlastnou skúsenosťou opúšťania života, ktorý doteraz žilo, svojej doterajšej cesty, rozlúčky s tým, kým bolo a je, sprostredkováva túto skúsenosť aj každému z nás.

Slnko vstupuje do jaskyne Škorpióna, aby sa ponorilo do tmy – vedie nás do našej vlastnej emocionálnej jaskyne, do sveta, v ktorom sme len sami so sebou.

Do škorpiónskej jaskyne veľmi často ukrývame práve tie časti nás, s ktorými sme nedokázali žiť v mieri, tie, ktoré boli považované (nami alebo okolím) za neprijateľné, nie dosť dobré, alebo naopak, s ktorými sme boli „príliš“, tie, ktoré nám spôsobovali bolesť.

Snaha, vyhnúť sa bolesti, je prirodzená a ľudská, ale čokoľvek zo seba odmietneme (obvykle preto, aby sme neboli odmietaní) a zatvoríme do jaskyne, nezmizne, ale naučí sa žiť v tme.

Vytvorí si mechanizmy prežitia, ktoré mu umožnia, vyživiť sa, aj keď sa to všemožne snažíme vyhladovať, naučí sa pohybovať sa úplne potichu a nebadane a zaútočiť v okamihu, keď to najmenej očakávame.

Slnko osvetlí steny našich jaskýň

Každý rok, keď Slnko vstúpi do jaskyne Škorpióna, osvetlí jej steny a my uvidíme tiene všetkých našich nechcených detí, odmietaných aspektov, tancovať na stenách.

Pamätáte si, ako sme ako deti hrávali hru tieňov? Ako sme dokázali vytvoriť na stene podobu zvierat z prstov, alebo príšeru, keď sme na seba natiahli plachtu?

Podstatou tieňov, tancujúcich na stene jaskyne, je práve to, že sú niečím úplne iným, než sa javia.

Slnko v škorpiónskej jaskyni nám prináša svoj dar – príležitosť, uvidieť skutočnú podstatu našich tieňov, teda nie to, čo tancuje na stenách a vytvára hrôzostrašné obrazy, ale tých bytostí – častí nás samých – ktoré tie tiene vytvárajú.

Dáva nám príležitosť, spoznať ich, uvidieť, kedy a prečo sme ich zatvorili do jaskyne, aký bol dôvod, že sme ich začali považovať za nebezpečné alebo ohrozujúce, prečo sme sa ich začali báť, prečo sme ich odmietli.

Dostaneme príležitosť, vypočuť si ich, uvidieť ich v skutočnej podobe a pochopiť ich – a tým uvidieť a pochopiť SEBA, pretože vždy sme to my.

Keď si dovolíme, v ich špinavých a vyhladovaných telíčkach uvidieť samých seba, dopriať všetkým nechceným častiam seba pochopenie a súcit, kráľ Škorpión nám otvorí dvere k svojim najväčším pokladom.

Do podzemných komnát hlbokej a mocnej transformácie.

Slnko preberá na seba archetypálnu kvalitu mýtického Šivu

Vstupom do jaskyne Škorpióna Slnko preberá na seba archetypálnu kvalitu mýtického Šivu, ktorý je síce považovaný za najstaršieho z hinduistických božstiev, v skutočnosti hinduizmus prevzal archetyp Šivu – ničiteľa z omnoho staršej, mezopotámskej náboženskej tradície.

V každom prípade, archetyp Ničiteľa, toho, kto necháva umierať a rozkladá starý život, aby mohol vzniknúť nový, sa prelína všetkými mytologickými a náboženskými tradíciami a v astrológii ho poznáme ako archetyp Pluta.

Preto, keď bolo v 30. rokoch minulého storočia Pluto objavené, astrológia mu zverila vládu nad znamením, ktoré je v súlade s jeho archetypálnou kvalitou.

Mám pocit, že v krajine Škorpióna po stáročia existencie tradičnej európskej astrológie čakali na svojho vládcu, ľudstvo ho však mohlo objaviť až vtedy, keď dozrelo do úrovne vedomia, ktorá umožnila pochopiť jeho dary.

Nie je náhoda, že objavenie Pluta sa časovo zhoduje s obdobím, keď S. Freud a C. G. Jung obohatili psychológiu o oblasť hĺbkovej psychoanalýzy a pochopenie existencie nevedomia, čo sú výsostne plutonické aspekty.

Šiva, ktorý preberá vládu nad naším prežívaním, keď spolu so Slnkom vstúpime do krajiny Škorpióna, na rozdiel od predchádzajúcich Váh, nehľadá rovnováhu a harmóniu, ani nás k tomu nebude inšpirovať.

Vie, že rovnako dôležité, ako rovnováha a neutralita, je pochopenie seba cez prežívanie extrémov, pretože v extrémnych situáciách stráca naša myseľ kontrolu a dostávame sa do kontaktu s nevedomými, inštinktívnymi časťami seba, ktoré za „normálnych“ okolností starostlivo ukrývame pred sebou, aj pred svetom.

Stretávame sa s naším tyranom, aj obeťou, s diktátorom, aj vystrašeným „poddaným“, so sebaobetujúcim „spasiteľom“, aj sebeckým zneužívateľom … každý sám v sebe, aj v zrkadle, ktoré je nastavené vonkajším svetom.

Šiva veľmi dobre vie, že bez poznania týchto aspektov seba sa na seba-poznanie len hráme, že bez ich prijatia a objatia je naša „sebaláska“ iba nevydarenou „módnou prehliadkou“.

Šiva – Pluto nám však nedovolí, aby sme boli „manekýnmi“ pochopenia života, aby sme ho iba predvádzali, potrebuje, aby sme ho skutočne precítili a žili, tým, že precítime a zažijeme tie najhlbšie pochované časti seba.

Šiva najviac zo všetkého miluje temnotu, v ktorej skrývame to, čo nedokážeme milovať, miluje nás privádzať do tejto temnoty nášho vnútra, aj osobnej, aj kolektívnej.

Pretože v tých našich aspektoch, ktoré sa ukrývajú v temnote, je uložená naša najväčšia sila, obrovské množstvo energie, ktorú sme spútali zo strachu, že ňou ublížime sebe, alebo iným, že s ňou budeme potrestaní, odmietaní, nepochopení.

Ale Šiva – Pluto, potrebuje, aby sme túto silu objavili a naučili sa ju používať, aby sme sa stali tým, kým sme sem prišli byť.

Ľudia sa obvykle so silou Šivu stretávajú v extrémnych situáciách, v obdobiach, keď sa stretávajú so smrťou, chorobou, stratou milovaných, ale aj pri silných skúsenostiach súvisiacich so sexualitou, to všetko sú oblasti, ktorým Šiva vládne.

Aj pôrod, v ktorom žena na okamih „umiera“ tým, že sa jej ľudské Ja stratí v intenzívnom spojení s mystériom života, jednoznačne plutonickou skúsenosťou, rovnako, ako silná a vedomá orgazmická skúsenosť.

V jednom z mýtických príbehov sa Šiva podujal, zachrániť svet pred kráľom hadov, Vasukim, ktorý chcel svojím jedom otráviť svet.

Šiva pil jed, kvapkajúci z Vasukiho zubov dovtedy, kým v hadovi už žiadny jed neostal, had tým stratil svoju moc a odvtedy ho Šiva nosí na krku.

Zároveň ostal Šivovi od hadieho jedu popálený modrý jazyk, čo symbolizuje, že už necíti „obyčajné“ a potrebuje cítiť oveľa intenzívnejšiu chuť života.

Tento atribút odovzdáva aj svojim deťom – všetkým, ktorí sa narodili so silným vplyvom Škorpióna v horoskope, rovnako, ako im odovzdal schopnosť, používať svoju vlastnú skúsenosť s temnotou, ako nástroj, ktorým môžu byť užitoční svetu.

Tento dar sa deti Šivu – Pluta učia používať celý život, často sú ním prevalcovaní, ale aj to patrí k procesu učenia, ako pracovať so silou temnoty v sebe samých a cez seba s kolektívnym vedomím.

Transformačná energia

V okamihu Novolunia v Škorpiónovi, ktoré nastalo dnes o 12:48, sa Slnko v jaskyni Škorpióna stretne s Lunou – a keďže sa jedná o Škorpióna, bude to spojenie intenzívne, vášnivé, v ktorom sa na okamih môžeme úplne stratiť, rozplynúť, aby sme sa mohli stvoriť úplne nanovo.

Keď Luna vstúpi do krajiny Škorpióna, prevezme na seba archetypálne kvality mýtickej Hekaté.

Táto mocná a mysteriózna bohyňa čarodejníc a vediem, pustovníkov, aj pôrodných babíc, pridá svoju nesmiernu silu a moc, ktorú v sebe koncentruje, k transformačnej sile Pluta.

Smrť, znovuzrodenie a transformácia sú samotnou podstatou Hekaté – každé ráno sa budí ako mladá, ľahkonohá panna v plnej sile, počas dňa dospieva a stáva sa plnokrvnou ženou – mocnou kráľovnou, vášnivou milenkou a mocnou čaroDejkou, večer sa mení na múdru starú vedmu a v spánku umiera, aby sa ráno opäť zrodila do sily.

Hekaté je vládkyňou podsvetia a nikdy nevidí slnečné svetlo – vonakjší svet preskúmava len vtedy, keď všetko stvorenie spí, preto sú jej zvieracími sprievodcami a miláčikmi havrany a sovy.

Vidí nás, keď spíme, keď sme dokonale zraniteľní, keď máme vypnuté všetky obranné mechanizmy a stratégie mysle, preto nás pozná možno lepšie, než my sami.

V jej spoločnosti máme možnosť, spoznať sa práve takí… necháme ju, nech nás vedie svetom premenlivosti, učí nás, prispôsobovať sa v pružnosti neustálemu cyklu zrodenia, zrenia a umierania, drží nás za ruku, keď čelíme výzvam a šepká nám do ucha múdre rady, keď nám naša Duša servíruje príležitosti.

Hekaté je bohyňou križovatiek, v starých kultúrach bola uctievaná ako sprievodkyňa pútnikov a cestujúcich, aby na svojej ceste nezablúdili.

Preto jej na krížnych cestách stavali oltáre, prinášali dary v podobe kvetov, ovocia, farebných kamienkov, šperkov, zapaľovali sviečky a lampáše.

S príchodom kresťanstva boli oltáre Hekaté nahradené obrázkami a sochami svätcov, ktorí prevzali úlohu sprievodcov a ochrancov.

Čas Novolunia v Škorpiónovi je vždy mocnou križovatkou – ukazuje sa nám, ktoré staré cesty potrebujeme opustiť, lebo dospeli do svojho konca, a zároveň sa pred nami vždy ukazujú cesty nové, vidíme pred sebou nové možnosti a príležitosti.

Je čas, pokloniť sa Hekaté, poďakovať sa jej za sprevádzanie doterajšou cestou, za múdrosť a skúsenosti, ktorú sme na nej získali a požiadať o radu a vedenie, ktorou cestou sa potrebujeme vybrať ďalej, kam nás smeruje naša Duša.

Duša ako archetyp je vo svojej podstate škorpiónska – so všetkým, čo k nej patrí, aj s pôvodným zadaním zažívania hĺbky životných skúseností, vnímanie života cez emócie, aj s vedomím si vlastnej nesmrteľnosti.

A tiež s istou mierou sebadeštrukcie, ale túto stránku archetypu Duše obvykle ľudia neradi vidia.

Hekaté a Šiva, ktorí sú s archetypom Duše spojení vo svojej najhlbšej podstate, dobre poznajú jej silu aj slabosti, jej zámery a túžby, aj pasce, do ktorých Duša dokáže spadnúť, keď si uletí na vlastnej nesmrteľnosti.

Preto má škorpiónsky archetyp Duše ako svoj vyrovnávajúci protipól Býka s archetypom smrteľného tela, potrebuje ho, aby nespadla do sebadeštruktívnej túžby po hraničných transformačných zážitkoch.

Najhlbšie a najsilnejšie spojenie s dušou

V čase Novolunia v Škorpiónovi sa môžeme dostať do najhlbšieho, najsilnejšieho spojenia so svojou Dušou, uvidieť ju celistvú, v jej plnej sile.

Práve vďaka tomu, že uvidíme tie časti seba, ktoré ukrývame v temnote nevedomia, ktoré sme doteraz odmietali, ktorých sme sa vzdávali, pretože obvykle sú to práve tieto časti nás, ktoré nám nedovoľujú, byť v plnom kontakte so zámerom Duše.

Ukryli sme do jaskyne svoju sebaúctu zo strachu, že budeme odmietnutí ako sebeckí a arogantní?

Práve nedostatok sebaúcty nám môžu Šiva a Hekaté šplechnúť do tváre.

  • Ukryli sme svoju hodnotu? Možno dostaneme studenú sprchu, keď sa k nám okolie zachová ako k „handre“.
  • Ukryli sme svoju hrdosť zo strachu z pýchy? Možno zažijeme skúsenosť poníženia.
  • Ukryli sme svoju moc, pretože sme sa báli, že budeme ubližovať? Možno zažijeme skúsenosť bezmocnosti.

Múdry kráľ Škorpión nám nedovolí, ukrývať sa v jaskyni pred sebou samými… Prinúti nás, pozbierať všetky časti seba, ktoré sme odhodili ako „odpad“ a opäť ich prijať, integrovať, zrecyklovať, využiť z nich maximum.

Čím širšiu škálu uvedomenia dokážeme obsiahnuť, tým širšie spektrum „odpadkov“ budeme v škorpiónskej jaskyni zbierať.

Niektorí dostanú malé vrece a budú zbierať len to, čo odhodili v tomto živote, iní budú zbierať aj to, čo odhodili ich predkovia a iní budú zachytávať a čistiť aj to, čo bolo odmietnuté a odhodené v kolektívnom poli.

Každý, podľa svojej aktuálnej kapacity, pretože vôbec nie je dôležité, kto odpadky odhodil.

Dôležité je len to, aby po nás ostalo čistejšie prostredie, aby sme žili v krajšom, čistejšom poli, ktoré nás bude ďalej vyživovať láskou, súcitom a krásou… nás, aj generácie, ktoré prídu po nás.

Toto vedomie budú najsilnejšie vnímať práve Plutove deti, ľudia so silným vplyvom Škorpióna v horoskope, ktoré sú takými „smetiarmi zverokruhu“, preto sa potrebujú vybaviť bohatými zásobami láskavosti a súcitu voči sebe samým.

Počas škorpiónskeho Novolunia nás Šiva a Hekaté vezmú do jaskyne nášho (i kolektívneho) nevedomia, ktorá je križovatkou, v ktorej sa spájajú cesty minulosti i budúcnosti.

  • Práve tu a práve teraz môžeme uzavrieť minulosť, ukončiť cesty, po ktorých už ďalej nepotrebujeme kráčať, ktoré nás priviedli do slepých uličiek, alebo nás točili v nekonečných kruhoch.

  • Práve tu a práve teraz môžeme otvoriť nové dvere, vybrať si nové cesty, požiadať Šivu, aby nám pomohol, rozpustiť minulosť a Hekaté, aby nám ukázala nové cesty.

Áno, môže sa stať, že nás v tomto procese obaja vtiahnu do najhlbšej tmy, ale len preto, aby sme neprehliadli lúč svetla v podobe vhľadu, jemného hlasu, či tichej myšlienky, ktorými sa nám prihovorí naša Duša.

Slnko i Luna sú počas tohto Novolunia podporovaní Venušou, ktorá im verne a oddane stojí po boku. Ak nejaká Venuša pozná hĺbku skutočnej oddanosti „až za hrob“, je to práve Venuša v Škorpiónovi, ktorá bude kráčať po boku Slnka ešte niekoľko dní.

Nesie v sebe archetypálnu kvalitu Inanny – kráľovskej bohyne, ktorá zostúpila do podsvetia, aby sa stretla so svojou temnou sestrou Ereškigal.

Bohyne, ktorá mala odvahu, odložiť všetky kráľovské ozdoby, všetko, čo ju robilo vo vonkajšom svete dôležitou, krásnou, príťažlivou – a celkom nahá a bezbranná predstúpila pred sestru.

Nechala sa zabiť, aby sa mohla znovuzrodiť vďaka súcitu a láske svojej vernej služobníčky a vyšla z podsvetia späť do svojho kráľovstva ešte obohatená o múdrosť a moc, ktorú dáva len stretnutie so smrťou.

Stretnutie so svojimi temnými stránkami

Táto Venuša podporuje Slnko a Lunu svojou láskavou energiou, podáva nám ruku a pripomína nám, že ak sa odvážime zostúpiť do svojho podsvetia a stretnúť sa so svojimi temnými sestrami, so svojou odvrátenou stranou, ona je pri nás.

Bude nás sprevádzať krajinou, ktorú dôverne pozná, nenechá nás spadnúť a v okamihu, keď budú umierať naše staré „ja“, bude pri nás.

Bude roniť slzy súcitu a nežne nás objímať, aby nás opäť oživila v novej podobe, aby sme zo svojho podsvetia vyšli múdrejší a mocnejší.

S podporou Venuše sa dokážeme pozrieť na svoje „temné sestry“, ukryté v našom podsvetí, so súcitom a pochopením.

Dodáva nám podporu lásky, nehy, ale aj odvahy, objímať všetky odmietané časti seba, preľúbiť, čo bolo nenávidené a prijať, čo bolo neprijateľné.

S jej podporou už nemusíme hľadať cesty, „ako vyriešiť“ cyklicky sa opakujúce situácie, v ktorých sa stretávame so svojimi strachmi, hnevmi, pocitmi viny, krivdy, nedostatočnosti, so svojimi úzkosťami.

Ona ponúka jediné možné „riešenie“ – a tým je láska, neha a súcit k tým vystrašeným, zúrivým, vinným, nedostatočným či sebaľútostivým častiam nás a hlboké prijatie a preľúbenie všetkého, kým sme.

Ako to už každý rok býva, aj tento rok sú Novolunia a Splny v znameniach, ktorými prechádza osa lunárnych uzlov, sprevádzané zatmeniami.

Počas tohto Novolunia nás čaká čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bude výnimočne viditeľné aj v našich končinách. Hoci zatmenia nie sú ničím výnimočné a opakujú sa 4x do roka, ich energia dáva priestor na ponorenie sa do väčšej hĺbky.

Slnko, ako zástupca nášho JA, nášho Ega (v tom najvyššom a najčistejšom význame) bude zatienené Lunou a teda naše najhlbšie uložené emócie, ktoré nás vedú k našim skutočným, najhlbším potrebám, sa prejavia mocnejšie a nedovolia nášmu JA, aby ich opäť zatvorilo do pivnice.

Dostávame príležitosť k nesmierne hlbokému a detailnému poznaniu seba a uvideniu svojich skutočných potrieb, aby mohli byť naplnené a vyživené.

Bylinky novolunia

Novolunie v Škorpiónovi býva vždy emocionálne náročné, možno najnáročnejšie v roku, hoci podpora Venuše ho tento rok môže zjemniť, ak sa otvoríme súcitu a nehe k sebe.

Môžeme využiť podporu Bytostí mamičky Zeme a uvariť si uvoľňujúci, upokojujúci čajík z medovky, pamajoránu, lipy, materinej dúšky.

Napnutý nervový systém uvoľní ľubovník, je vhodný čas, natrieť celé telíčko ľubovníkovým olejom a dopriať si odpočinok a regeneráciu.

Najmocnejšou bylinkou Novolunia v Škorpiónovi je však durman – samozrejme, rozhodne ho NEUŽÍVAŤ. Ak ho nájdete vo svojom okolí, rozhodne spočiňte v jeho prítomnosti, alebo si jeho tobolku vložte v plátenom vrecúšku pod vankúš.

Je najmocnejšou podporou a sprievodcom na ceste v objavovaní, preľúbení a integrovaní našej temnoty, aby sa mohla stať tým, čím má byť – našou najväčšou silou.

Počas Novolunia sme podporovaní vo všetkých zmenách, ktoré nás povedú k hlbokému spojeniu so sebou samými, s našou najhlbšou podstatou, so všetkými časťami seba, ktoré potrebujeme zahrnúť láskou a prijatím.

Sme podporovaní a vedení k tomu, aby sme našu vnútornú jaskyňu prestali používať ako skládku „odpadu“, na ktorú odhadzujeme naše odmietané a nechcené deti, a stala sa tým, čím má byť – posvätným priestorom, v ktorom sa môžeme stretnúť s našou Dušou.

Nech nás teda hviezdy múdro a láskavo sprevádzajú, aby bolo Novolunie časom mocného znovuZrodenia 🙂.

Tak sa staň.

Myšlienkami a vhľadmi v tomto texte nás obohatila Svetlanka Oboňová Göthová, ktorej ďalšie inšpirácie nájdete na FB stránke Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre