fbpx

Ako Boh stvoril 12 znamení

Jedného rána sa Boh pozrel na svojich dvanásť detí a napadlo ho, čo by im asi mohlo ešte chýbať.

Znenadanie sa jeho tvár rozžiarila myšlienkou, že by ich mohol obdariť ľudskou vôľou. Jeho synovia pred neho predstupovali jeden po druhom, aby dostali tento božský dar…

Baran

Tebe, Baran, dávam moje prvé semienko, ktoré môžeš s úctou šíriť. Za každé semienko ktoré zasadíš sa ti dostane na milión iných semienok.

Nebudeš mať ani čas pozorovať ako semienka rastú, pretože všetko čo zasadíš bude výdatne dávať plody. Budeš prvým kto zaseje moju Myšlienku do ľudskej mysle.

Nie je však tvojou povinnosťou obhospodarovať túto myšlienku. Tvojím životom je čin a jedinou tvojou úlohou je donútiť človeka, aby si uvedomil moje Stvorenie.

Ten kto naplní svoju úlohu tomu sa dostane cnosti rešpektu voči sebe samému. Baran sa v tichosti vrátil späť na svoje miesto. Bola mu venovaná energia počiatku.

Má bleskové myšlienky, niekedy geniálne, a rád by stíhal viac vecí v jeden okamih. Väčšinou ich ale nesplní. Baran je prvé hviezdne znamenie obdarené vedomím svojej vlastnej existencie.

Býk

Ty, Býk, budeš obdarený silou premieňať semienka v podstatu. Tvoja práca je božská a vyžaduje trpezlivosť.

Je potrebné aby si dokonal všetko, čo už bolo začaté, inak semienka odfúkne vietor. Nikdy nezapochybuješ o svojej moci, nikdy nezmeníš názor v polovici cesty a nebudeš závislý na nikom, aby si mohol dokončiť svoju prácu.

Ponúkam ti silu, používaj ju múdro! A Býk sa vrátil na svoje miesto.

Bola mu ponúknutá energia stability a veľká sila robiť. Dôvera a trpezlivosť sú to, vďaka čomu môže naplniť každé konanie.

Blíženci

Tebe, Blíženče, sú dávané nezodpovedateľné otázky, aby si ukázal ostatným, čo môže človek vidieť a cítiť okolo seba. V priebehu tvojho hľadania hlbokých významov sveta objavíš môj dar: poznanie.

Blíženec odišiel zahĺbaný. Dostalo sa mu daru uvažovania, spontánneho porozumenia veciam a bytostiam.

Veľmi rád študuje, vyhľadáva nové informácie a osvojuje si vedomosti, ktoré chce zdieľať s ostatnými, takže aj oni môžu mať z jeho poznania úžitok.

Rak

Tvojou úlohou, Rak, bude učiť ľudí o citoch. Dokážeš ich rozosmiať aj rozplakať. Takto všetko čo uvidia alebo o čom budú premýšľať im dá buď nespokojnosť alebo vnútornú radosť.

Pre toto dostávaš dar rodiny, ktorú môžeš rozširovať. Rak nesmelo ustúpil.

Bol mu ponúknutý dar vnímavosti. Dokáže prinútiť ľudí uvedomovať si svoje rozpoloženie a myšlienky.

Je veľmi priťahovaný rodinným a spoločenským životom kvôli jeho potrebe rovnováhy a citového bezpečia.

Lev

Ty, Lev, máš za úlohu ukázať celému svetu moje žiariace Stvorenie. Daj si pozor na svoju hrdosť a nikdy nezabudni, že aj ty si moje stvorenie a že Stvoriteľ je iba jeden.

Ľudia tebou pohrdnú ak na to zabudneš. Všetko budeš robiť so zanietením a všetko čo urobíš bude tiež prínosom pre ostatných.

Pre toto potrebuješ ušľachtilosť, ktorú ti týmto prepožičiavam. Lev sa na svoje miesto vrátil impozantne.

Lev, jasné znamenie vytvárané Slnkom, dostal energiu ušľachtilosti, vlastnosti kráľov.

Obdarený vitalitou, pevnou vôľou a autoritatívnosťou splní vždy svoje úlohy a je vždy odmenený pre jeho prednosti.

Panna

Ty, Panna, budeš skúmať všetko, čo človek vo svete vytvoril, čo som mu ponúkol. Budeš starostlivo sledovať jeho chodník a v prípade, že urobí chybu, budeš ho varovať.

Takto môže vďaka tebe byť Stvorenie dokončené. Pre toto dostaneš čistotu mysle. Syn, Panna, odišiel starostlivo sa pozerajúc okolo.

Dostalo sa mu energie príčiny a rozdielneho zaobchádzania. S použitím svojej vynaliezavosti má Panna praktický efekt na všetko, čo robí. Jeho tendencia lipnutia na detailoch vychádza z jeho priania robiť všetky veci perfektne.

Váhy

Tvojou úlohou, syn v znamení Váh, je pomôcť človeku uvedomovať si jeho povinnosti k ostatným.

Takto bude môcť žiť s pocitom bratského vzťahu a naučí sa prenikať do skrytých aspektov svojich činov.

Ak niekde prepukne hádka, budeš tam vyslaný a pre tvoju nekonečnú snahu ustanoviť poriadok a mier ti ponúknem lásku.

Syn, Váhy, sa pokorne vrátil na svoje miesto. Váha je symbolom rovnováhy medzi mysľou a srdcom. Bol mu ponúknutý dar energie lásky.

Obdarený láskyplným temperamentom a citlivosťou sa inštinktívne snaží vniesť harmóniu všade kam príde.

Škorpión

Tebe, Škorpión, bola pridelená naozaj náročná úloha. Budeš obdarený schopnosťou prenikať ľudskou mysľou, ale nie je ti dovolené hovoriť o svojich objavoch.

Často budeš cítiť sklamanie nad tým, čo sa ti podarí odhaliť. Priblíži ťa to ale ku Mne a ty nikdy nezabudneš, že to nie som Ja, čo si objavil, ale iba odlesk mojej Myšlienky.

Odhalíš toľko ľudí čo žijú ako zvieratá a budeš s ich inštinktmi bojovať natoľko urputne, že niekedy zídeš z Cesty. Skôr či neskôr sa však navrátiš ku Mne a to je dôvod prečo sa ti dostane najvyššieho daru rozhodovania.

Škorpión sa na svoje miesto vrátil s odhodlaním. Je znamením, ktoré má najsilnejšie prepojenie s podvedomím.

Môže sa priblížiť ako k božským, tak aj k zvieracím aspektom podvedomého sveta, čo je dôvod prečo neustále osciluje medzi vrcholmi a priepasťami.

Je obdarený mentálnymi schopnosťami a silou priamočiareho myslenia, takže skôr či neskôr sa nakoniec spojí s Bohom skrze najvyšší akt vôle.

Strelec

Tvojím poslaním, Strelec, je vedieť rozosmiať ľudí v okamihoch, keď sú zamračení, mdlí a tvrdohlaví po tom, čo nesprávne porozumeli mojej Myšlienke.

Tvoj zmysel pre humor im dá silu znova dúfať a takto Ma budú môcť opäť hľadať. Čaká na teba mnoho skúšok a v žiadnom zo svojich životov si príliš neodpočinieš.

Dávam ti dar nekonečnej hojnosti, aby si mohol všade šíriť žiarivé svetlo. Strelec ustúpil s prejavom radosti späť. Má obrovskú silu duchovnej transformácie.

Je obdarený všetkými vlastnosťami, ktoré uľahčujú medziľudskú komunikáciu: obľúbenosťou, výrečnosťou a zhovievavosťou.

Vedie život svoj aj životy ostatných ku krajnej otvorenosti voči Vesmíru.

Kozorožec

Po tebe, Kozorožec, žiadam, aby si mi obetoval svoje úsilie a pot, pretože máš naučiť ľudí pracovať. Nie je to ľahká úloha, na svojich ramenách ponesieš pracovnú silu všetkých.

Ale, pre toto tvoje bremeno, dám ti úplnú ľudskú zodpovednosť. A Kozorožec sa oddane vrátil na svoje miesto.

Kozorožec si dobýva vysoké sociálne postavenie a svoje milostné vzťahy stabilizuje skrz neústupnú disciplínu, vôľu založenú na plnení svojich povinností a skrz výnimočný zmysel pre zodpovednosť.

Je pre ostatných vzorom rešpektu a ohľaduplnosti vďaka svojmu starostlivo naplánovanému jednaniu.

Vodnár

Ty, Vodnár, sa staneš pre ľudstvo vizionárom. Tvoje oči sú schopné vidieť všetky božie možnosti. Budeš ale žiť v osamení, pretože vízia ti nedovolí stelesniť moju Lásku.

Dostalo sa ti daru slobody, takže môžeš ľuďom ukazovať nové šance a môžeš poslúžiť ľudstvu kedykoľvek je to potrebné.

Vodnár s uverením pokročil späť. Je veľmi vynaliezavý a originálny a preto reprezentuje budúcnosť.

Jeho potreba rozvoja ho nabáda pokúšať sa zlepšovať materiálne i duchovné životy ostatných. Koná nezávisle, so slobodou ducha, nepokračuje v metódach ustanovených svojimi kolegami či nadriadenými osobami.

Táto vlastnosť u neho často vzbudzuje horkú ilúziu toho, že život je plný krívd a že námaha na ne reagovať sa neoplatí.

Ryby

Tebe, syn v znamení Rýb, patrí najťažšia úloha. Žiadam ťa, aby si na svoje plecia vložil všetko ľudské utrpenie. Tvoje slzy budú mojimi Slzami.

Táto bolesť je dôsledkom mylného porozumenia mojim Slovom, ale si tu ty, aby si poskytol človeku zľutovanie.

Pre toto ti poskytnem dar z najvzácnejších. Si jediným z mojich detí, kto mi môže porozumieť. Schopnosť porozumieť božskému je pre teba cestou k ľuďom, cestou k šíreniu viery.

A rozochvený syn, Ryba, sa navrátil na svoje miesto. Ryby žijú v znamení nekonečna, viery a mystiky. Sú plní lásky a porozumenia, vždy sa snažia uľaviť ľudskému utrpeniu. Sloveso, ktoré je pre nich charakteristické je „verím“.

Boh hovoril: Každý z vás má v sebe iskru zo Mňa. Nesmiete ale zadeľovať časť z celku, nesmiete ju zanedbávať alebo ju zamieňať so Stvoriteľom.

Všetkých vás dvanásť jedno ste. Ale Stvoriteľ je niečo oveľa viac než len toto.

Povedal im: Každý z vás považuje dary ostatných za vzácnejšie, než je ten jeho. Preto vám dovoľujem si ich meniť.

Každého zo synov sa zmocnilo nadšenie, keď si predstavili všetky možnosti vyplývajúce z tohto nového poslania.

Ale Boh sa zasmial a povedal: Častokrát sa ku Mne budete navracať, aby som vás oslobodil od vašej úlohy a Ja vám to zakaždým vyhovím.

Budete žiť mnoho životov, kým nesplníte svoje pôvodné poslanie. Na to vám poskytnem nezmerateľný čas, ale budete sa so Mnou môcť zdržiavať až vtedy, keď úspešne zavŕšite svoje poslanie.

(Spracované podľa jogin.cz)

Milí moji, viac inšpirácie a každodenné vedenie smerom k láske, šťastiu, hojnosti nájdete v školičke. Držím vám miesto v prvej lavici ?

S láskou

Miriam

V škole hrou pre dospelákov sa naučíte veci, ktoré vás v škole NEnaučili a potrebujete ich pre radostný život v láske a hojnosti. Cesta vedie tadiaľto

Čo o nej hovoria tí, čo už vyskúšali jej účinky?

Samé príjemnosti ?

„Ahojte ženičky milé,
…taktiez sa teším, že som sa stala študentkou tejto úžasnej školičky plnej úzasných vedomostí, inspiracie,bytostí.
Úprimne kouc. otázky ma veľakrát dostanú hlboko do mojej duše a uvedomenia, tak ako dnes. “

Zuzka M.

Miriam Štolfová
Motivátorka, lektorka, autorka Školy hrou pre dospelákov.

Učí dospelákov veci, ktoré nás v škole NEnaučili a sú potrebné k šťastnému životu v láske, radosti a hojnosti. Viac na miriamstolfova.sk.

Komentáre