fbpx

#ASTRO Nov v Blížencoch – jún 2023

Novové energie na nás intenzívne pôsobia niekoľko dní pred a niekoľko dní po nove. Zvyčajne 2-3 dni ich naozaj bytostne cítime.

Opäť vám prinášame pohľad a vhľady k tejto udalosti od vedmy Svetlanky Oboňovej Göthovej, pretože vám iste objasnia mnohé veci, ktoré sa vám dejú (alebo diali), aby ste ich mohli pochopiť a spracovať.

Aby vo vašom vnútri aj vašom okolí nastal mier, radosť, pohoda.

Nov v Blížencoch

Dnes ráno, krátko po 6:30 sa Slnko a Luna stretli v objatí v krajine Blížencov a nastal okamih Novolunia. Aké zákony vládnu v kráľovstve Blížencov?

Na prvom mieste je komunikácia, myslenie, schopnosť poňať a udržať si objektívnosť spleti informačných prúdov, nenechať sa vtiahnuť, ale udržať si schopnosť, voľne „surfovať“ vo vzdušných prúdoch myšlienok, vzájomného zdieľania informácií, ale aj orientácia v našom životnom príbehu a porozumenie príbehom iných ľudí.

V období Slnka v Blížencoch začíname písať príbeh roka, v ktorom sa odohráva – prežili sme zimu, zasiali semienka, rastlinky sa už pretlačili na povrch, aj sme ich opatrili, postarali sme sa o príbytok a svoje telo po zime.

Zdá sa, že pred nami je ďalší rok – a čas na to, aby sme sa rozhodli, ako ho strávime, aby sme si ho – doslova – vymysleli.

Slnko v Blížencoch v sebe nesie archetypálnu kvalitu mýtických Dioskurov. Boli to dvaja bratia, dvojičky, ktorých boh Zeus splodil s pozemšťankou – jedno z týchto dvojčiat bolo nesmrteľné a malo prístup na Olymp a tým možnosť, byť v kontakte a čerpať silu a múdrosť od olympských bohov, druhé bolo smrteľné a žilo životom pozemšťana.

Nesmrteľné dvojča mohlo vďaka svojmu smrteľnému súrodencovi zažívať a chápať všetky dary a výzvy ľudského života, a zároveň sa so smrteľným dvojčaťom delilo o svoje schopnosti a dary, obe však zároveň cítili, že jedno bez druhého nie sú celistvé.

Podľa legendy, po smrti smrteľného dvojčaťa sa nesmrteľné veľmi trápilo pocitom oddelenia a neúplnosti a požiadalo svojho otca Dia, aby bol aj jeho súrodenec vzatý z podsvetia, aby spolu mohli naveky žiť na Olympe.

Zeus z úcty k silnej oddanosti a prepojenosti, ktorú cítili voči sebe obe jeho deti, tejto prosbe vyhovel a odvtedy žili obe dvojčatá spoločne na oblohe v podobe súhvezdia Blížencov.

Božská a ľudská polarita Blížencov

Táto archetypálna kvalita Blížencov aj nám po celý mesiac pripomína, že náš príbeh je tvorený oboma našimi polaritami – božskou aj ľudskou.

Pripomína nám, že oba aspekty sú si rovnocenné a jeden bez druhého by nemohli stvoriť náš jedinečný príbeh.

Všimli ste si, že všetky náboženské učenia (a aj väčšina tzv. „duchovných“ učení) vyzdvihujú božské dvojča, na úkor toho ľudského? Že nás presviedčajú, že to večné a nesmrteľné v nás je dôležitejšie, než to ľudské, smrteľné a pominuteľné?

Archetyp Dioskurov nám však počas obdobia Blížencov (a nielen vtedy) ukazuje, že obe polarity sú rovnako dôležité a jedno bez druhého sú vždy len polovicou celku.

Obe tieto dvojičky v našom vnútri, naše ľudské, aj naše Božské JA, spoločne píšu náš príbeh.

Slnečné obdobie Blížencov nám každý rok pripomína, že nemáme na svete nič iné, iba svoj príbeh a pre archetyp Blížencov je náš životný príbeh zmyslom ľudského bytia.

Sme tu, aby sme svojím životom napísali jedinečnú kapitolu vo veľkej knihe Stvoriteľa. Kapitolu, bez ktorej by táto kniha nebola úplná, a ktorá zároveň ovplyvní ďalšie kapitoly veľkého Príbehu ľudstva.

Oba naše aspekty sú rovnako dôležité, a potrebujú sa, ako skutoční blíženci – dvojčatá, pretože jeden z nich príbeh nevytvorí, musia ho tvoriť obaja, rovnakým dielom.

Ženský a mužský princíp

V starých kultúrach, ktoré žili v súlade so slnečno-lunárnym cyklom, považovali okamih Novolunia vždy za akýsi bezčasový okamih, keď sú všetky brány otvorené a každá bytosť môže prejsť symbolickým znovuzrodením.

Luna uzatvára svoj cyklus, na krátky čas zdanlivo zmizne, aby sa opäť vrátila, ale v úplne novej kvalite a sile. Preto je obdobie Novolunia náročné najmä pre mužov, ale aj ženy, ktoré sa pohybujú viac v mužskej polarite.

Mužský princíp je lineárny a preto každý úbytok, či dokonca koniec, vníma oveľa ťažšie, ako cyklický ženský princíp. Preto sa tak kŕčovito drží toho, čo je, snaží sa o lineárny rast za každú cenu a fázy úbytku, recesie a straty nesie veľmi ťažko.

Ženský princíp, ktorý je viac v súlade s lunárnym cyklom, chápe, že ak je dnes ťažko, zajtra to môže byť iné, vo svojom vnútri vie, že každý koniec môže byť novým začiatkom, ale aj to, že všetko, čo sa niekedy začalo, sa raz zákonite musí aj skončiť.

Ak je Novolunie samotné otvorenou bránou medzi dimenziami, ako verili prírodné národy, tak Novolunie v Blížencoch je okamihom, kedy môžeme zázračne uvidieť svoj osobný príbeh v knihe sveta z pozície nášho Božského JA.

Pochopiť svoj príbeh a premeniť ho, ak to tak cítime, či skôr „upgradovať“, aby vyjadroval to, kým sme sa stali vďaka našim skúsenostiam, v ktorých sme si mohli čoraz viac a silnejšie uvedomiť SEBA…SEBA ako Zdroj a Tvorcu nášho príbehu..

Naše Božské Ja prináša informácie nášmu ľudskému JA, ktoré príbeh tvorí v hmote a ukazuje mu mnohé cesty, akými sa náš ďalší príbeh môže uberať.

Môžeme uzatvoriť kapitoly, v ktorých sme už prijali ponaučenia, odpútať sa od informácií, ktoré vytvárali dynamiku nášho príbehu a posúvali ho smerom, ktorým už ďalej nechceme ísť, môžeme prepustiť naučené myšlienkové programy a stvoriť úplne nové.

V okamihu Novolunia, keď sa Slnko prepojí s Lunou, naša vedomá vôľa sa spojí s podvedomými potrebami, môžeme doslova prehodiť výhybku nášho príbehu a vydať sa novou cestou, ktorá bude vyjadrením súladu medzi naším podvedomím a vedomím, vôľou a potrebami, inteligenciou a pocitmi.

V dávnych časoch ľudia na Novolunie v Blížencoch vychádzali na vysoké kopce a čakali na vietor.

Keď zafúkal, rozplietli si vrkoče, rozpustili vlasy a požiadali ducha vetra, aby odvial všetky myšlienky, ktorými stvorili svoj doterajší život a priniesol im nové, radostné, svieže myšlienky, nápady, podnety na tvorbu novej kapitoly životného príbehu.

Ak máte chuť, môžete to skúsiť tiež.

Pozrime sa na svoj život z pozície Tvorcu

V každom prípade je čas pred Novoluním vhodný na to, aby sme sa pozreli na svoj život z pozície Tvorcu.

Aby sme pozorovali, akými myšlienkami sme si ho vytvorili a zhodnotili, či sú naše prevažujúce myšlienky, ale aj spoločnosť, v ktorej ich zdieľame, ešte vhodné, či je to, ako myslíme, aké informácie prijímame, ale aj odovzdávame, v súlade s tým, aký život túžime stvoriť, ako má náš príbeh pokračovať, tak, aby bol v súlade s naším vedomím, ale aj podvedomými potrebami, aby naše ľudské Ja žilo príbeh, ktorý mu diktuje jeho Božské dvojča.

Luna v Blížencoch v sebe nesie archetypálnu kvalitu mystického Thovta – veľkého učiteľa, zapisovateľa Božích mystérií.

Thovt bol ten, ktorý spísal Božské poznanie a odovzdal ho ľuďom, aby vniesol božský aspekt do ľudských príbehov.

Tak aj Luna v Blížencoch je sprostredkovateľom – mýtickým Thovtom, ktorý zapisuje múdrosť Božského Ja na stránky nášho podvedomia, vytvorí nové zápisy v našej mysli a tým inšpiruje naše ľudské JA, aby v hmote stvorilo príbeh, hodný Stvoriteľovej Veľkej knihy.

Lebo Thovt – Hermés, ako vládca krajiny Blížencov, najlepšie zo všetkých vie, že „ako je hore, je i dole… aby boli dokonané divy jednej veci.

Thovt zapísal nekonečné množstvo príbehov a vie, že ľudský príbeh tvoríme svojimi myšlienkami a ak nenačúvame božskému Ja, nechávame tvorbu svojho príbehu len v rukách ľudskej mysle.

Ak objavíme, alebo už dlhšie vnímame, že to, akým spôsobom premýšľame, na aké informácie sústredíme svoju pozornosť, akým spôsobom hovoríme o svojom živote, čo odovzdávame do sveta, akým spôsobom zdieľame sami seba s ostatnými, nie je v súlade s tým, aký život túžime ďalej vytvárať, môžeme si tieto nefunkčné myšlienkové stereotypy napísať na papier a pred okamihom Novolunia ich symbolicky odovzdať ohňu.

Okamih Novolunia je príležitosťou k veľkému reštartu, v ktorom môžeme zmeniť dejovú líniu, alebo si zvoliť iný slohový postup, či jazyk písania, ale aj žáner príbehu.

Vládca Blížencov – Merkur – je v príjemnej a podpornej väzbe s Venušou, ktorá si užíva svoje výslnie v kráľovstve Leva. Naše myšlienky môžu byť teda viac ovplyvnené túžbou po užívaní si života, pôžitkov, luxusu, ale aj po uznaní, ocenení a obdive.

Aj toto je súčasťou ľudského príbehu, aj tento zážitok si Zdroj cez nás prišiel zažiť a ak vás vaše myšlienky povedú týmto smerom, pokojne si svoj okamih slávy zažite, alebo si vytvorte cestu k nemu.

Ak však táto túžba po uznaní a obdive vychádza z priestoru pocitu vlastnej nedostatočnosti – z presvedčenia, že nie ste „dosť“ a budete, až keď sa vám dostane úcty, uznania, až keď budete žiť ten život, po ktorom túžite, je čas sa zastaviť a pozrieť sa presvedčeniam o nedostatočnosti „na zúbok“.

O pár dní sa totiž k väzbe Merkuru a Venuše pridá Lilith a pravdu o skutočných koreňoch našich túžob nám strelí priamo medzi oči.

My však môžeme už v predstihu uvidieť, aký príbeh píšu naše túžby, keď drží v ruke pero „tá, ktorá nie je dosť“ a vložiť pero do rúk tej, ktorá si uvedomuje seba ako Zdroj a Tvorcu.

Opäť sa vrátim k dávnym zvykom, keď ľudia novú víziu šepkali tenučkému kosáčiku Luny, keď sa po Novoluní objavil na oblohe.

Vnímali tmu, ktorú koniec lunárneho cyklu prinášal, ako temnotu zeme, alebo ženského lona, do ktorej zasievali semienko a verili, že keď zašepkajú svoje želanie prvému náznaku Luny na oblohe, kráľovná nočnej oblohy mu bude až do Splnu dávať silu.

Aj ja s veľkou láskou vždy po Novoluní hľadím na oblohu a vyhliadam prvý, jemný náznak obnovujúcej sa Luny, nie vždy jej šepkám želania, ale vždy ju aspoň pozdravím a privítam.

Je to taký môj súkromný rituál, keď ďakujem Lune za to, že ma učí vidieť v každom konci nový začiatok, v každej smrti potenciál nového zrodenia, v tme veriť, že sa opäť objaví lúč svetla.

Uzavretie starého príbehu

Novolunie v Blížencoch môže byť symbolickým uzavretím starého príbehu, keď uznáme minulosť, poučíme sa z nej, integrujeme ju, vyberieme z nej len tie funkčné a výživné semienka a zasadíme ich do tmavej a výživnej pôdy.

S plným vedomím, že rastlinky, ktoré z nej vyrastú v našej mysli, tvoríme záhradu nášho života, náš osobný príbeh… Luna v Blížencoch, mýtický Thovt, čaká na náš príbeh, aby ho mohol zapísať do veľkej knihy, ktorá tvorí príbeh ľudstva.

  • Aká bude tá naša kapitola, akými myšlienkami ju vytvoríme?
  • Kto nám ju bude diktovať?
  • Naše Božské dvojča, ktoré pozná tie najúžasnejšie príbehy, aké môžeme vytvoriť v ľudskom tele?
  • Alebo poslúchneme staré kódy prežitia, zapísané v bunkách nášho ľudského Ja?

Keďže Pluto už kumuluje svoju silu a smeruje jej pôsobenie na moje osobné planéty, zažívam naozaj hlboké ponory do osobného aj kolektívneho podsvetia.

Čím ďalej, tým viac si uvedomujem, aký súcit a lásku si zaslúži práve naše ľudské Ja. Božské dvojča to má jednoduché – ono prosto iba je, prebýva na Olympe, v spoločnosti čistého božstva, v jasnom vedomí.

Zatiaľ naše ľudské Ja sa denne stretáva s výzvami každodennosti, obmedzeniami hmoty. Kontakt so svojím božským dvojčaťom tak ľahko stratí, ak nie je dostatočne bdelé, ak uverí, že jeho myšlienky sú skutočné.

Okrem mysle však musí neustále odhaľovať kódy, zapísané v bunkách jeho tela, to je, podľa mňa, oveľa náročnejšie, ako orientovať sa v mysli.

Poznáte to?

Vaša myseľ už vie, že nejaké konanie by bolo funkčné… alebo, že iné konanie funkčné nie je… viete, kam vás povedie cesta, ktorú máte pred sebou, napriek tomu vaše telo vykročí inštinktívne práve na túto cestu.

Viete, že je zdravé, vyjadriť svoje pocity, aj vaša myseľ to už vie… ale ústa nie a nie vysloviť vetu – pretože vo vašom tele je od predkov zakódovaný program „je bezpečnejšie sa neprejaviť, byť ticho“.

Vaša myseľ vie, že z ďalšieho kúska koláča vám bude asi ťažko, ale vaše telo možno nesie kódy prežitia „jedz, kým je to k dispozícii, možno príde hlad“.

Vaša myseľ vie, že sa v zamestnaní necítite dobre, že si zaslúžite lepšie podmienky, vyššie ohodnotenie, alebo máte na to, aby ste si vytvorili vlastnú firmu, ale vo vašom tele je zakódovaný program „drž sa istoty, nevymýšľaj, buď rád, že máš vôbec nejakú prácu“.

Ako často hľadáme zdroje týchto presvedčení v mysli, absolvujeme regresy, meditácie, semináre, vyhľadáme desiatky koučov… a hovoríme si, že už sme snáď záhradu našej mysle prekopali zo všetkých strán a stále sa to objavuje, stále sa to vracia, dokonca je to čoraz silnejšie.

Presne tak, je to čoraz intenzívnejšie – pretože sme v ďalšej úrovni vývoja. Keď sme pochopili mechanizmy mysle, keď sme si uvedomili jej tvorivú silu a potenciál, môžeme postupne premieňať hmotu – a začíname práve premenou kódov prežitia v našich telách.

A naše telá sa samozrejme v týchto zmenách nemusia cítiť dobre, môžu cítiť rôzne putujúce bolesti, nepohodlia, tŕpnutie hlavy, končatín, chvenie.

Častou reakciou je, vyvíjať na seba tlak – rýchlo objaviť príčinu, rýchlo vyriešiť, rýchlo uvoľniť.

A tento tlak následne všetko zhoršuje, pretože naše telo nás učí, byť k sebe, k svojmu ľudskému Ja, láskaví a nežní, nátlaku a tvrdosti sme si, ako ľudstvo, zažili až-až.

Je veľmi pravdepodobné, že nás Novolunie v Blížencoch nasmeruje k novým zdrojom informácií, ktoré budú v súlade s cestou, ktorú si zvolíme do budúcnosti.

Možno zistíte, že to, čo vás doteraz zaujímalo, čo ste sa nadšene učili, vás už neuspokojuje a vaše myšlienky sa presmerujú inam.

Možno si vás pritiahnu knihy z nových oblastí poznania, možno objavíte zaujímavý kurz či školu, pocítite túžbu naučiť sa niečo nové, alebo rozšíriť obzor vedomostí v oblasti, ktorá vás už dlhšie zaujíma.

Blíženci milujú rozhovory a spoločné zdieľanie príbehov, je teda možné, že vám Novolunie prinesie do cesty ľudí, ktorých príbehy vo vás otvoria nové obzory, alebo objavíte celkom nové zdroje informácií – potom už len stačí nasledovať prúd, vnímať, čo je s vami v súlade a nechať sa viesť.

Toto Novolunie je však ovplyvnené dynamickou väzbou Slnka a Luny k Neptunu v Rybách a môže vyplaviť na povrch vnútorný konflikt medzi príbehom, ktorý sme si vymysleli a tým, ktorý pre nás vysnívalo naše božské JA.

Ak budeme najdokonalejšiu verziu nášho príbehu, akú si dokážeme vysnívať, podrobovať blíženeckej logike, môžeme sa cítiť frustrovaní z myšlienok, že náš sen sa našej mysli zdá nerealizovateľný.

Tiež sa môže stať, že budeme vrátení „späť na Zem“, ak si zamieňame ideály za ilúzie a možno to vyvolá pocity krivdy a sebaľútosti.

Saturn, ktorý sa zastavil pred obratom do retrográdu v krajine Rýb, nám aj v takýchto prípadoch dá najavo, že je najvyšší čas, prevziať plnú zodpovednosť za to, čo cítime, ale aj za naše sny, vízie a ideály, aby sme ich dokázali zhmotniť v realite.

V bode obratu bude Saturn podporovaný Jupiterom z krajiny Býka, čo zmierni saturnské ostré hrany a dodá veľkorysosť a tvorivú podporu.

Tak nám všetkým želám, aby bolo toto Novolunie začiatkom krásnych a radostných kapitol našich príbehov, aby život každého z nás bol vyjadrením nášho najvyššieho potenciálu, najsilnejších schopností a objavením darov, ktoré sme do tohto sveta prišli odovzdať.

Bylinky novolunia

Luna v Blížencoch ovplyvňuje hornú časť dýchacích ciest, ramená, ruky a nervový systém. Prieduškám prospeje čaj z materinej dúšky, divozeluslezu.

Blíženci, ako všetky pohyblivé znamenia, majú dar pružnosti a prispôsobivosti, ale tiež sklony k neurotizmu a chaotickým reakciám, preto je dobré, venovať pozornosť nervovej sústave… napätý nervový systém upokojí medovka, ľubovníkpamajorán.

Najmä pamajorán je veľmi silnou bylinkou dní Blížencov, jeho ľudový názov „dobrá myseľ“ nie je náhodný – naozaj má silu vložiť do našich myšlienok dobro a mier.

A keďže si život tvoríme myšlienkami, tak myseľ plná dobra a pokoja, stvorí aj dobrý a pokojný život.

Myšlienkami a vhľadmi v tomto texte nás obohatila Svetlanka Oboňová Göthová, ktorej ďalšie inšpirácie nájdete na FB stránke Čarovné dary Zeme.

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

“Ďakujem Ti veľmi pekne za vedenie, za to ako mi s citom pomáhaš odhaľovať, čo potrebujem poliečiť v sebe. Už som bola na tejto ceste, takto s vedením mi to ide ľahšie. Sama som sa strácala a veľakrát som nevedela spracovať to ťažké, čo som nachádzala a vzdala som to, v obave, že ma to bude príliš bolieť a nezvládnem to.”

Janka V.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre